Utoljára frissítve: 10.03.2023

 

Az Astellas Pharma Inc. és világszerte működő kapcsolt vállalkozásai (a továbbiakban: Astellas, illetve mi) tiszteletben tartja az Ön magánélethez fűződő jogát, és nagy hangsúlyt fektet a személyes adatok védelmére vonatkozó kötelezettségeinek betartására. Mindezekre tekintettel dolgoztuk ki ezt az Adatvédelmi tájékoztatót (a továbbiakban: Tájékoztató), amely ismerteti, hogy miként végezzük az egészségügyi szakemberek személyes információinak (a továbbiakban: Személyes információk) gyűjtését, megosztását és felhasználását, valamint hogy Ön miként gyakorolhatja személyes adatainak védelméhez fűződő jogait. Egészségügyi szakembernek minősül bármely olyan személy, aki pozíciójánál fogva képes az Astellas termékeinek felírására, alkalmazására, megvásárlására vagy kiszállítására, illetve az Astellas bármely terméke használatának vagy a megvásárlására vonatkozó döntés befolyásolására. Az egészségügyi szakemberek közé tartoznak például az orvosok, szakképzett nővérek, nővérek, gyógyszerészek, transzplantációs koordinátorok, térítési szakemberek és a tb támogatásba befogadott gyógyszerekről döntést hozók. Az egészségügyi szakember definíciója a helyi szabályozástól is függhet.

Kérjük, szánjon időt a jelen Tájékoztató figyelmes elolvasására. Kérdés vagy észrevétel esetén, kérjük, forduljon hozzánk a lenti „Elérhetőségeink” részben található elérhetőségek valamelyikén.

Az Astellas Pharma Inc. az Önnel kapcsolatban álló Astellas kapcsolt vállalkozással közösen az Ön Személyes információinak adatkezelője. Az Astellas adott kapcsolt vállalkozásával kapcsolatos további részletek a https://www.astellas.com/en/worldwide linken találhatók.

 

Mivel foglalkozik az Astellas?

Az Astellas egy nemzetközi gyógyszeripari vállalat. Anyavállalatának székhelye Tokióban található. Küldetésünknek tekintjük, hogy jobbá tegyük a betegek életét. Az Astellas-szal kapcsolatos további tájékoztatás (beleértve kiemelt terápiás területeinkkel kapcsolatos bővebb információ) honlapunk „Rólunk” és „Terápiás területek” fülére kattintva érhető el (https://www.astellas.eu/about/about/).

 

Milyen személyes információkat kezel az Astellas?

Önnel kapcsolatban számos különféle forrásból is gyűjtünk Személyes információkat, többek közt közvetlenül Öntől vagy az Astellas által szponzorált vagy támogatott kezdeményezésekben (így például az Astellas által szponzorált klinikai kutatási és fejlesztési tevékenységekben, piackutatásokban, valós körülmények között szerzett bizonyítékokon alapuló vizsgálatokban) történő részvételhez vagy egyéb kontextusban az Astellas rendelkezésére bocsátott dokumentumokból vagy adatlapokból; üzleti partnerektől (azaz attól a szervezettől, amelynél Ön dolgozik), harmadik felektől (pl. szolgáltatóktól vagy orvosi hatóságoktól) vagy például nyilvánosan hozzáférhető forrásokból (így például szakmai nyilvántartásokból, szaklapokból és tudományos portálokról, a PubMed és a ClinicalTrials.gov oldaláról, kongresszusi honlapokról, egyetemi vagy kórházi weboldalakról, nemzeti nyilvántartásokból, olyan közösségi média felületekről, mint például a LinkedIn, Facebook stb. és online kereső motorokból); önéletrajzokból; valamint esetlegesen harmadik felek tulajdonában lévő és által kezelt online és egyéb adatbázisokból (így például az egészségügyi szakembereket tartalmazó és specializált adatszolgáltatók által kezelt adatbázisokból) és weboldalakról.

