Spoločnosť Astellas Pharma Europe Ltd je členom Európskej federácie farmaceutického priemyslu a združení (EFPIA). Kódex federácie EFPIA v oblasti zverejňovania z roku 2014 (EFPIA Disclosure Code 2014) vyžaduje, aby všetky členské spoločnosti dokumentovali a zverejňovali určité presuny hodnôt, ktoré uskutočňujú, priamo alebo nepriamo, kvalifikovaným zdravotníkom (HCP) alebo zdravotníckym organizáciám (HCO) alebo v ich prospech.

Spoločnosť Astellas zverejňuje presuny hodnôt HCP a HCO v súlade so svojím záväzkom voči Kódexu federácie EFPIA v oblasti zverejňovania a príslušným miestnym pravidlám a/alebo miestnym právnym predpisom a v súlade so všetkými platnými zákonmi a nariadeniami na ochranu údajov.

Náš záväzok: Spoločnosť Astellas Pharma Europe Ltd je plne odhodlaná zvýšiť transparentnosť vo farmaceutickom priemysle a posilniť dôveru verejnosti vo vzťahy medzi farmaceutickými spoločnosťami a HCP a HCO.

Správy o zverejňovaní

Nižšie sú uvedené správy a metodické poznámky pre každú krajinu, ktorá zverejňuje údaje v súlade s Kódexom federácie EFPIA v oblasti zverejňovania.

NON_2019_0004_SK