XOSPATA ™ - gilteritinib

Gilteritinib is de werkzame stof in XOSPATA™. Gilteritinib is een FLT3 remmer.

FLT3 Acute Myeloide Leukemie (AML)

In acute myeloïde leukemie (AML) cellen die een FLT3-mutatie hebben, kan het remmen van FLT3-receptorsignaalroutes de vermeerdering van de abnormale cellen tegengaan en op die manier de groei van kanker voorkomen.

Indicatie

XOSPATA™ (Gilteritinib) is geïndiceerd als monotherapie voor de behandeling van volwassen patiënten die gerecidiveerde of refractaire acute myeloïde leukemie (r/r AML) met een FLT3-mutatie hebben.

Startdosis

De aanbevolen startdosis is eenmaal daags 120 mg gilteritinib (drie filmomhulde tabletten van 40 mg).

XOSPATA™ (Gilteritinib) is alleen op recept verkrijgbaar.

 

Bent u medisch professional? Klik hier om in te loggen op Astellas-Pro

 

Voor de bijsluiter, SmPC en additioneel risicominimalisatie materiaal klik hier.

 

 

MAT-NL-NON-2021-00134