Az Ön Astellas által kezelt Személyes információi nagy vonalakban az alább ismertetett kategóriákba esnek. Az Astellas által Önnel kapcsolatban kezelt Személyes információk köre az Önnel való érintkezés fajtájától és mennyiségétől függ, és azon Személyes információkra korlátozódik, amely az Astellas számára az ilyen érintkezés céljának eléréséhez szükségesek.

 

Személyes adatok típusai

Példák

Egyedi azonosítók és életrajzi információk

Név (beleértve a megszólítást), nemzetiség, születési hely és idő, személyes fotók vagy kép/hang üzleti célú felvételen; személyazonosításra alkalmas adatok (útlevélszám, orvosi nyilvántartási szám/engedély azonosítószáma, Astellas egyedi üzleti partner azonosító), közösségi média felületen profilnév vagy profilkezelő;

 

Elérhetőségek

Levelezési cím (otthoni és/vagy munkahelyi); telefonszámok; e-mail-címek

Szakmai információk

Beosztás, praxis helye, orvosi szakterülete(k), szakmai képesítések és tudományos tevékenységek (így például korábbi klinikai vizsgálati tapasztalat években, egyetemi vagy tudományos kutatások publikációinak és cikkeinek száma, az Astellas vagy más vállalatok tanácsadó testületeiben és klinikai vizsgálataiban és egyéb kutatási vizsgálataiban való részvétel, vezetői pozíciók, prezentációk, szakmai egyesületi, testületei és bizottsági tagság (összeférhetetlenségi vizsgálathoz is); önéletrajzok, preferált nyelv

Kifizetések folyósításához használt azonosítók

Valamely megállapodás és az annak alapján az Önnek folyósított összeg közötti összefüggés adatai (amennyiben Ön a végső kedvezményezett); társadalombiztosítási/biztosítási számok; nemzeti azonosítószámok; szakmai azonosítószámok; bankszámlaadatok

Üzleti utak és megbeszélések részletei

Üzleti utakkal és rendezvényekkel kapcsolatos úti/szállás-/tartózkodási információk, különleges feltételek (étrendi preferenciák/megkötések, hozzáférési információk)

Elektronikus személyi azonosítók

Az Ön elektronikus azonosító adatai – amennyiben szükségesek az általunk működtetett weboldalakon vagy alkalmazásokon keresztül nyújtott szolgáltatások nyújtásához (így például felhasználóneve, jelszava, eszközének IP-címe, típusa, egyedi azonosítószámai, böngészője típusa, földrajzi helye (pl. ország vagy város)) és egyéb technikai adatok, kép- vagy hangfelvétel). Az eszköze és a weboldalunk vagy alkalmazásunk közötti kommunikációval kapcsolatban – így például a megtekintett oldalakról, valamint a letöltött dokumentumokról, fájlokról és alkalmazásokról – is gyűjtünk adatokat (a Google Analytics vagy az Adobe Analytics segítségével).

Az Astellas-Pro weboldalhoz az Ön személyazonosságának ellenőrzése az IQVIA Inc. online webes hitelesítési (online Web Authentication, OWA) szolgáltatása segítségével történik. A hitelesítéshez Önnek meg kell erősítenie felhasználónevét és jelszavát ehhez a jelszóval védett oldalhoz való hozzáférés során. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jelszavához nincs hozzáférésünk.

Az Astellas-szal folytatott érintkezés adatai

A velünk való érintkezés részletei, így például a megbeszéléseink típusa, a megvitatott témakörök, a kutatási tevékenységeinkkel és termékeinkkel kapcsolatos ismeretei és kérdései, az Ön részére biztosított vagy az Önnel megosztott anyagok típusa, az Ön által adott visszajelzés (pl. egy Astellas rendezvényen való részvételhez vagy részvétel során kitöltött űrlap vagy felmérés során adott visszajelzés), az Ön felírással kapcsolatos nézetei és felírási gyakorlatai, a betegekkel és diagnosztizálással kapcsolatos gyakorlatai és hasonló információk, amelyek harmadik fél ügynökségen vagy adatbrókeren keresztül piackutatási és/vagy való életbeli evidencia adatként gyűjthetők; az Ön által a kommunikációval kapcsolatos felhasználással, reakciókkal és/vagy preferenciákkal (beleértve a kommunikációs csatornákat és gyakoriságot) kapcsolatos információk.

