Седмицата на лекарствената безопасност започва днес.

През тази седмица ние поощряваме хората да използват системата за съобщаване на нежелани реакции на Изпълнителна агенция по лекарствата:

тел.: +359 2 8903417;

e-mail: [email protected] ,

онлайн:
https://www.bda.bg/bg/формуляр-за-съобщаване-на-нежелани-лекарствени-реакции-от-медицински-специалисти
https://www.bda.bg/bg/формуляр-за-съобщаване-на-нежелани-лекарствени-реакции-от-немедицински-лица

за да съобщават подозирани нежелани реакции след ваксинация.

Нека работим заедно, за да направим ваксините по-добри за всички.

 

Знаете ли, че винаги трябва да съобщавате подозираните нежелани реакции, които получите, или някой, за когото се грижите, получи след ваксинация срещу COVID-19.

Вашето съобщение има принос към информацията за безопасност на ваксините.

https://www.bda.bg/bg/формуляр-за-съобщаване-на-нежелани-лекарствени-реакции-от-немедицински-лица

Имате ли съмнение, че Ваш пациент може би е получил нежелана реакция след ваксинация?

Като съобщавате подозирани нежелани реакции чрез:

https://www.bda.bg/bg/формуляр-за-съобщаване-на-нежелани-лекарствени-реакции-от-медицински-специалисти

 

Ваксините са най-добрият начин за предпазване на хората от инфекциозни заболявания.

Повечето нежелани реакции отзвучават в рамките на няколко дни и не са сериозни.

Ако получите нежелана реакция, говорете с Вашия лекар и не забравяйте да я съобщите на Изпълнителна агенция по лекарствата:

тел.: +359 2 8903417;

e-mail: [email protected]

 

Ако наскоро сте ваксинирани и подозирате, че сте получили нежелана реакция, не отлагайте да я съобщите на Изпълнителна агенция по лекарствата:

тел.: +359 2 8903417;

e-mail: [email protected]

Всяко съобщение е от значение и ни помага да установим нови нежелани реакции, както и да съберем повече информация за известните нежелани реакции.

Всички ваксини се проследяват за безопасност. Това включва оценка на съобщения на нежелани реакции от пациенти и медицински специалисти.

Съобщенията от медицинските специалисти за ваксините срещу COVID-19 ни помагат да проследяваме тяхната безопасност и да откриваме нова информация.

Ако наблюдавате или Ви кажат за подозирана нежелана реакция при пациент, винаги съобщавайте на Изпълнителна агенция по лекарствата:

тел.: +359 2 8903417;

e-mail: [email protected]

Като работим заедно, можем да направим ваксините по-добри за всички.

 

Ваксините са най-ефективният начин за предпазване от инфекциозни заболявания и спасяват живота на милиони хора по света.

Ние непрекъснато проследяваме тяхната безопасност. Това включва оценка на съобщенията за подозирани нежелани реакции.

Седмицата на лекарствената безопасност е към своя край, но е важно да даваме своя принос ваксините да станат по-безопасни за всички!

Винаги съобщавайте подозирани нежелани лекарствени реакции на Изпълнителна агенция по лекарствата:

тел.: +359 2 8903417;

e-mail: [email protected]

NON_2021_0086_HBR, октомври 2021