Utoljára frissítve: 2022. február 22.

 

Általános információk

Az Astellas Pharma Kft. (a továbbiakban: Astellas) tiszteletben tartja az Ön adatvédelemhez való jogát, és személyes adatait a vonatkozó törvényeknek és rendeleteknek megfelelően kezeli, ideértve az európai Általános adatvédelmi rendeletet (GDPR) is. Jelen Adatvédelmi nyilatkozat tájékoztatást ad vállalatunkról, illetve arról, hogyan gyűjtjük és dolgozzuk fel az Ön személyes adatait gyógyszerbiztonsági és orvosi információs célokból, és hogy Ön miként gyakorolhatja adatvédelmi jogait. Ha bármilyen kérdése vagy problémája lenne személyes adatainak általunk történő felhasználásával kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a jelen Adatvédelmi nyilatkozat végén található elérhetőségeken.

 

Mivel foglalkozik az Astellas?

Az Astellas Pharma egy globális gyógyszeripari vállalat, legfelső szintű anyavállalatának székhelye Tokióban (Japánban) található. Célunk a betegek életminőségének javítása a következő fontos területeken: transzplantáció, urológia, onkológia és a nefrológia.

Az Astellasról további információk találhatók webhelyünk Bemutatkozás című szakaszában, a következő címen: https://www.astellas.com/hu/about.

 

Milyen személyes adatokat gyűjt az Astellas, és milyen célból?

Az érintettek és/vagy az adatfeldolgozási tevékenység besorolásától függően különböző típusú adatokat gyűjthetünk és dolgozhatunk fel, és különböző okokból kérhetjük az információk megadását.

 

Gyógyszerbiztonsági célok:

A következő személyes adatokat gyűjthetjük, attól függően, hogy ki veszi fel velünk a kapcsolatot (beteg vagy nemkívánatos esemény bejelentője): név, vezetéknév, életkor, születési idő/év, nem, monogram, elérhetőségi adatok, foglalkozás. További személyes adatokat is gyűjthetünk azoknak a személyeknek az egészségügyi adataival vagy kórtörténetével kapcsolatban, akik nemkívánatos eseményeket tapasztaltak. Törvény kötelezhet minket arra, hogy az Ön adatait felhasználva értékeljük termékeink biztonságosságát, és jelentsük az adatokat a szabályozó hatóságoknak. Ha jelentenünk kell az adatokat a szabályozó hatóságok felé, a személyes adatokat névtelenül osztjuk meg. Az Ön adatai csak és kizárólag gyógyszerbiztonsági tevékenységek céljából kerülnek felhasználásra.

Külső forrásból (például az Önt kezelő orvostól) is kaphatunk személyes adatokat Önről, de csak abban az esetben, ha előzőleg meggyőződtünk arról, hogy a külső fél az Ön hozzájárulásával vagy más jogi felhatalmazás birtokában, illetve jogi kötelezettségének eleget téve osztja meg velünk az Ön személyes adatait. A külső felektől származó információk között szerepelnek a fentebb felsorolt személyes adatok, és a külső felektől kapott információkat kizárólag arra használjuk fel, hogy értékeljük termékeink biztonságosságát, jelentsük a szabályozó hatóságoknak az esetleges nemkívánatos eseményeket, és felkeressük Önt, ha további információkra vagy megerősítésre lenne szükség.

 

Orvosi információk közlésének célja:

Különböző adatokat gyűjthetünk azokról, akik orvosi kérdésekkel fordulnak hozzánk, például az illető nevét, vezetéknevét, monogramját, születési dátumát vagy annak évét, nemét, elérhetőségi adatait és foglalkozását. A tájékoztatást kérő személyekről egészségügyi adatokat vagy a kórtörténetükre vonatkozó adatokat gyűjthetünk. Azért gyűjtjük ezeket az információkat, hogy válaszolni tudjunk az Ön kérdésére, és szükség esetén kapcsolatba léphessünk Önnel jogi kötelezettségeink teljesítése érdekében. Törvény kötelezhet minket arra, hogy közöljük az adatait a szabályozó hatóságokkal, amennyiben a kérdése egy nemkívánatos eseményhez kapcsolódik. 

Ha a fentieken kívül bármilyen egyéb személyes információt kérünk Öntől, akkor az adatgyűjtéskor egyértelműen tájékoztatjuk Önt arról, hogy milyen személyes adatokra van szükségünk, és milyen okból kérjük Önt azok megadására.

