Lovgivningen sætter grænser udefra. Etik sætter grænser indefra. Astellas ønsker at leve op til de højeste forventninger man kan stille, både juridisk og forretningsetisk. Vi har derfor gennemgået virksomhedens mange aktiviteter og formuleret en række retningslinjer, der sikrer ansvarlighed og god praksis i alt, hvad vi gør.

Vores Code of Conduct fastlægger internationale retningslinier for vores medarbejdere samt de minimumskrav, vi stiller til vores leverandører vedrørende sociale, etiske og miljømæssige forhold. Vi følger også branchens egne etiske retningslinier.

Læs mere om * Astellas Group Code of Conduct (pdf 4.9MB)

Vi respekterer vores medarbejderes rettigheder, sundhed, sikkerhed og udvikling og er medlem af FNs projekt UN Global Compact, der hjælper virksomheder med at forene forretningens strategi og handlinger med principper om menneskerettigheder, miljø og antikorruption.

Astellas har nultolerance over for tvangsarbejde og børnearbejde og har underskrevet Modern Slavery Act, der forpligter os til at sikre menneskerettighederne hele vejen igennem forsyningskæden.

Du kan læse om UN Global Compact her

Læs mere om Modern Slavery Act

 

NON_2022_0004_DK