Осма ежегодна кампания „Седмица на лекарствената безопасност“2023

Вземете участие в повишаването на безопасността на лекарствата. Независимо дали сте пациент, лекар, медицинска сестра или фармацевт, Вие можете да дадете своя принос за повишаване на безопасността на лекарствата, като съобщавате нежелани реакции на Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев “№ 8, 1303 София, тeл.: +359 2 890 34 17, уебсайт: www.bda.bg

От 6 до 12 ноември 2023 г. Изпълнителна агенция по лекарствата ще участва в световната кампания Седмица на лекарствената безопасност, в която се включват повече от 80 регулаторни агенции по лекарствата и някои неправителствени организации с цел повишаване на осведомеността относно важното значение на съобщаването на нежелани лекарствени реакции. Чрез темата „Кой може да съобщава нежелани реакции?“ тазгодишната кампания ще се фокусира върху ключовата роля на всеки пациент, лекар, медицинска сестра и фармацевт, който съобщава нежелана реакция и допринася за безопасната употреба на лекарствата.

Всички агенции по лекарствата работят със системи за установяване и анализ на нежелани лекарствени реакции. Целта на проследяването на безопасността на лекарствата е да се събере повече информация за известните нежелани реакции, както и да се открият нови нежелани реакции. Постоянното събиране и проследяване на информацията от получени съобщения помага за идентифицирането на рискове, свързани с лекарствата, и предприемането на мерки за свеждане на вредата до минимум.

Изпълнителна агенция по лекарствата подчертава важността на съобщаването на нежелани реакции. Всички съобщения, изпратени до агенцията, ще бъдат задълбочено оценени и проучени, за да се определят правилните стъпки, които е необходимо да бъдат предприети, за предпазване на населението от увреждане. Изпълнителна агенция по лекарствата е получила и обработила множество съобщения, за което основна роля имат пациентите, хората, които се грижат за тях, и медицинските специалисти.

Всяко съобщение е важно за натрупване на повече знания и по-дълбоко разбиране на ползите и рисковете от лекарствата, които се използват в клиничната практика, и позволява да се предприемат действия за свеждане на рисковете до минимум.

Съобщаването на нежелани реакции на Изпълнителна агенция по лекарствата спомага за повишаване на безопасността на лекарствата за пациентите по целия свят. В някои случаи това може да доведе до по-добър съвет за предписване, което може да подобри резултатите при пациентите.

Ако Вие или пациент, за когото се грижите, получите нежелана лекарствена реакция, не забравяйте да ни съобщите незабавно.

Съобщенията за нежелани реакции могат да се подават лесно чрез уебсайта на Изпълнителна агенция по лекарствата: www.bda.bg като се използва хиперлинка към съответния формуляр – за медицински специалисти или за немедицински лица.

Неочаквани нежелани лекарствени реакции могат да настъпят навсякъде и по всяко време. Можете да ни помогнете да направим лекарствата по-безопасни за всички хора, като съобщавате нежелани реакции.

Като подадете подробно съобщение на Изпълнителна агенция по лекарствата, Вие ни помагате да установим потенциални проблеми, свързани с безопасността, и при необходимост да предприемем регулаторни действия за защита на пациентите от увреждане.

 

„На плажа“

 

Ако при Вас се появят проблеми със съня или някакви неочаквани симптоми след прием на лекарство, е важно да кажете на Вашия лекар и да съобщите нежеланата реакция на Изпълнителна агенция по лекарствата.

 

„Безсъние“

 

Получавали ли сте нежелана лекарствена реакция? Ако някаква симптоми Ви притесняват, имайте предвид следното:

  • проверете в листовката, която се намира в опаковката на лекарството. Там са описани известните нежелани реакции и указанията за прилагане на лекарството.
  • говорете с Вашия медицински специалист. Той ще Ви посъветва как да се справите с нежеланата реакция или ще Ви предпише алтернативно лечение.

Лекарите, медицинските сестри, фелдшерите и фармацевтите, всички те имат ключова роля в цикъла на проследяване на лекарствената безопасност. Познаването на актуалната информация за безопасност е от решаващо значение за предоставяне на най-добрите съвети на пациентите така, както е важно и съобщаването на възможни нежелани реакции.

 

„Влюбени“

 

Вие сте лекар?

Вие имате поглед върху пълната клинична картина. Като прегледате лекарствата на пациента, Вие можете да предложите промени в терапията или дозировката, за да му помогнете да се справи с нежеланите реакции.

Вие сте медицинска сестра?

Вие сте постоянно в контакт с пациентите и можете да изслушвате техните оплаквания. Когато прилагате лекарства, можете да обсъдите с пациента възможни нежелани реакции и начина, по който той да ги съобщава.

Вие сте фармацевт?

Вие сте първият, към когото пациентите се обръщат, когато имат въпроси относно техните лекарства. Вие можете да ги посъветвате как да предотвратят появата на нежелани реакции или как да се справят с тях, както и да им напомните да приемат лекарствата си според лекарското предписание.

Помогнете ни да направим лекарствата по-безопасни за всички хора.

Съобщавайте подозирани нежелани лекарствени реакции на Изпълнителна агенция по лекарствата:

1) телефон: +359 2 8903417

2) e-mail: [email protected]

3) онлайн: www.bda.bg

  • Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от немедицински лица
  • Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от медицински специалисти

 

MAT-BG-NON-2023-00053