За да изследваме по-ефективно най-високите постижения в науката и технологията и да открием нови постижения, притежаващи потенциала да трансформират това, което знаем и да реализират резултатите от Изследването и Развитието, ние предприехме различни инициативи като:

В рамките на системата за изследвания, базирана на концепцията за „най-добрата наука, най-добрият талант, най-доброто място“, ние изграждаме партньорства с външни изследователи и компании, които допълват съществуващия ни опит, позволявайки ни бързо да напреднем в новите технологии и терапевтични области на изследване, което може да помогне на повече хора възможно най-скоро.

Инициативата FASTEN (FASTEx-New-Standards) задава критерии, които ни позволяват да оптимизираме разпределението на ресурсите и усвояването на най-висша форма на науката. Това помага да съкратим продължителността на Изследването и Развитието и да оправдаем разходите.

Чрез тези инициативи, Астелас непрекъснато движи иновации, като повишава възможността си да доставя нови лекарства и непрестанно да усъвършенства новите възможности.

NON_2019_0033_HBR