Használati feltételek

 1. Bevezető

1.1       Az alább felsorolt feltételek (“Használati feltételek”) az Astellas Pharma Europe Ltd (bejegyzési cím: 2000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey. KT16 0RS, UK, a továbbiakban: “Astellas”, “mi”, “minket” vagy “nekünk”) által üzemeltetett www.astellas.com/hu weboldal (a “Weboldal”) elérhetőségére és használatára vonatkoznak. A Weboldalunk használata a Weboldal elérését és böngészését jelenti.

1.2.      A jelen Használati feltételeket az Adatvédelmi Szabályzat mellett és azzal együtt kell alkalmazni. Kérjük, olvassa el figyelmesen ezeket a Használati feltételeket és az Adatvédelmi Szabályzatot, és mentse el és/vagy nyomtassa ki őket a jövőbeni hivatkozáshoz, mivel mindkettő a Weboldalunk használatára vonatkozik.

1.3      A Weboldal használatával Ön megerősíti, hogy elolvasta, megértette és elfogadta a jelen Használati feltételeket és az Adatvédelmi szabályzatot, és betartja azokat. Ha nem ért egyet a Használati feltételekkel vagy az Adatvédelmi szabályzattal vagy nem tartja be ezeket, azonnal abba kell hagynia a Weboldal használatát.

 1. A jelen Használati feltételek módosítása

2.1      A Weboldal módosításával az Astellas megváltoztathatja a Használati feltételeket, és a Weboldal használatának folytatásával Ön elfogadja a módosításokat. Kérjük, időről időre ellenőrizze ezt az oldalt, hogy megismerhesse az esetleges frissítéseket.

 1. Változások a Weboldalon

3.1     Weboldalunkat időről időre frissíthetjük, és megváltoztathatjuk a Weboldal látogatói számára elérhető tartalmat. Azonban nem kötelességünk frissíteni a Weboldalt, és nem garantáljuk, hogy a Weboldal és annak tartalma mindig naprakész.

3.2       Nem garantáljuk, hogy a Weboldalunk vagy az azon elérhető tartalom mentes a hibáktól és kihagyásoktól.

3.3       Ha bármilyen kérdése van a Weboldalunkkal vagy a jelen Használati feltételekkel kapcsolatban, vagy bármilyen okból szretne kapcsolatba lépni velünk, kérjük, küldjön üzenetet a https://www.astellas.com/hu/contact-us/ címre.

 4. A Weboldal elérése

4.1       A Weboldal ingyenesen elérhető.

4.2       Nem garantáljuk, hogy Weboldalunk vagy bármilyen tartalmuk mindig elérhető, vagy soha nem szakad meg a hozzáférhetősége. A hozzáférést ideiglenesen adjuk meg, és bármely okból, előzetes értesítés nélkül felfüggeszthetjük, visszavonhatjuk, megszüntethetjük vagy megváltoztathatjuk a Weboldal minden és bármely részét. Nem vállalunk felelősséget, ha a Weboldalunk bármely okból, bármikor vagy bármilyen időtartam során nem érhető el.

4.3       Ez a weboldal kizárólag Európában lakó személyek általi használat céljából készült.

4.4       Nem garantáljuk, hogy a Weboldalunkon vagy a Weboldalunkon keresztül elérhető tartalom megfelelő vagy elérhető más helyeken. Bármikor korlátozhatjuk a Weboldalunk elérhetőségét bármelyik személy vagy földrajzi terület számára. Ha úgy dönt, hogy Európán kívül szeretné elérni a Weboldalt, saját felelősségére teszi ezt.

 1. A weboldal használata

5.1     Weboldalunk használatakor Ön beleegyezik abba, hogy:

(a) nem használja a Weboldalt semmilyen jogellenes, helytelen vagy illegális célra;

(b) nem használja a Weboldalt olyan módon, amely sérti bármely más személy jogait, vagy korlátozza vagy akadályozza a Weboldal használatát és annak élvezetét bárki más számára;

(c) nem szerel szét, nem fejt vissza vagy más módon nem bont szét a Weboldalon keresztül elérhető szoftvereket, alkalmazásokat, frissítéseket vagy hardvereket; és

(d) nem használja a Weboldalt egyéb olyan módon, amelyet a Használati Feltételek megtiltanak.

5.2       Ön elfogadja, hogy az Ön felelőssége biztosítani víruskereső, tűzfal és egyéb megfelelő biztonsági szoftverek alkalmazását az internet böngészése és a Weboldal elérése során, valamint a Weboldalon használt jelszavak/felhasználónevek biztonsága érdekében (ha vannak ilyenek). Az Astellas nem vállal felelősséget az internet és a Weboldalunk böngészése során tett óvintézkedések elmulasztásáért.

