Hånd der holder glaskugle

Hos Astellas i Norden har vi dialog og samarbejde med sundhedssektoren, patientforeninger, politikere og andre relevante interessenter. Denne professionelle dialog er afgørende for vores arbejde for at sikre adgang til behandling af høj kvalitet i Danmark, Finland, Norge og Sverige.

Vi betragter os selv som en af samfundets interessenter, der bidrager til at ændre sundhedsvæsenets fremtid. Vi bidrager med innovative lægemidler og fremmer diskussioner for at sikre, at den rette patient får adgang til den rette medicin på det rette tidspunkt. Det kan for eksempel være i form af uddannelse, webinarer og møder med forskellige interessenter. 

Vi understøtter aktiviteter mhp. at øge medicinsk og forskningsmæssig viden og patientbehandling inden for Astellas Pharma Nordics behandlingsområder.

Vores interaktioner foregår i fuld åbenhed og i overensstemmelse med gældende regler og lovgivning, der tager højde for alle sider af interaktionerne med interessenter i sundhedssektoren, herunder

  1. Sundhedspersoner
  2. Patientforeninger
  3. Hospitaler
  4. Eksterne konsulenter

I Danmark er vi medlem af LIF (Lægemiddelindustriforeningen) og følger dermed udover lovgivningen også de etiske regler, der gør sig gældende under ENLI (Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien), hvor vi blandt andet forpligter os til at offentliggøre vores samarbejder med patientforeninger, hospitaler og eksterne konsulenter for at sikre åbenhed og gennemsigtighed i samarbejdet.

På europæisk plan er Astellas medlem af European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (“EFPIA”) – en non-profit paraplyorganisation, der samler og repræsenterer en lang række aktører inden for medicinalindustrien i Europa.

Læs mere om EFPIA

 

Sundhedspersoner
EFPIA’s regler om åbenhed i samarbejdet med sundhedspersoner er implementeret i Danmark i ”Lægemiddelindustriens Kodeks vedr. Reklamer mv. for lægemidler rettet mod sundhedspersoner (Reklamekodekset)", hvilket praktisk er sket ved en henvisning til den danske lovgivning om registrering, godkendelse og åbenhed om lægers, tandlægers og apotekeres tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder med virkning pr. 1. november 2014.

Liste over sundhedspersoner med tilknytning til virksomhed eller modtaget økonomisk støtte (laegemiddelstyrelsen.dk)

Se international liste over Astellas interaktioner med sundhedspersoner

 

Patientforeninger
For samarbejde med patientforeninger i Danmark følger Astellas ”Etiske regler for lægemiddelbranchens samarbejde med patientforeninger m.v. (Patientforeningskodekset) ”. 
Se oversigt over de seneste års støtte, som Astellas Pharma a/s har givet i Danmark

 

Hospitaler
Astellas’ støtte til hospitaler, institutioner og organisationer i Danmark følger de ”Etiske regler for lægemiddelbranchens donationer og tilskud (Donationskodekset)”.
Se oversigt over de seneste års støtte, som Astellas Pharma a/s har givet i Danmark
 

Eksterne konsulenter
Astellas Pharma a/s interagerer også med politikere og myndigheder på europæisk og nationalt niveau  med det formål at optimere parternes fælles interesser og samtidig skabe grundlaget for at øge patienters og borgeres adgang til optimal medicinsk forebyggelse og behandling. Hvor denne dialog varetages i samarbejde med eksterne konsulenter, sker dette i henhold til ”Lifs Etiske Regler for dialog og forhandling med beslutningstagere (Lobbykodeks)” for at sikre fuld åbenhed om, hvem og hvilke interesser konsulenten repræsenterer.

Astellas har gjort den eksterne konsulent opmærksom på regelsættet og konsulentens forpligtelser til at sikre fuld åbenhed om hvem og hvilke interesser konsulenten repræsenterer. Astellas Pharma a/s har i Danmark indgået aftaler med følgende eksterne konsulenter, der på Astellas’ vegne interagerer med politikere og myndigheder:

  • Molecule Consultancy
  • Rud Pedersen - Public Affairs
  • Advice Agency

 

MAT-DK-NON-2023-00058