 

Termékkel kapcsolatos panaszbejelentés célja:

Gyűjthetjük a termékre vonatkozó panaszt benyújtó személyek nevét, vezetéknevét, monogramját, elérhetőségi adatait és foglalkozását. Ha a termékkel kapcsolatos panasz elbírálása szempontjából releváns, a panaszt elszenvedő személy egészségügyi adatait is gyűjthetjük. Ezeket az információkat azért gyűjtjük, hogy kivizsgáljuk és értékeljük a termékre vonatkozó panaszt, hogy eleget tegyünk jogszabályi kötelezettségeinknek. Törvény kötelezhet minket arra, hogy közöljük az adatait a szabályozó hatóságokkal, vagy felvegyük Önnel a kapcsolatot bármilyen további információért.

Az Önről gyűjtött személyes adatokat általában csak a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célokra vagy a személyes adatok gyűjtésekor megnevezett célokra használjuk fel.  Mindemellett azonban olyan egyéb célokra is felhasználhatjuk az Ön személyes adatait, amelyek nem összeegyeztethetetlenek az Önnel közölt célokkal (például közérdekű archiválás céljából, tudományos vagy történelmi kutatás céljából, statisztikai célokból), amennyiben a vonatkozó adatvédelmi törvények ezt megengedik.

 

Kikkel osztja meg az Astellas a személyes adataimat?

Személyes adatait a következő kategóriákba tartozó címzettekkel osztjuk meg:

  • vállalatcsoportunk tagvállalataival, illetve olyan külső szolgáltatókkal és partnerekkel, amelyek adatkezelési szolgáltatást nyújtanak számunkra, illetve egyéb módon végzik a személyes adatok feldolgozását a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban ismertetett célokból; például gyógyszerbiztonsági és orvosi információs szolgáltatásokat nyújtanak vagy ilyen adatbázisokat üzemeltetnek, és segítenek az Astellasnak a jelentési kötelezettségek teljesítésében. A vállalatcsoportunkba tartozó vállalatok listája elérhető itt;
  • bármely illetékes végrehajtó testülettel, szabályozó vagy kormányzati szervvel, bírósággal vagy egyéb külső féllel, amennyiben meggyőződésünk szerint az adatok megadása (i) valamely jogszabály vagy előírás alapján, (ii) jogszabályban biztosított jogaink érvényesítéséhez, megalapozásához vagy védelméhez, illetve (iii) az Ön vagy bármely más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez szükséges;
  • potenciális vevőkkel (valamint azok képviselőivel és tanácsadóival) bármely tervezett vásárlással, összeolvadással vagy vállalatunk bármely részének felvásárlásával kapcsolatban, feltéve, hogy vállalatunk tájékoztatja a vevőt arról, hogy az Ön személyes adatai kizárólag a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban ismertetett célokra használhatók fel.

 

A személyes adatok feldolgozásának jogi alapja (kizárólag az EU tagállamai esetén)

A GDPR-ban leírt alkalmazandó mértékéig a fent említett célokra gyűjtjük és dolgozzuk fel az Ön személyes adatait, feldolgozásunk jogalapja az orvosi információkérés vagy panaszbejelentés jellegétől függően eltérő lehet. Számos megkeresés esetében a jogalapunk az, hogy a személyes adatok feldolgozása jogos érdekünk, amely szükséges a megkeresés megválaszolásához, összhangban a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontjával. Ha megkeresése nemkívánatos eseménnyel kapcsolatos, törvény kötelezhet bennünket, hogy jelentsük azt a szabályozó hatóságoknak, és az egészségügyi adatok feldolgozása közegészségügyi szempontok alapján közérdekből szükséges a GDPR a 6. cikk (1) bekezdésének c) pontjával és 9. cikk (2) bekezdésének i) pontjával összhangban.

Amennyiben kérdése van vagy további tájékoztatást szeretne kapni a személyes adatok gyűjtésének és felhasználásának jogalapjáról, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az alábbi Kapcsolatfelvétel pontban található elérhetőségeken:  https://www.astellas.com/hu/contact-us.

 

Hogyan gondoskodik az Astellas a személyes adataim biztonságáról?

Megfelelő technikai és szervezeti intézkedésekkel biztosítjuk a vállalatunk által gyűjtött és kezelt személyes adatok védelmét. Az általunk végrehajtott intézkedések célja, hogy a személyes adatok kezelése során felmerülő kockázatoknak megfelelő biztonsági szintet nyújtsanak.

