Седмата ежегодна кампания „Седмица на лекарствената безопасност“2022

Хората трябва да се насърчават да съобщават подозирани нежелани лекарствени реакции като част от световната кампания „Седмица на лекарствената безопасност “

Седмата ежегодна кампания „Седмица на лекарствената безопасност“ , която ИАЛ стартира днес, ще продължи до 13 ноември, като има за цел да се насърчи всеки човек да съобщава за подозирани нежелани лекарствени реакции. Тазгодишната световна кампания включва регулаторни органи по лекарствата от 81 държави и се фокусира върху ключовата роля на всеки медицински специалист, пациент и болногледач, който съобщава подозирана нежелана лекарствена реакция и с това допринася за безопасната употреба на лекарствата.

Всички лекарства могат да предизвикат нежелани реакции при някои пациенти. Поради това са предприети мерки за постоянно проследяване на тяхната безопасност след пускането им на пазара. Целта на проследяването на лекарствената безопасност е да се получи повече информация за известните нежелани реакции, както и да се установят евентуални нови нежелани реакции. Регулаторните органи използват системи за откриване и анализ на такива нежелани реакции и предпазване от увреждане на пациенти в бъдеще.

Системата за съобщаване на нежелани реакции на ИАЛ събира, систематизира и проучва съобщения на подозирани нежелани реакции.

Като съобщавате подозирани нежелани реакции на ИАЛ, Вие участвате активно в идентифицирането на възникващи въпроси във връзка с безопасността, така че ИАЛ, при необходимост, да може да предприеме действия и да предпази Вас и другите хора от увреждане.

Всеки може да съобщи подозирани нежелани реакции на ИАЛ. Можете да подадете съобщението по различни начини:

  • по телефона: +359 2 8903417
  • по e-mail: [email protected]
  • онлайн: www.bda.bg/Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от немедицински лица или Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от медицински специалисти

Всички лекарства могат да предизвикат нежелани реакции. Затова ние проследяваме лекарствената безопасност, за да предпазим пациентите от увреждане.

Когато съобщавате подозирана нежелана лекарствена реакция, ние научаваме повече за нея. По този начин медицинските специалисти могат да изберат най-доброто лекарство за всеки пациент.

 

„Получаване на правилното лечение“

Получавали ли сте някога нежелана лекарствена реакция? Вашето лекарство кара ли Ви да чувствате гадене, замаяност или треска?

 

 

 

„Предпазване от увреждане“

Фармацевт ли сте?

Вие сте първият при когото пациентите отиват, когато имат въпроси за техните лекарства.

 

 

Медицински специалист ли сте?

Ако Ваш пациент има нежелана лекарствена реакция, която не е включена в листовката на лекарството, моля съобщете на Изпълнителна агенция по лекарствата:

  • по телефона: +359 2 8903417
  • по e-mail: [email protected]
  • онлайн: www.bda.bg/Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от немедицински лица или Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от медицински специалисти

 

MAT-BG-NON-2022-00031