Astellas dừng tài trợ cá nhân HCP

 

Ngày 19/11/2020: Văn hóa Astellas lấy sự cởi mở và chính trực làm gốc, chúng tôi vẫn không ngừng nỗ lực để trở thành doanh nghiệp dẫn đầu đáng tin cậy trong môi trường y tế luôn biến động. Cùng chung xu hướng phát triển toàn cầu, Astellas sẽ không còn cung cấp tài trợ trực tiếp cho các chuyên gia y tế (HCP) để họ tham dự các đại hội và hội nghị, bao gồm cả tham dự trực tuyến. Quyết định này là một trong những nỗ lực của chúng tôi nhằm tiếp tục xây dựng uy tín với tư cách một doanh nghiệp có đạo đức, làm việc minh bạch với các tổ chức bên ngoài. Astellas vẫn cam kết hỗ trợ và mang đến cơ hội giáo dục y tế hàng đầu trong ngành.

 

Astellas vẫn cam kết liên tục mang đến những cơ hội giáo dục y tế chất lượng cao, đáp ứng các nhu cầu/giải quyết những thiếu sót về giáo dục và trên hết, cải thiện chất lượng chăm sóc bệnh nhân. Astellas ghi nhận tầm quan trọng của việc các HCP tiếp cận kịp thời các thông tin giáo dục để cải thiện chất lượng phục vụ bệnh nhân. Astellas sẽ tiếp tục chia sẻ dữ liệu khoa học mới và thông tin bệnh tật ở nhiều hình thức, đảm bảo các HCP có thể tiếp tục khai thác nguồn dữ liệu mới nhất sẵn có để nắm rõ cách sử dụng lâm sàng các loại thuốc hiện hữu cũng như các cải tiến y khoa của chúng tôi. 


Chúng tôi hướng tới mục tiêu mang lại một cách tiếp cận nhất quán toàn cầu về giáo dục y tế, thích ứng với những thay đổi của điều kiện bên ngoài và môi trường pháp lý, tạo điều kiện thu hút sự tham gia minh bạch, và hỗ trợ nhu cầu giáo dục đang gia tăng của các HCP để họ có thể tiếp tục cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt nhất và phương pháp điều trị thích hợp nhất cho bệnh nhân.”