Egyes szolgáltatások, weboldalak vagy alkalmazások, így például az Astellas-Pro, rögzíti az Ön oldalmegtekintéseinek részleteit, a felkeresett oldalakat stb., azonban csak abban az esetben, ha Ön elfogadta a megfelelő cookie-kat (az ilyen adatok gyűjtéséhez használt szolgáltatás, weboldal vagy alkalmazás stb. tájékoztatójában „Cookie-k és hasonló nyomkövető technológiák” című részben részletesebben ismertetettek szerint).

 

 

Miért kezeli az Ön Személyes információit az Astellas?

Személyes információit elsősorban jogos érdekből, szerződéses célból és jogszabályi előírás esetén kezeljük az Önnel való kapcsolatunk kezelése, és különösen a következő fő adatkezelési célokból:

 

Szám

Az adatkezelés céljai

1.

Az Önnel való szakmai kapcsolat kialakítása és megerősítése, az Ön Astellas-termékekkel kapcsolatos ismereteinek bővítése; saját ismereteink bővítése a releváns betegségterületekkel és a betegkezelési trendekkel kapcsolatban a betegek életét jobbá tévő, értékes kezelések biztosítása érdekében; az érdekeltek földrajzi területünkön és szakterületünkön belüli általános kategorizálása; fő külső szakértők, illetve vizsgálóhelyek azonosítása klinikai vizsgálatok lefolytatásához

2.

Az Önnel való kapcsolatunk kezelése ügyféladatbázisainkban (mint például a Veeva vagy a Sales Force), beleértve az Önnel való lehetséges együttműködések, megkeresések, látogatások és megbeszélések tervezését és kivitelezését (ez magában foglalja az Önnel közös tevékenységeink és az Ön rendelkezésére bocsátott anyagok tervezését, jelentését és nyomon követését, beleértve az érintkezések mérését az Önnek a betegségekkel és az Astellas termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban biztosított tájékoztatás kidolgozása, terjesztése és értékelése érdekében, valamint annak biztosításához, hogy ez az Ön szakterülete, érdeklődési területei és preferenciái szempontjából az Ön profiljának, nézeteinek, rutinjainak és gyakorlatainak Astellas általi értékelése és rangsorolása alapján releváns); a különféle terápiás területeken véleményvezérnek és kiemelt szakértőknek minősülő személyeket tartalmazó adatbázisok létrehozása; valamint az Ön tudományos, terápiás szemléletének és az Astellas termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos elégedettségének megismerése

3.

Az Önnel való érintkezés kezelése olyan megállapodás kapcsán, amelynek alapján szolgáltatások nyújtása történik az Ön részére, beleértve a díjazás megfelelő összegének az Ön szakmai képesítése alapján történő meghatározását (normál piaci érték), az ilyen megállapodás szerinti kötelezettségeink teljesítése és jogaink gyakorlása, vagy ha az Astellas szolgáltatásokat nyújt Önnek vagy annak a szervezetnek, amelynél Ön dolgozik.

4.

Az Önnel folytatott ügyleteink dokumentálása és az átláthatóság biztosítása olyan juttatások esetében, amelyeknek Ön a végső kezdeményezettje (az Astellas által szervezett oktatási célú rendezvényekkel kapcsolatos költséghozzájárulás, beleértve az úti- és szállásköltséget, az előadói díjakat és a tanácsadói díjakat)

5.

Az Ön által az Astellas részére adott hozzájárulások (beleértve az elektronikus marketing célú hozzájárulások) vagy az Astellas részére az Önnel kapcsolatos, illetve az Önnel kötött megállapodás(ok)ból származó információk (beleértve többek közt az Ön nevét és az ilyen megállapodások alapján Önnek teljesített juttatások összegét) közlésére vonatkozó hozzájárulások, amennyiben az ilyen hozzájárulásokat kódex vagy jogszabály írja elő

6.

