evrenzo_70mg

EVRENZO™ bevat de werkzame stof roxadustat. Het middel is een HIF-PH remmer (hypoxie-induceerbare factor prolylhydroxylaseremmer).

EVRENZO™ is ontwikkeld voor de behandeling van volwassen patiënten met symptomatische anemie bij chronische nierschade.

De activiteit van HIF-PH-enzymen controleert de intracellulaire concentraties van HIF, een transcriptiefactor die de expressie van bij erytropoëse betrokken genen reguleert. Activering van de HIF-cascade is belangrijk in de aanpassingsrespons op hypoxie om de productie van rode bloedcellen te verhogen. Door de reversibele remming van HIF-PH stimuleert roxadustat een gecoördineerde erytropoëtische respons, waaronder de stijging van plasma-endogene erytropoëtinegehalten (EPO), regulering van ijzertransporteiwitten en daling van hepcidine (een ijzer regulerend eiwit dat toeneemt tijdens ontsteking bij chronische nierschade). Dit leidt tot een verbeterde biologische beschikbaarheid van ijzer, een verhoogde Hb-productie en een verhoging van de rode celmassa.

EVRENZO™ is een tablet en wordt driemaal per week oraal ingenomen.

EVRENZO™ (roxadustat) is alleen op recept verkrijgbaar.

 

Voor de bijsluiter en SmPC klik hier.

 

 

MAT-NL-NON-2021-00136