В Астелас начина, по който правим бизнес, е толкова важен колкото и резултатите, които постигаме. Интегритетът е основата на доверието, което сме създали в нашите акционери. Продължителните ни подобрения и успех зависят от всеки един служител, работещ с най-високото чувство за етика и почтеност.

Ние сме организация, която вярва, че превръщането на иновативната наука в стойност за пациентите по целия свят е водеща отговорност и че справянето с неудовлетворените медицински нужди е едновременно предизвикателство и ангажимент. Ето защо ние сме ангажирани с най-високите стандарти за етика и почтеност - принципи, които гарантират, заедно че ще се движим в една посока - към постигането на успех, гарантирайки, че го правим по правилния начин.

Ние се грижим за това всеки един от над 16 00 служители, които допринасят за подобрението и успеха на тези принципи за етика и почтеност да бъде напълно интегриран, следвайки философията на нашия бизнес. Тези принципи са нещото, което ни вдъхновява да постигаме все повече и повече всеки ден.

NON_2019_0033_HBR