Hillswood External
В Астелас, идеята за създаване на по-светло бъдеще, е в основата на всичко, което правим.

Астелас фарма ЕМЕА се разпростира в 40 страни в цяла Европа, Близкия Изток и Африка и е регионален бизнес на Astellas Pharma Inc. – компания, базирана в Токио.

Европа е глобален център за високи постижения в сферата на здравеопазването и Астелас се ангажира да подкрепя региона EMEA, като работи в партньорство с местните власти, за да гарантира, че пациентите могат да се възползват от нашите лекарства.

Седалището на в Астелас дава на специалистите необходимите знания, и така гарантира, че нашите изследователски програми и лекарства отговарят на изискванията на отделните страни, в които живеят лекарите и пациентите, както и на медицинските и регулаторни организации, които ги поддържат.

Надеждата ни е да се променим утрешния ден. Да подобрим живота на мъжете, жените и децата като им осигурим нови лекарства, в области на здравеопазването, където има спешна нужда от по-качествено лечение. Трансплантираните пациенти, борещите се с рак и пациентите, носители на животозастрашаващи инфекции са само една част от всички, на които се стремим да помогнем сега и в бъдеще чрез нашия фокус върху превръщането на развиващата се наука в медицински решения.

CHANGING TOMORROW е етосът, от който се води Астелас и мерилото за нашия успех.

MAT-BG-NON-2023-00035