5.3       A Weboldalunkat tilos helytelenül használnia olyan módon, hogy vírusokat, trójai vírusokat, számítógépes férgeket, logikai bombákat és más rosszindulatú vagy technikailag káros anyagokat juttat a Weboldalra. Tilos megpróbálnia jogosulatlan hozzáférést nyerni a Weboldalunkhoz, a szerverhez, amelyen a Weboldalunkat tároljuk, vagy bármely olyan szerverhez, számítógéphez vagy adatbázishoz, amelyhez a Weboldalunk kapcsolódik. Tilos megtámadnia a Weboldalunkat szolgáltatásmegtagadási támadás vagy elosztott szolgáltatásmegtagadási támadás útján. E rendelkezés megszegésével bűncselekményt követ el, és minden ilyen bűncselekményt jelenteni fogunk az illetékes bűnüldöző szerveknek, és együttműködünk ezekkel az szervekkel azáltal, hogy megadjuk nekik az Ön személyazonosságát. Ha megszegi ezt a feltételt, azonnal megszűnik a Weboldalunk használatára vonatkozó joga.

5.4       Weboldalunk tartalma csak általános tájékoztatás céljából áll rendelkezésre, és nem szándékunk olyan tanácsot nyújtani, amelyre Ön támaszkodhat. Professzionális vagy szakvéleményt kell szereznie, mielőtt a Weboldalunk tartalma alapján bármilyen tevékenységet végez vagy attól tartózkodik.

5.5       Bár ésszerű erőfeszítéseket teszünk a Weboldalunkon elérhető információk frissítése érdekében, nem vállalunk garanciát, állításokat vagy szavatosságot arra nézve, hogy a tartalom pontos, teljes vagy naprakész, valamint hogy a Weboldal nem sérti semmilyen harmadik fél jogát. Nem vállalunk felelősséget a Weboldal tartalmának Ön által történő használatát illetően, és Ön a Weboldalt kizárólag saját felelősségére használhatja.

 1. Szellemi tulajdonjogok

6.1     A Weboldalunk és az azon közzétett minden anyag szellemi tulajdonjogának tulajdonosa vagy engedélyese vagyunk. A szellemi tulajdon magában foglalja a Weboldalon közzétett szövegeket, képeket, hanganyagot és videoklipeket, és egyéb, a Weboldalunkon közzétett műveket. Ezeket a műveket szerzői jogi törvények és szerződések védik a világ minden táján, és minden ilyen jogot fenntartunk.

6.2       Ha Ön betartja a jelen Használati feltételeket, megtekinthet, letölthet, kinyomtathat és felhasználhat a Weboldalon található tartalmat, amennyiben:

(a) mindig elismeri tartalom-szerzői státuszunkat;

(b) nem használja a tartalmat kereskedelmi célokra;

(c) semmilyen módon nem módosítja a Weboldal tartalmát; és

(d) nem módosítja a tartalmat, és a Weboldal összes illusztrációját és egyéb vizuális tartalmát a kísérő szöveggel együtt használja.

6.3       A Weboldal tartalmát nem használhatja a jelen Használati feltételeknek nem megfelelő módon, hacsak nem rendelkezik előzetes írásbeli beleegyezésünkkel. Ha a jelen Használati feltételek megsértésével kinyomtatja, lemásolja vagy letölti Weboldalunk bármely részét, elveszti a Weboldal használatának jogát, és kérésünkre át kell adnia az Ön által készített anyagok összes példányát.

 1. Felhasználó által generált tartalom

7.1     Az Astellas olyan funkciókat alkalmazhat a Weboldalon, amelyek lehetővé teszik tartalom közzételét vagy benyújtását a Weboldalra, például egy nyilvános fórumon vagy blogon. Amennyiben tartalmat nyújt be, egyetért azzal, hogy:

(a) Ön teljes mértékben felelős a közzétett vagy benyújtott tartalmakért, és nem nyújt be semmilyen jogellenes, ártalmas, fenyegető, visszaélő, zaklató, rágalmazó, közönséges, obszcén, faji, etikai vagy egyéb módon illegális és/vagy bármilyen módon kifogásolható tartalmat;

(b) Ön megígéri, hogy bármilyen tartalom: (i) az Ön által general eredeti tartalom, és egyetlen más fél sem rendelkezik a tartalomhoz való joggal, jogcímmel vagy abban való érdekeltséggel; és/vagy (ii) Ön rendelkezik a szükséges jogokkal, licencekkel, hozzájárulásokkal és engedélyekkel ahhoz, hogy az illető tartalmat a Weboldalon közzétegye és azt az Astellas a jelen Használati feltételeknek megfelelően használhassa.

