vindmøller på mark i solopgang

Adfærdskodeks
Astellas Adfærdskodeks afspejler vores fokus på at arbejde efter den højeste etiske standard. Vi skal leve op til vores regningslinjer både personligt, kollektivt og globalt.

Lovgivningen sætter grænser udefra. Etik sætter grænser indefra. Astellas ønsker at leve op til de højeste forventninger juridisk og forretningsetisk. Vi har derfor gennemgået virksomhedens mange aktiviteter og formuleret en række retningslinjer, der sikrer ansvarlighed og god praksis i alt, hvad vi gør.

Vores Adfærdskodeks fastlægger internationale retningslinjer for vores medarbejdere samt de minimumskrav, vi stiller til vores leverandører om sociale, etiske og miljømæssige forhold. Vi følger også branchens egne etiske retningslinjer i alle lande.

Læs mere: Astellas Charter of Corporate Conduct, Group Code of Conduct | Astellas Pharma Inc.

Vi respekterer vores medarbejderes rettigheder, sundhed, sikkerhed og udvikling og er medlem af FNs Global Compact, der hjælper virksomheder med at forene forretningens strategi og handlinger med principper for menneskerettigheder, miljø og antikorruption.

Astellas har nultolerance over for tvangsarbejde og børnearbejde og har underskrevet Modern Slavery Act, der forpligter os til at sikre menneskerettighederne i hele forsyningskæden.

 

Kontakt vedrørende etiske spørgsmål
Vi opmuntrer altid medarbejdere og forretningspartnere til at rapportere faktiske eller potentielle overtrædelser af lovgivning, branchens retningslinjer eller vores egne procedurer, som er beskrevet i vores Adfærdskodeks. Alle indberetninger behandles fortroligt.

Du er velkommen til at kontakte vores europæiske helpdesk for etiske spørgsmål.

 

MAT-DK-NON-2023-00058