บริษัท แอสเทลลัส ฟาร์มา (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่ 1788 อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ ชั้น 19 ห้องเลขที่ 1908-1914
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ +66-2-096-9600-5
โทรสาร +66-2-096-9606

Access Map (Google Maps)