Всяко съобщение е от значение! Ако мислите, че имате нова нежелана реакция, получена в резултат на лекарството, което вземате, съобщете на :

Изпълнителна агенция по лекарствата:

тел.: +359 2 8903417;

e-mail: [email protected] ,

онлайн: https://www.bda.bg/bg/формуляр-за-съобщаване-на-нежелани-лекарствени-реакции-от-медицински-специалисти или на Вашия лекар.

 

Трябва да сте сигурни, че питате пациентите се за всички нежелани реакции, които може да получат в резултат на приема на някое лекарство.

Съобщавайте нежелани реакции на

Изпълнителна агенция по лекарствата:

тел.: +359 2 8903417;

e-mail: [email protected] ,

онлайн:: https://www.bda.bg/bg/формуляр-за-съобщаване-на-нежелани-лекарствени-реакции-от-медицински-специалисти или на Вашия лекар.

 

От дълго време ли приемате лекарство? Получавате ли някакви нежелани реакции?

Важно е да ги съобщавате на Изпълнителна агенция по лекарствата:

тел.: +359 2 8903417;

e-mail: [email protected],

онлайн: https://www.bda.bg/bg/формуляр-за-съобщаване-на-нежелани-лекарствени-реакции-от-медицински-специалисти или на Вашия лекар.

Следете за нежелани реакции и ги съобщавайте на Вашия лекар или на

Изпълнителна агенция по лекарствата.

Винаги четете листовките и при всяко съмнение говорете с Вашия лекар.

Тъй като Седмицата на лекарствената безопасност е към своя край, важно е да дадем своя принос за по-голяма безопасност на лекарствата за всички хора.

Съобщаването на нежелани реакции спомага за установяването на нови, редки реакции, лекарствени взаимодействия, опасни лекарствени грешки и реакции, свързани с дългосрочната употреба на лекарства.

Винаги съобщавайте нежелани лекарствени реакции на Изпълнителна агенция по лекарствата: тел.: +359 2 8903417; e-mail: [email protected], онлайн: https://www.bda.bg/bg/формуляр-за-съобщаване-на-нежелани-лекарствени-реакции-от-медицински-специалисти или на Вашия лекар.

NON_2020_0156_HBR,‌ ‌октомври‌ ‌2020‌