Személyes adatainak gyűjtésére és kezelésére vonatkozó információk

Utoljára frissítve: 2022

Az Astellas Pharma egy globális gyógyszergyártó vállalat, mely anyavállalatának székhelye Tokióban (Japánban) található.Célunk a betegek életminőségének javítása a következő rendkívül fontos területeken: transzplantáció, urológia, onkológia, fertőzések megelőzése és a fájdalom kezelése.Az Astellas vállalatról további információkat weboldalunk „Vállalatunkról” menüpontjában olvashat: https://www.astellas.com/hu/about/.

A(z) Astellas Pharma Kft. („Astellas”) tiszteletben tartja az Ön adatvédelemhez való jogát.A jelen adatvédelmi nyilatkozat ismertetést ad vállalatunkról, az Önről szóló személyes adatok általunk történő gyűjtésének, megosztásának és felhasználásának módjáról, valamint arról, hogy Ön miként gyakorolhatja adatvédelmi jogait.Amennyiben kérdése vagy aggálya merül fel a személyes adatai általunk való használatát illetően, vagy bármely jogát gyakorolni kívánja - ideértve a személyes adatai kezelése elleni tiltakozást is az itt leírtak szerint - akkor kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a jelen adatvédelmi nyilatkozat végén található elérhetőségeken.

Személyes adatainak adatkezelője: Astellas Pharma Kft., H-1124 Budapest, Csörsz u. 43.

Milyen személyes adatokat gyűjt az Astellas és milyen célból gyűjti azokat?

Az Ön adatait számos különböző forrásból gyűjtjük, köztük Öntől, valamint azokból a dokumentumokból és űrlapokból, melyeket Ön az Astellas által szponzorált vagy támogatott kezdeményezésekben - ideértve az Astellas által szponzorált klinikai kutatásokat és fejlesztési tevékenységeket, vagy más körülményeket - való részvétel érdekében kitölt; a nyilvánosan elérhető forrásokból; önéletrajzokból és kísérőlevelekből; online és más adatbázisokból és weboldalakról, amelyeket a mi nevünkben külső fél kezel/kezelhet.

Az Astellas a lent leírt célokból a személyes adatok következő kategóriáit gyűjti és használja:

  • személyes adatok, úgymint az Ön neve, kora, neme és elérhetősége;

  • szakmai adatok, úgymint az Ön foglalkoztatási helye, munkaköre, az az orvosi terület, amelyben Ön aktív, szakmai képesítései és tudományos tevékenysége (úgymint korábbi klinikai kísérleti tapasztalatok és az Astellas-szal vagy más vállalatokkal közös korábbi vagy jelenlegi kutatási vizsgálatok), tudományos kutatások és cikkek publikálása, szervezeti és testületi tagság; és

  • a velünk való együttműködés részletei, úgymint a megbeszélések típusai, megvitatott témák, üzletmenetünkkel és termékeinkkel kapcsolatos tudása és kérdései, milyen típusú anyagokat mutattunk meg Önnek és az arra adott visszajelzései, valamint az Ön felírási véleményei és gyakorlata, a betegeivel és a diagnózisokkal kapcsolatos gyakorlata, és hasonló információk.

Ezeket az adatokat az ügyféladatbázisunkban dolgozzuk fel, az Önnel való kapcsolatunk kezelése céljából, ideértve a lehetséges együttműködés tervezését, a kapcsolatokat, látogatásokat és találkozókat; az általunk biztosított információk értékelése érdekében, és hogy biztosítsuk, hogy azok megfeleljenek Ön szaktudásának, érdeklődési körének és preferenciáinak; valamint hogy megismerjük az Ön tudományos-terápiás megközelítését és az Astellas termékekkel való megelégedettségét.

Kikkel osztja meg az Astellas a személyes adataimat?

Személyes adatait a következő kategóriákba tartozó címzettekkel osztjuk meg:

  • vállalatcsoportunk tagvállalataival, olyan harmadik fél szolgáltatókkal és partnerekkel, amelyek adatkezelési szolgáltatást nyújtanak számunkra, illetve egyéb módon végzik a személyes adatok feldolgozását a jelen adatvédelmi nyilatkozatban ismertetett vagy az Ön személyes adatainak gyűjtésekor megadott célokból. A vállalatcsoportunkba tartozó vállalatok listája elérhető itt: https://www.astellas.com/hu/worldwide;

  • bármely illetékes végrehajtó testülettel, szabályozói vagy kormányügynökséggel, bírósággal vagy egyéb harmadik féllel, amennyiben meggyőződésünk szerint az adatok megadása (i) valamely jogszabály vagy előírás alapján, (ii) jogszabályban biztosított jogaink érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez, illetve (iii) az Ön vagy bármely más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez szükséges;

  • potenciális vevőkkel (valamint azok képviselőivel és tanácsadóival) bármely tervezett beszerzéssel, összeolvadással vagy vállalatunk bármely részének felvásárlásával kapcsolatban, feltéve, hogy vállalatunk tájékoztatja a vevőt arról, hogy az Ön személyes adatai kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban ismertetett célokra használhatóak fel;

  • bármely más személlyel, az Önnek az adatok közléséhez valóhozzájárulása alapján.