Informatikai erőforrásaink kezelése (beleértve az infrastruktúrakezelést és az üzletmenet-folytonosságot), valamint az információinkhoz és szolgáltatásainkhoz való hozzáférés biztosítását, beleértve a hozzáférés korlátozásának biztosítását olyan szolgáltatások és információk tekintetében, amelyeknél a hozzáférés csak az egészségügyi szakemberekre korlátozódik; weboldalaink és/vagy alkalmazásaink Ön általi használatának és az Ön érdeklődésére számot tartó tartalmak jobb megismerése weboldalunk és/vagy alkalmazásaink minőségének és relevanciájának javítása érdekében, valamint belső analitikák készítéséhez. Ezen információk egy részének gyűjtése cookie-k és hasonló nyomkövető technológiák segítségével történhet a cookie-k gyűjtése során részletesebben ismertettek szerint

7.

Az Ön által gyógyszerekkel (pl. minták vagy méltányossági eljárás keretében alkalmazott gyógyszerek) vagy orvosi tájékoztatással (beleértve a betegeivel vagy gondozóikkal) kapcsolatban hozzánk benyújtott kérvények kezelése

8.

Amennyiben erre jogszabály vagy gyakorlati kódex lehetőséget biztosít vagy ezt előírja, vagy szükség szerint az Astellas számára érdekei védelmének lehetővé tétele, beleértve vállalati megfelelőségi programunk működtetését a jogi, hatósági és ágazati előírások vagy legjobb gyakorlatok és etikai kötelezettségek teljesítése érdekében, monitoring, audit vagy szemle céljából; jogszabályi jogok megállapítása, jogi keresetek és perek indítása (például csalás vagy bűncselekmény meggátolásához vagy megállapításához vagy hatósági vizsgálatra történő reagáláshoz szükséges esetekben)

9.

Az Astellas gyógyszerkészítményeivel kapcsolatban Ön által bejelentett nemkívánatos események vagy termékminőségi panaszok rögzítése, megőrzése és utánkövetése; a fontos és olykor életbevágóan sürgős biztonsági figyelmeztetésekkel és gyógyszervisszahívásokkal kapcsolatban Önnel folytatott közvetlen kommunikáció lehetővé tétele, valamint a forgalmazott termékeinkkel kapcsolatos kockázatkezelési tervek vonatkozásában Önnel folytatott kommunikációink megkönnyítése és hatékonyságának értékelése

10.

Felmérések, piackutatások és közösségi médiakutatási projektek lebonyolítása az Ön az Astellas által az élettudományi szektorban elfoglalt pozíciójával kapcsolatos meglátásainak és nézeteinek, valamint az egészségügyi közösség különféle kapcsolódó kérdésekkel és témákkal kapcsolatos véleményének és érzéseinek megismerése

11.

A partnereinkkel (beleértve pl. más gyógyszeripari vállalatokat vagy olyan vállalatokat, amelyekkel közösen népszerűsítünk egy gyógyszerkészítményt) kötött együttműködési megállapodások keretében Önnel fennálló kapcsolatunk hatékony kezelése, valamint bármely vállalati ügylet és kapcsolódó átvilágítási folyamat lehetővé tétele. Ide tartoznak az olyan ügyletek, mint a forgalomba hozatali engedély másik tulajdonosra történő átruházása, egyesülések, felvásárlások és egyéb átruházások és vállalati átszervezések).

12.

Az Ön Astellas által szervezett vagy támogatott online és élő megbeszéléseken vagy rendezvényeken történő részvételével kapcsolatos tevékenységek hatékony lebonyolítása; az általunk postai vagy elektronikus úton biztosított közvetlen marketing anyagok, orvosi és tudományos hírek, vállalati információk és/vagy termékek és szolgáltatások küldése

13.

Ha ellátogat irodánkba vagy telephelyünkre, alapvető információk gyűjtése biztonsági okokból az épületbe történő belépés kezeléséhez, valamint képek rögzítése CCTV kameráinkon.

14.

