ติดต่อเรา

ผู้ป่วย

ในกรณีที่มีคำถามเกี่ยวข้องกับอาการโรค การรักษา หรือคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท โปรดสอบถามกับแพทย์ผู้รักษา

 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ (Healthcare Professionals)

ในกรณีที่มีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทแอสเทลลัส โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ในเวลาทำการ 8:00 – 17:00 .ผ่านทาง 02-096-9600-5 # 5 หรือทางอีเมล [email protected]

 

 

บริษัท แอสเทลลัส ฟาร์มา (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่ 1788 อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ ชั้น 19 ห้องเลขที่ 1908-1914
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ +66-2-096-9600-5
โทรสาร +66-2-096-9606

Access Map (Google Maps)