PADCEV™ bevat de werkzame stof enfortumab vedotin. Het middel is een ADC (antilichaam-geneesmiddel conjugaat)1

Indicatie1:

PADCEV™ als monotherapie is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd urotheelcarcinoom die eerder een platinumbevattende chemotherapie hebben ondergaan en een geprogrammeerde celdoodreceptor-1- of geprogrammeerde celdoodligand 1-remmer hebben gekregen

Wijze van toediening1:

De behandeling met PADCEV™ dient te worden gestart onder toezicht van een arts die ervaring heeft met de toepassing van therapieën tegen kanker.

Dosering1:

De aanbevolen dosering van enfortumab vedotin is 1,25 mg/kg (tot maximaal 125 mg voor patiënten ≥ 100 kg), toegediend via een intraveneus infuus gedurende 30 minuten op dag 1, 8 en 15 van een 28-daagse cyclus totdat ziekteprogressie of onaanvaardbare toxiciteit optreedt.

 

Bent u medisch professional? Klik hier om in te loggen op Astellas-Pro

Voor de bijsluiter, SmPC en additioneel risicominimalisatie materiaal klik hier.

 

1. PADCEV™ Summary of Product Characteristics. Apr. 2022
▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. 

 

ENF_2022_0026_NL_JUN