แบบฟอร์มนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรือร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

หากต้องการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่สงสัย กรุณาติดต่อแอสเทลลัสที่ [email protected].

เพื่อรายงานข้อร้องเรียนผลิตภัณฑ์ กรุณาติดต่อแอสเทลลัสที่ [email protected]

 

บุคคลากรทางการแพทย์เท่านั้น

การเลือกกล่องด้านล่าง เพื่อยืนยันว่า:

การให้คำตอบนี้ไม่สามารถทดแทนคำแนะนำ, การวินิจฉัยโรค, หรือการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้. สำหรับคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพของคุณ โปรดขอคำแนะนำจากแพทย์ของคุณหรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่ได้รับการรับรอง

การให้คำตอบนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาและไม่ใช่การแนะนำเพื่อการใช้ผลิตภัณฑ์ของแอสเทลลัสที่ไม่สอดคล้องกับฉลากที่ได้รับอนุมัติ. คำตอบนี้ถูกเรียบเรียงเพื่อตอบคำถามเฉพาะของคุณ และควรถูกทบทวนและเก็บไว้อย่างครบถ้วน