Yenilikçi bilimi hastalar için değere dönüştürecek sağlık hizmeti değişikliğinin ön saflarında

Değişiklikleri fırsatlara çevirmek

Temel yeteneklerimizden yararlanarak yenilikçi ilaçlar ve tıbbi çözümler yaratmak

GKL'yi* aşmak

İş fırsatlarına farklı açılardan bakın ve değişimi benimseyin

*GKL: Global Kategori Lideri

image 1

Çeşitli iç ve dış sağlık hizmeti yeteneklerini
birleştirerek yenilikçi tıbbi çözümler

 

Astellas Değer Yaratma Süreci

Astellas yenilikçi bilimi hastalar için değere dönüştüren sağlık hizmeti değişikliğinin ön saflarındadır.
Bu döngüyü sürekli tekrarlayarak, kurumsal değerin sürdürülebilir büyümesini gerçekleştirmeye çalışıyoruz.

image 2

Değer Yaratma Sürecine Yaklaşımımız

Astellas'ın varlık nedeni, "yenilikçi ve güvenilir farmasötik ürünler sağlayarak tüm dünyadaki insanların sağlığını geliştirmeye katkıda bulunmaktır."
Bunu temel alarak, yenilikçi bilimi hastalar için değere dönüştüren sağlık hizmeti değişikliğinin ön saflarında yer almayı amaçlıyoruz. Başarımızın anahtarı, nerede değer yaratmamız gerektiğini ve bu değeri gerçekleştirmek için neler yapmamız gerektiğini açıklayan Odak Alanlarımız, Faaliyet İlkelerimiz ve Etkenlerimiz olacaktır. Bu yaklaşımın rehberliğinde, merkez odağımıza yenilikçi ilaç işini alarak yeniliği yaratacağız.
Bu süreç, bilimdeki gelişmelerden ortaya çıkar, Astellas bunun üzerine yeterli fon tahsis eder ve paydaşların istek ve beklentilerini karşılayacak önlemler alır. Bu süreç sayesinde hastalar için değer yaratarak, büyümenin bir sonraki aşamasını sürdürmek ve paydaşlara geri dönüş sağlamak için fonlar üreteceğiz.
Astellas, kurumsal değerin sürdürülebilir büyümesini sağlamak için bu döngüyü izlemeye devam edecektir.

Odak Alanları

Sağlık sektöründe evrim devam ederken, Astellas'ın daha fazla büyüme sağlamak için iş fırsatlarını her zamankinden daha esnek ve verimli bir şekilde tanımlaması gerekiyor.
Geleneksel terapötik alanlar görüşümüze farklı bakış açıları ekleyerek Odak Alanlarımızı tanımlayacağız. Yeni teknolojiler ve tedavi yaklaşımları, ürün geliştirme fizibilitesi ve ticarileştirme için yeni olasılıklar, piyasadaki eğilimler ve eczacılık-ilaç yasaları ve düzenlemelerindeki değişiklikleri dikkate alacağız. Amacımız, karşılanmamış ihtiyaç alanlarını belirlemek ve yeni iş fırsatları bulmaktır.

Faaliyet İlkeleri

Hızla değişen iş dünyasında iş alanlarını, hatta geçmişte bir noktada dikkatlice fırsatlar olarak seçilmiş olanları dahi, gerektiğinde yeniden inceleme esnekliğine sahip olmak çok önemlidir. Astellas, tüm çalışanların faaliyetlerini gerçekleştirirken, kaynaklarımızı tanımlanmış alanlara Odaklamak, gerektiğinde odağı Yeniden Tanımlamak ve yeni nesil faaliyetler için Odağı Genişletmekten oluşan üç adımlı sürecin bilincinde olmasını sağlayarak evrimi daha da ileri taşımayı amaçlamaktadır.

Etkenler

Astellas'ın sürdürülebilir bir büyüme elde etmesinin etkenlerinden biri, rekabet üstünlüğünün kaynağını oluşturan temel yetenekleridir. Temel yeteneklerimizi dikkatlice tanımlamak ve dünyanın en iyileri arasında yer alana kadar geliştirmek çok önemlidir. Aynı zamanda, Şirket dışında olağanüstü yetenekler olduğunda proaktif olarak ortaklıklar kuracağız. Değer yaratma yeteneklerimizi en üst düzeye çıkarmak için şirket içinden ve dışından en uygun yetenekleri birleştirerek üretkenliğimizi ve yaratıcılığımızı geliştirmekteyiz. Üstelik, Astellas Yolu* ile bir dizi değer ve eylemi tanımladık; bunlar, tüm çalışanlarımız tarafından İş Felsefemizi gerçekleştirmeye yardımcı olacak bir kurum kültürünü geliştirme çabalarının bir parçası olarak kabul edilecektir. Aynı zamanda, hastalar da dahil olmak üzere çok sayıda paydaşın istek ve beklentilerini anlama ve bu bilgiyi değere dönüştürme konusunda kararlıyız.

*Tek Astellas için Beş Mesaj―Hasta Odaklılık, Sahiplenme, Sonuçlar, Açıklık ve Dürüstlük

NON_2019_0015_TR