A hatóságokkal (így például valamely gyógyszerhatósággal, egészségügyi minisztériummal, egészségpénztárral és az Astellas mint gyógyszeripari vállalat tevékenységével kapcsolatos egyéb illetékes hatóságokkal és hivatalos testületekkel) folytatott hivatalos levelezés.

 

Általánosságban az Öntől gyűjtött Személyes információkat kizárólag a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban vagy a személyes adatok gyűjtésének időpontjában ismertetett célokra használjuk fel. Személyes információit emellett az Önnel közölt célokkal nem összeegyeztethetetlen egyéb célokra is felhasználhatjuk (így például közérdekű archiválási célra, tudományos vagy történelmi kutatási célra vagy statisztikai célra), amennyiben ezt a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok lehetővé teszik.

 

Az Ön Személyes információi kezelésének jogalapja (kizárólag EGT-beli egészségügyi szakemberek esetében).

Személyes információit a következők érdekében gyűjtjük és kezeljük:

 • A vonatkozó egészségügyi vagy egyéb jogszabály (pl. adózási vagy egyéb pénzügyi vagy átláthatósági szabályozás) alapján fennálló kötelezettségeink teljesítése
 • Az Önnel fennálló szerződéses megállapodás teljesítése vagy az Ön által kért kapcsolódó lépések megtétele szerződéses jogviszony Önnel történő létesítése előtt
 • Az Ön vagy más személy létfontosságú érdekének megóvása (pl. betegek az általuk szedett gyógyszer lehetséges nemkívánatos mellékhatásával kapcsolatos tájékoztatása érdekében)
 • Amennyiben megszereztük ehhez az Ön hozzájárulását (ebben az esetben jogosult e hozzájárulást bármikor visszavonni)
 • A népegészség területén közérdekből szükséges esetekben, ahol szükséges az ilyen közérdekkel (pl. a Covid-19 járvány megfékezésére irányuló intézkedések) összefüggő személyes információk különleges kategóriáit gyűjtenünk.
 • Gyógyszeripari vállalatként fennálló jogos érdekeink érvényesítése a fenti „Adatkezelés céljai” című táblázatban részletesen ismertettek szerint, feltéve, hogy ezen érdekekkel szemben nem élveznek elsőbbséget az Ön adatvédelemhez fűződő érdekei vagy jogai és szabadságai.

Amennyiben az Ön Személyes információinak általunk végzett kezelése nem tartozik a fenti jogalapok valamelyikének hatálya alá, a vonatkozó jogalapot megjelölő külön adatvédelmi tájékoztatót bocsátunk a rendelkezésére, vagy megszerezzük az Ön kifejezett előzetes hozzájárulását az ilyen adatkezeléshez.

Amennyiben az Ön Személyes információinak általunk végzett kezelése az Önnel fennálló szerződéses jogviszonyunk alapján szükséges, az ilyen adatok megadásának elmaradása hátráltathatja a szerződés megkötését, vagy előfordulhat, hogy az Astellas képtelen lesz szerződéses kötelezettségei teljesítésére.

Amennyiben Személyes információi gyűjtésének és felhasználásának jogalapjával kapcsolatban kérdése merül fel vagy további információra van szüksége, kérjük, forduljon hozzánk a lenti „Elérhetőségeink” részben található elérhetőségek bármelyikén.

 

Hogyan kezeli az Astellas Személyes információimat?

Személyes információit a jelen Tájékoztatónak megfelelően és az alábbi elvek mentén kezeljük:

 • Tisztességes eljárás: Személyes információit tisztességesen kezeljük majd. Ez azt jelenti, hogy átlátható módon közöljük, miként kezeljük az Ön Személyes információit, és az adatkezelést a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően végezzük.
 • Célhoz kötöttség: A Személyes információkat a fent meghatározott, jogos célokból kezeljük, és nem kezeljük őket az ilyen célokkal összeegyeztethetetlen módon.
 • Arányosság: A Személyes információkat az adatkezeléssel elérendő célnak arányos módon kezeljük.
 • Adatok pontossága: Megfelelő intézkedéseket teszünk a birtokunkban lévő Személyes információk pontosságának, hiánytalanságának és – szükség esetén – naprakészségének biztosítására.