7.2       Amikor tartalmat nyújt be a Weboldalunkra, a következő licenceket biztosítja:

(a) nem kizárólagos, jogdíjmentes, világméretű, örökös licenc az Astellas számára a tartalom bármilyen módon történő felhasználására olyan módon, ahogyan azt megfelelőnek ítéljük, és arra, hogy ezt másoknak engedélyezzük. Ön azzal is egyetért, hogy visszavonhatatlanul és feltétel nélkül lemond minden, az Ön által a Weboldalon közzétett bármely tartalomhoz való erkölcsi jogról; és

(b) nem kizárólagos, jogdíjmentes licenc a Weboldal más felhasználói számára, hogy hozzáférjenek az Ön által benyújtott tartalomhoz a Weboldalgon keresztül, az ilyen tartalmakhoz való hozzáférés és a jelen Használati feltételek szerint történő felhasználás céljából.

7.3       Az Astellas bármikor, bármilyen okból előzetesen megvizsgálhatja, megtekintheti, szerkesztheti, módosíthatja, elutasíthatja vagy eltávolíthatja a Weboldalra beérkező vagy közzétett tartalmat, bár ez nem kötelességünk. Nem vállalunk felelősséget semmilyen tartalomért, amelyet Ön vagy a Weboldal bármely más, harmadik fél felhasználója közzétett vagy közzététel céljából benyújtott.

7.4       Nem kötelességünk bármilyen tartalmat visszatartani, és semmilyen felelősséget nem vállalunk a nem általunk szolgáltatott tartalmak törléséért, megsemmisítéséért vagy elvesztéséért. Visszatarthatunk tartalmat, amennyiben ez szükséges, jogi kötelezettségeinknek való megfelelés, a viták rendezése és a jelen Használati feltételek érvényesítésének céljából.

 1. Felelősségünk korlátozása

8.1     A Használati feltételek semmilyen módon nem korlátozzák vagy nem zárják ki: (i) a felelősségünket az általunk elkövetett gondatlanság, csalás vagy csalárd hamis állítás miatt bekövetkezett személyi sérülés vagy halál esetén; (ii) az Ön fogyasztóvédelmi törvények szerinti jogait; vagy (iii) minden olyan egyéb felelősséget, amelyet Anglia és Wales törvényei alapján nem lehet korlátozni vagy kizárni.

8.2       A törvény által megengedett mértékig kifejezetten kizárunk minden olyan nyilatkozatot, jótállást, feltételt vagy egyéb kikötést, amely a Weboldalunkra vagy annak tartalmára vonatkozik, akár kifejezetten, akár hallgatólagosan.

8.3       Nem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, legyen az szerződésszegés, károkozás (ideértve a gondatlanság miatt okozott kárt is), jogszabályi kötelezettség megszegése vagy egyéb, még akkor sem, ha a veszteség vagy kár előre látható volt, és a következőkkel kapcsolatban történt:

(a) a Weboldalunk használata vagy nem használhatósága; vagy

(b) a Weboldalunkon megjelenített vagy azon elérhető tartalomra való hagyatkozás.

8.4       Ha Ön üzleti felhasználó, kérjük, vegye figyelembe, hogy kifejezetten nem vállalunk felelősséget a következőkért:

 1. a) bármely elmaradt nyereség, eladási, üzleti vagy bevételveszteség;
 2. b) üzlet megszakadása;
 3. c) a várt megtakarítások elvesztése;
 4. d) vevőkör, lehetőség vagy jó hírnév elvesztése;
 5. e) adatvesztés; vagy
 6. f) bármilyen különleges, közvetett, véletlenszerű, következményekkel járó, büntető vagy elrettentő jellegű veszteség, amely a jelen Használati feltételekből vagy a Weboldal használatából ered, vagy ezekkel kapcsolatos (függetlenül attól, hogy a követelés szerződésszegésért, gondatlanságért vagy egyéb károkozásért, törvényes előírások alapján vagy más módon történt).