 

Nemzetközi adattovábbítások

Személyes adatait az Ön lakóhelyétől eltérő országokba is továbbíthatják, illetve azokat ezen országokban is kezelhetik. Ezen országok olyan adatvédelmi jogszabályokkal rendelkezhetnek, amelyek eltérnek az Ön lakóhelye szerinti ország jogszabályaitól, és nem feltétlenül biztosítanak ugyanolyan szintű adatvédelmet.

Ugyanakkor megfelelő garanciákkal rendelkezünk annak érdekében, hogy az Ön személyes adatainak védelmét a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban leírtak szerint biztosíthassuk. Ide tartoznak a személyes adatok vállalatcsoportunk tagjai között történő továbbítására vonatkozó, az Európai Bizottság által meghatározott azon általános szerződéses feltételek, amelyek előírják vállalatcsoportunk minden tagja számára az EGT országaiból származó, általuk kezelt személyes adatoknak az Európai Unió adatvédelmi jogszabályai szerint biztosított védelmét.

Általános szerződéses feltételeink kérésre megadhatók. Külső szolgáltatóink és partnereink esetében is hasonló, megfelelő garanciákat alkalmazunk, amelyekről további tájékoztatás kérhető.

 

Az adatok megőrzése

A gyógyszerbiztonsági célból gyűjtött személyes adatokat a vállalat teljes élettartama alatt megőrizzük, mivel ezek közegészségügyi okokból fontos információk.

Az orvosi információk közlése céljából megadott személyes adatokat 6 évig őrizhetjük meg attól az időponttól számítva, amikor Ön felkeresi kérésével az Astellast.

 

Az Ön adatvédelmi jogai

Önt a következő adatvédelmi jogok illetik meg:

  • Személyes adatai megtekintése, helyesbítése vagy módosítása érdekében bármikor kapcsolatba léphet vállalatunkkal az alábbi Kapcsolatfelvétel pontban ismertetett módokon és elérhetőségeken.
  • Amennyiben a gyógyszerbiztonsági jogszabályok által ránk rótt jogi kötelezettségeinkkel összeegyeztethető, jogában áll tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen, illetve kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását, személyes adatai törlését vagy hordozását. Ellenkező esetben az Astellasnak jogi okokból nem áll módjában törölni az Ön adatait vagy korlátozni azok feldolgozását.
  • Hasonlóképpen bármikor visszavonhatja a személyes adatai gyűjtésére és feldolgozására vonatkozó hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonást megelőzően elvégzett adatkezelés jogszerűségét, és nincs hatással arra sem, ha valamilyen egyéb jogszerű indokból van szükség a személyes adatai feldolgozására. Ezen joga gyakorlása érdekében szintén bármikor kapcsolatba léphet vállalatunkkal az alábbi Kapcsolatfelvétel pontban ismertetett módokon és elérhetőségeken.
  • Jogában áll panaszt tenni az adatvédelmi hatóságnál személyes adatainak vállalatunk által történő gyűjtése és felhasználása kapcsán.  További információkért forduljon a helyi adatvédelmi hatósághoz. (Az Európai Gazdasági Térségben működő adatvédelmi hatóságok elérhetőségei itt találhatók.)

Az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban történő adatvédelmi jogok gyakorlására irányuló minden kérésre válaszolunk.

 

Az Adatvédelmi nyilatkozat frissítése

A jogi, technikai vagy üzleti környezet változásainak hatására időről időre frissíthetjük az Adatvédelmi nyilatkozatot. Adatvédelmi nyilatkozatunk frissítésekor megfelelő intézkedéseket fogunk tenni az Ön tájékoztatása érdekében, az általunk elvégzett módosítások jelentőségével összhangban.  Amennyiben a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok ezt megkövetelik, az érintettek hozzájárulását fogjuk kérni az Adatvédelmi nyilatkozat minden lényeges változása esetén.

Az Adatvédelmi nyilatkozat legutóbbi módosításának időpontja megtekinthető a dokumentum elején, az „Utoljára frissítve“ címszónál.

 

Kapcsolatfelvétel

Személyes adatainak adatkezelője az Astellas Pharma Kft.

Adatvédelmi jogainak gyakorlása érdekében, kérjük, küldje el a kérését itt.

Ha bármilyen kérdése vagy aggálya lenne személyes adatainak általunk történő felhasználásával kapcsolatban, kérjük, forduljon vállalatunk adatvédelmi tisztviselőjéhez az alábbi elérhetőségeken: [email protected].  

 

 

NON_2022_0034_HBR