 

Hogyan biztosítja az Astellas Személyes információim biztonságát?

Megfelelő fizikai, technikai és szervezési biztonsági intézkedéseket teszünk az Ön személyes információinak jogosulatlan vagy jogellenes kezeléssel vagy közléssel szembeni védelme érdekében. Ezek az intézkedések az Ön Személyes információi kezelésével járó kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálnak.

 

Kivel osztja meg az Astellas Személyes információimat?

Előfordulhat, hogy harmadik feleket bízunk meg a Személyes információk számunkra vagy nevünkben történő feldolgozásával. Az ilyen adatfeldolgozóktól megköveteljük, hogy a Személyes információk feldolgozása során szigorúan az utasításainknak megfelelően járjanak el, és tegyenek lépéseket a Személyes információk védelmének megőrzésének biztosításához. Személyes információit a címzettek következő kategóriáival közölhetjük:

 

Kapcsolt vállalkozása ink és vállalatcsop ortunkhoz tartozó vállalatok

Közlés a jelen Tájékoztatóban megjelöltekkel összeegyeztethető célokból. Az Astellas csoporthoz tartozó vállalatok listája a https://www.astellas.com/en/worldwide oldalon érhető el.

Harmadik fél szolgáltatók és partnerek

Olyan harmadik felek, amelyek adatfeldolgozási szolgáltatásokat nyújtanak részünkre, vagy amelyek a jelen Tájékoztatóban szereplő vagy a személyesadat-gyűjtés időpontjában Önnel ismertetett célokból egyéb módon személyesadat-feldolgozást végeznek. Az ilyen harmadik felek az Ön Személyes információinak feldolgozását a tevékenységek alábbi kategóriáinak tekintetében végezhetik:

 1. Betegségekkel kapcsolatos felvilágosító és termék kampányok és anyagok, vállalati kommunikációk és PR-tevékenységek nyomtatott és elektronikus formában történő létrehozása és terjesztése
 2. Tanácsadási szolgáltatások, így például tanácsadó testületek és kar
 3. Piac- és közösségimédia-kutatás
 4. Látogatásaink, rendezvényeink és kommunikációink tervezése, kivitelezése és értékelése, beleértve az ügyfélkapcsolat-kezelő Customer Relationship Management, CRM) rendszer vagy eszköz működtetését, és a profilalkotást, szegmentálást és megcélzást
 5. Klinikai vizsgálatok és kiadványok, beleértve a Klinikai kutatási szervezetekkel (CRO-kkal) történő együttműködést
 6. Monitorozás és belső auditok és vonatkozó korrekciós/megelőző intézkedések
 7. Közös népszerűsítési tevékenységek
 8. Harmadik fél megkeresések, érintettektől érkező kérelmek, panaszok, jogi keresetek és visszaélések jelentése
 9. Díjazás feldolgozása és folyósítása, utazás megszervezése, kiadások megtérítése és ezek nyilvánosságra hozatala a vonatkozó előírásoknak megfelelően
 10. Infrastruktúra- és alkalmazásszolgáltatások, informatikaiplatform-kezelés és informatikai támogatás, valamint belső és külső kommunikációs szolgáltatások
 11. Orvosi tájékoztatás iránti kérelmek és/vagy nemkívánatos eseményekkel kapcsolatos bejelentések vagy minőségügyi panaszok benyújtása és kezelése
 12. Jogszabályban előírt közlések közzététele
 13. Az Astellas helyszínei és rendezvényei biztonságának biztosítása

Tanácsadók

Tanácsadói szolgáltatások ügynökségek, tanácsadók, auditorok, könyvelők, jogi tanácsadó és hasonló megbízottak által a részünkre jogos üzleti célból és a Személyes információk bármely egyéb célra történő felhasználásának szerződéses tilalma mellett történő nyújtása

