Patienter
Patienterne kommer i første række for os. Vi ønsker at skabe merværdi for patienter og alt, hvad vi gør, skal give dem og deres pårørende bedre livskvalitet. Derfor arbejder Astellas hver dag med at udvikle og levere lægemidler, som ikke kun forlænger men også forbedrer patienternes liv. 

Vi fokuserer på behandlingsområderne onkologi, urologi, nefrologi og transplantation. Samtidig bruger vi vores forskningsmæssige tilgang til at fremme nye behandlingsområder – særligt, hvor der stadig er et udækket behov. 

Fra laboratoriet til klinikken og patienten fokuserer vi på forskning, som skaber merværdi. Vi fostrer de bedste talenter og udvikler løsninger sammen med vores partnere. Læs mere om vores forskning og udvikling.

Samarbejde og dialog med relevante interessenter for at hjælpe patienter i Norden er et andet fokusområde. Læs om vores samarbejder.

 

Adgang til medicinsk behandling
Fokus på patienter betyder også, at vi ved, at mange mennesker i verden af forskellige årsager stadig har svært ved at få adgang til medicinsk behandling. Det kan dreje sig om alt fra manglende behandlingsmuligheder til begrænsede økonomiske ressourcer og mangel på information. 

Astellas har forpligtet sig til FN's Verdensmål for Bæredygtig Udvikling, herunder Nr. 3 Sundhed og trivsel 

Få mere at vide om Astellas initiativer på vores globale websted Adgang til sundhed.

 

MAT-DK-NON-2023-00058