XOSPATA™

De werkzame stof in XOSPATA™ is Gilteritinib. Gilteritinib is een FLT3 remmer.

In acute myeloïde leukemie (AML) cellen die een FLT3-mutatie hebben, kan het remmen van FLT3-receptorsignaalroutes de vermeerdering van de abnormale cellen tegengaan en op die manier de groei van kanker voorkomen.

XOSPATA™ is geïndiceerd als monotherapie voor de behandeling van volwassen patiënten die gerecidiveerde of refractaire acute myeloïde leukemie (AML) met een FLT3-mutatie hebben.

De aanbevolen startdosis is eenmaal daags 120 mg gilteritinib (drie filmomhulde tabletten van 40 mg).

XOSPATA™ is alleen op recept verkrijgbaar.

Lees de bijsluiter:

 

Additioneel risicominimalisatie materiaal:

XOS_2020_0008_NL