Illetékes hatóságok

Bármely illetékes bűnüldöző szerv, felügyeleti vagy kormányzati hatóság, bíróság vagy egyéb harmadik fél, amennyiben megítélésünk szerint az adatközlés (i) vonatkozó jogszabály vagy előírás miatt, (ii) jogaink gyakorlása, megállapítása vagy védelme érdekében, (iii) hatósági megkeresésre, vizsgálatra történő reagálás vagy visszaélések bejelentésének kivizsgálása, vagy (iv) az Ön vagy bármely más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez szükséges

Potenciális vevők (valamint megbízottaik és tanácsadóik)

Vállalatunk bármely részének tervezett megvásárlásával, fúziójával vagy felvásárlásával összefüggésben, feltéve, hogy tájékoztattuk a vevőt arról, hogy az Ön Személyes információit kizárólag a jelen Tájékoztatóban szereplő célokra használhatja fel

Bármely egyéb személy

Ilyen közlés kizárólag az Ön hozzájárulásával tehető

 

Az Astellas sem jelenleg, sem a jövőben nem értékesíti az Ön adatait harmadik felek részére.

Óvintézkedésekkel biztosítjuk, hogy az Ön Személyes információihoz kizárólag azon alkalmazottak férjenek hozzá, akiknek jogos üzleti célból ere szükségük van, és szerződés tiltja nekik a Személyes információk bármely egyéb célú felhasználását.

 

Nemzetközi adattovábbítás

Személyes információi a lakóhelyétől eltérő országokba(n) is továbbíthatók és kezelhetők, beleértve Kínát, Indiát, a Fülöp-szigeteket, Szingapúrt és az Egyesült Államokat. Előfordulhat, hogy ezen országok adatvédelmi jogszabályai eltérnek az Ön országáétól (és bizonyos esetekben nem kínálnak ugyanolyan magas szintű adatvédelmet). Csoportunk vállalatai és harmadik fél szolgáltatói és partnerei a világ különböző pontjain működnek. Ez azt jelenti, hogy az általunk gyűjtött Személyes információinak kezelésére ezen országok bármelyikében sor kerülhet.

Mindazonáltal megfelelő óvintézkedéseket tettünk annak érdekében, hogy Személyes információi védelmét a jelen Tájékoztató szerinti biztosítsuk. Ezek közé tartozik az Európai Bizottság általános szerződéses feltételeinek alkalmazása a személyes adatok csoportunk vállalatai közötti továbbítása tekintetében, amelyek értelmében a csoporthoz tartozó összes vállalat köteles a kezelt személyes adatok védelmét a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően biztosítani. Emellett vállalatunk az Ön lakóhelyétől eltérő országban található vállalatának továbbított Személyes információkkal összefüggésben bármikor gyakorolhatja lenti „Az Ön adatvédelemhez fűződő jogai„ című részben ismertetett jogait. Hasonló szerződéses óvintézkedéseket foganasítunk egyéb harmadik fél szolgáltatóink és partnereink tekintetében is.

További részletekért forduljon Adatvédelmi tisztviselőnkhöz az „Elérhetőségeink” részben szereplő elérhetőségeink bármelyikén.

 

Az adatok megőrzése

Az Öntől gyűjtött Személyes információkat abban az esetben őrizzük meg, ha ehhez folyamatos jogos üzleti érdekünk fűződik vagy ezt jogszabályi írja elő. Személyes információit nem őrizzük meg a kezelés céljához szükségesnél, a jogszabályban előírtnál, a szerződésben, az Astellas globális nyilvántartás- és információkezelési szabályzatában, illetve az Astellas nyilvántartás-megőrzési ütemezésében szereplőnél hosszabb ideig.

 

Az Ön adatvédelemhez fűződő jogai

Az adatvédelemhez fűződő jogaikat gyakorolni kívánó érintettektől érkező összes megkeresésre válaszolunk valamennyi vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően.

