Foto voor website
VEOZA™ bevat de werkzame stof fezolinetant. Het middel is een niet-hormonale selectieve neurokinine (NK3)-receptorantagonist dat de balans in de neuronale activiteit in het thermoregulatiecentrum in de hersenen herstelt.

Indicatie2 

VEOZA™ is een niet-hormonaal geneesmiddel geïndiceerd voor de behandeling van matige tot ernstige vasomotorische symptomen (opvliegers of nachtelijk zweten ) gerelateerd met de menopauze. VEOZA™ (fezolinetant) is alleen op recept verkrijgbaar. 

Wijze van toediening1 

VEOZA™ is een tablet (45 mg fezolinetant) en wordt eenmaal daags oraal ingenomen. 

Hoe werkt VEOZA™?1 

Vóór de menopauze bestaat er een evenwicht tussen oestrogeen, een vrouwelijk geslachtshormoon, en een eiwit met de naam neurokinine B dat het temperatuurcontrolecentrum van de hersenen regelt. Wanneer het lichaam in de menopauze komt, neemt de hoeveel oestrogeen af en wordt dit evenwicht verstoord. Dit kan leiden tot opvliegers en nachtelijk zweten bekend als vasomotorische symptomen. 

Door de binding van neurokinine B in het temperatuurcontrolecentrum te blokkeren, vermindert VEOZA™ het aantal en de hevigheid van opvliegers en nachtelijk zweten. 

 

1. VEOZA™, SmPC februari 2024 

▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring 

Voor de bijsluiter en SmPC klik hier 

 

MAT-NL-VEO-2024-00043