A személyes adatok feldolgozásának jogi alapja (kizárólag EGT egészségügyi szakemberek esetén)

Amennyiben Ön az Európai Gazdasági Térségben lakó egészségügyi szakember (HCP), személyes adatai gyűjtésének és használatának jogalapja az Önnel való kapcsolat fenntartására vonatkozó fent leírt jogos érdekünk. Amennyiben kérdése van e jogalappal kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a jelen adatvédelmi nyilatkozat végén található elérhetőségeken.

Hogyan gondoskodik az Astellas a személyes adataim biztonságáról?

A vállalatunk által gyűjtött és kezelt személyes adatainak védelméhez megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket teszünk.Az általunk végrehajtott intézkedések célja az Ön személyes adatai kezelése során felmerülő kockázatoknak megfelelő biztonsági szint nyújtása.

Nemzetközi adattovábbítások

Személyes adatait az Ön lakóhelyétől eltérő országokba is továbbíthatják, illetve azokat ezen országokban is kezelhetik.Ezen országok olyan adatvédelmi jogszabályokkal rendelkezhetnek, amelyek eltérnek az Ön lakóhelye szerinti ország jogszabályaitól (és esetenként alacsonyabb szintű adatvédelemmel bírhatnak).

Az Ön adatainak a tárolására használt szervereink helye a következő országban található USA; vállalatcsoportunk tagjai, valamint külső fél szolgáltatóink és partnereink pedig a következő helyen működnek a világ körül.Ez azt jelenti, hogy az Ön személyes adatainak gyűjtésekor az adatokat ezen országok bármelyikében kezelhetjük.

Ugyanakkor megfelelő garanciákkal rendelkezünk annak érdekében, hogy az Ön személyes adatainak védelmét a jelen adatvédelmi nyilatkozatban leírtak szerint biztosíthassuk. Ide tartoznak a személyes adatok vállalatcsoportunk tagjai között történő továbbítására vonatkozó, az Európai Bizottság által meghatározott azon általános szerződéses feltételek, amelyek előírják vállalatcsoportunk minden tagja számára az EGT országaiból származó, általuk kezelt személyes adatoknak az Európai Unió adatvédelmi jogszabályai szerint biztosított védelmét.

Általános szerződéses feltételeink kérésre megadhatók.Külső szolgáltatóink és partnereink számára hasonló, megfelelő garanciák alkalmazását írtuk elő, amelyekről további tájékoztatás kérhető.

Adatmegőrzés

Az Önről általunk gyűjtött személyes adatokat megőrizzük abban az esetben, ha azt jogos üzleti indok teszi szükségessé számunkra (például egy Ön által kért szolgáltatás biztosításához, illetve vonatkozó jogi, adózási vagy számviteli követelmények betartásához).

Amennyiben nem merül fel jogos üzleti indok vállalatunk számára az Ön személyes adatainak kezeléséhez, az adatot töröljük vagy névtelenné tesszük, és amennyiben ez nem lehetséges (például mert személyes adatait biztonsági archívumban tároljuk), személyes adatait biztonságos helyen fogjuk tárolni és azokat elkülönítjük bármely további adatkezeléstől mindaddig, amíg törölhetőek nem lesznek.

Az Ön adatvédelmi jogai

Önt a következő adatvédelmi jogok illetik meg:

• Ha a hatályos törvényeknek megfelelően szeretné megtekinteni, helyesbíteni, frissíteni vagy töröltetni személyes adatait, bármikor kapcsolatba léphet vállalatunkkal az alábbi „Kapcsolatfelvétel” pontban megadott elérhetőségeken.

• Emellett, amennyiben Ön az Európai Unióban lakik, tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, kérheti vállalatunktól személyes adatai kezelésének korlátozását, illetve személyes adatainak hordozhatóságát. Ezen jogának gyakorlásához kérjük, lépjen kapcsolatba vállalatunkkal az alábbi „Kapcsolatfelvétel” pontban megadott elérhetőségen.

• Önnek jogában áll panaszt benyújtani az adatvédelmi hatóságnál személyes adatainak vállalatunk által történő gyűjtése és felhasználása kapcsán.További információért kérjük, forduljon a helyileg illetékes adatvédelmi hatósághoz. (Az Európai Gazdasági Térségben, Svájcban és bizonyos Európán kívüli országokban (többek között az Egyesült Államokban és Kanadában) működő adatvédelmi hatóságok elérhetőségei megtekinthetőek:itt.)

Az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban történő adatvédelmi jogok gyakorlására irányuló valamennyi kérelmet megválaszolunk.

Az adatvédelmi nyilatkozat frissítése

A jelen adatvédelmi nyilatkozatot a változó jogi, műszaki és üzleti módosítások tükrében időről időre frissíthetjük. Adatvédelmi nyilatkozatunk frissítésekor megfelelő intézkedéseket fogunk tenni az Ön tájékoztatása érdekében, az általunk elvégzett módosítások jelentőségével összhangban.

Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése vagy aggálya lenne személyes adatainak általunk történő kezelése tekintetében, kérjük, lépjen kapcsolatba az adatvédelmi tisztviselőnkkel az alábbi elérhetőségeken: [email protected].

The data controller of your personal information is Astellas Pharma Ltd which is registered with the UK Information Commissioners Office with registration number Z9159809.

MAT-HU-NON-2022-00001