 • Amennyiben hozzá kíván férni Személyes információihoz, helyesbíteni vagy módosítani kívánja ezeket, ezt szintén a lenti „Elérhetőségeink” részben található elérhetőségeken teheti meg.
 • Bizonyos esetekben országának jogszabályaitól függően továbbá jogosult Személyes adatainak törlését kérni. E jogának gyakorlásához, kérjük, forduljon hozzánk a lenti „Elérhetőségeink” részben található elérhetőségek valamelyikén.
 • Továbbá bizonyos esetekben jogosult tiltakozni Személyes információi kezelése ellen, valamint kérheti tőlünk Személyes információi kezelésének korlátozását vagy hordozhatóságát. E jogait szintén a lenti „Elérhetőségeink” részben található elérhetőségeken gyakorolhatja.
 • Amennyiben az Ön Személyes információit az Ön hozzájárulása alapján gyűjtjük és kezeljük, jogosult e hozzájárulást bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonást megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét, valamint a hozzájárulástól eltérő jogalap alapján történő személyesadat-kezelést.
 • Ön jogosult tiltakozni Személyes információnak közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen. E jog gyakorlásához, kérjük, használja a közleményben szereplő „leiratkozás” vagy „letiltás” funkciót, vagy forduljon hozzánk a lenti „Elérhetőségeink” részben található elérhetőségek bármelyikén.
 • Jogosult továbbá panaszt emelni adatvédelmi hatóságnál Személyes információinak az általunk végzett gyűjtésével és kezelésével kapcsolatban. További tájékoztatásért, kérjük, forduljon a helyi adatvédelmi hatósághoz. (Az Európai Gazdasági Térség adatvédelmi hatóságainak elérhetőségei a https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en oldalon, az Egyesült Királyság információs biztosának elérhetőségei pedig a https://ico.org.uk/global/contact-us/) oldalon találhatók.
 • Automatizált döntéshozatal (beleértve a profilalkotást is) alkalmazása esetén haladéktalanul hasznos tájékoztatást biztosítunk ennek logikájával és az ilyen adatkezelés Ön számára való jelentőségével és várható következményeivel kapcsolatban.

 

Osztályozás és automatizált döntéshozatal

Profilalkotási és döntéshozatali tevékenységeinkhez algoritmusokat használhatunk. Így például Önt egészségügyi szakemberként kategorizálhatjuk algoritmus segítségével az Ön szakmai felkészültségének (pl. kutatási tevékenysége és publikációi), klinikai tapasztalata, akadémiai képesítései és kommunikációs preferenciái felmérése érdekében. Ez a kategorizálás az Önnel való lehetséges együttműködések, megkeresések, látogatások és megbeszélések tervezésére szolgál. Az algoritmusokon alapuló döntéshozatalt jellemzően emberek végzik, és semmilyen fontos hatással nem jár Önre nézve. Mindazonáltal további tájékoztatást biztosítunk Önnek és szükség esetén előzetes hozzájárulását kérjük, amennyiben olyan, teljesen automatizált folyamatokat használunk, amely jogi vagy egyéb jelentős hatással járhat Önre nézve.

 

Az Astellas weboldalának vagy alkalmazásainak kiskorú személyek általi használata

Weboldalunkat, alkalmazásainkat és online szolgáltatásainkat 18 év alatti személyek nem vehetik igénybe.

 

A jelen Adatvédelmi tájékoztató módosítása

Jelen Tájékoztatónkat a jogszabályi, műszaki vagy üzleti fejlemények fényében időről időre módosíthatjuk. Tájékoztatónk módosítása esetén a módosításokat vállalati honlapunk releváns adatvédelmi részein tesszük közzé (weboldalaink listája a https://www.astellas.com/eu/worldwide oldalról érhető el), és az általunk eszközölt módosítások jelentőségével arányosan megfelelő további intézkedéseket tehetünk az Ön tájékoztatására. A jelen Tájékoztató utolsó módosításának időpontja a dokumentum tetején, az „Utolsó frissítés” mellett látható.

 

Elérhetőségeink

Bármely adatvédelmi jogának gyakorlásához, kérjük, megkeresését a http://www.astellas.com/eu/dsr oldalon küldje el.

Személyes információi felhasználásával kapcsolatos kérdés vagy aggály esetén forduljon az Astellas adatvédelmi tisztviselőjéhez a [email protected] e-mail-címen.

MAT-HU-NON-2023-00021