8.5       Ha Ön fogyasztói felhasználó, kérjük, vegye figyelembe, hogy a Weboldalt kizárólag hazai és magáncélokra használhatja. Ön vállalja, hogy a Weboldalunkat semmilyen kereskedelmi vagy üzleti célra nem használja, és semmilyen felelősséget nem vállalunk elmaradt nyereség, üzleti veszteség, üzlet megszakadása vagy üzleti lehetőség elvesztése miatt. Nem vállalunk felelősséget olyan veszteségért vagy vírus, elosztott szolgáltatásmegtagadási támadás vagy más technikailag káros anyag okozta károkért, amelyek megfertőzik az Ön számítógépes eszközeit, számítógépes programjait, adatait vagy egyéb tulajdonában lévő anyagokat a Weboldalunk használata, vagy a Weboldalunkon található vagy bármely ehhez kapcsolódó Weboldalon található bármely tartalom letöltése miatt.

8.6       A Weboldalon keresztül továbbított információk nyilvános távközlési hálózatokon haladnak át. Nem ígérhetjük meg, hogy a Weboldal elérhető lesz, vagy hogy a Weboldal működése folyamatos vagy hibamentes lesz, és nem vállalunk ezért felelősséget.

 1. Harmadik fél Weboldalaira mutató hivatkozások

9.1     Ez a Weboldal hivatkozásokat tartalmazhat harmadik felek weboldalaira. Nem fogadjuk el, nem támogatjuk és semmilyen módon nem hagyjuk jóvá harmadik felek weboldalainak tartalmát, és az ilyen weboldalak használata kizárólag az Ön saját felelősségére történik. Semmiféle ellenőrzést nem gyakorolunk harmadik felek weboldalainak tartalmát illetően.

9.2       Nem vállalunk felelősséget ilyen harmadik felek weboldalainak elérhetőségéért vagy tartalmáért, valamint nem vállalunk felelősséget olyan károsodásért vagy károkért, amelyeket Ön szenvedhet ezen weboldalak látogatása és/vagy használata során.

 1. Egyéb fontos feltételek

10.1   Az Astellas saját belátása szerint bármikor megszüntetheti a Weboldalt, vagy a Weboldal egyes tulajdonságait és funkcióit.

10.2     Ha a jelen Használati feltételek bármelyikét ​​ bármely illetékes bíróság jogellenesnek, érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek nyilvánítja, a jelen Használati feltételek egyéb részei maradéktalanul érvényben maradnak.

10.3     Az Astellas bármely, a jelen Használati feltételekben foglalt joga vagy rendelkezése gyakorlásának vagy érvényesítésének elmulasztása nem jelenti az illető jogról vagy rendelkezésról való lemondást.

10.4     A jelen Használati feltételekben kifejezetten felsorolt esetektől eltekintve, a jelen Használati feltételek kizárólag Önnek és az Astellasnak biztosítanak jogokat, jogorvoslatot vagy hasznot.

10.5     A jelen Használati feltételek meghatározzák az Ön és közöttünk létrejött teljes megállapodást, és a törvény által megengedett legteljesebb mértékben hatálytalanítanak minden korábbi feltételt, garanciát és/vagy nyilatkozatot.

10.6     Az Astellas felfüggesztheti a Weboldalhoz való hozzáférést a jelen Használati feltételek megsértése miatt. Ezenkívül Ön vagy mi bármikor felmondhatjuk a jelen Használati feltételek szerinti megállapodásunkat a másik fél írásban történő értesítésével. Ha ez a megállapodás megszűnik, Ön többé nem használhatja a Weboldaunkat.

10.7     Ha Ön fogyasztó, kérjük, vegye figyelembe, hogy ezeket a Használati feltételeket, azok tárgyát és formáját Anglia és Wales törvényei szabályozzák. Ennek értelmében Ön és mi egyetértünk abban, hogy az angliai és walesi bíróságok nem kizárólagos joghatósággal rendelkeznek. Ha Ön Észak-Írországban lakik, Észak-Írországban található bírósághoz is folyamodhat, illetve ha Skóciában lakik, akkor Skóciában is indíthat keresetet.

10.8     Ha Ön üzleti vállalkozás, a jelen Feltételeket és bármely, az ezekből vagy ezekkel kapcsolatban felmerült jogvitákat vagy követeléseket, illetve azok tárgyát vagy formáját (beleértve a szerződésen kívüli vitákat vagy követeléseket is) Anglia és Wales törvényei szabályozzák és értelmezik. Ha a Weboldal használatával vagy a jelen Használati feltételekkel kapcsolatban bármilyen jogi lépést tesz, akkor beleegyezik abba, hogy ezt Angliában és Walesben terjessze  bíróság elé.

10.9     A jelen Használati feltételek és Adatvédelmi irányelvek a következő nyelveken érhetők el: angol.

NON_2020_0013_HBR