Bivirkninger

Alle lægemidler har bivirkninger
Du kan læse om de mulige bivirkninger af din medicin på indlægssedlen. 
Tal med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet, hvis du har spørgsmål, eller hvis noget føles forkert. 
Din egen læge kan forklare og rådgive dig om behandlingen. Hvis du har et generelt spørgsmål om dit lægemiddel fra Astellas, er du velkommen til at kontakte os.

 

Om indberetning af bivirkninger
Indlægssedlen skal altid oplyse om den nyeste viden om lægemidlet. Derfor er det vigtigt, at patienter fortæller myndighederne om deres oplevelser med bivirkninger – herunder bivirkninger, som allerede er nævnt i indlægssedlen. 

Det kan virke irrelevant for den enkelte patient at indberette bivirkninger, men hver eneste indberetning er vigtig, fordi den er med til at sikre, at patienter får den rette behandling. 

Det er ikke vanskeligt at indberette en bivirkning. Du har følgende muligheder:

  • Din egen læge kan gøre det for dig

  • Du kan gøre det selv på denne hjemmeside.

  • Du kan kontakte Astellas og bede os om at gøre det

Alle patientdata er beskyttet af anonymitet.

 

MAT-DK-NON-2023-00058