Spoločnosť Astellas využíva partnerstvá s celým radom zainteresovaných strán v snahe riešiť spoločenské otázky, ktoré majú vplyv na ľudí na celom svete. Takisto sa snažíme o zvyšovanie trvalej udržateľnosti spoločnosti prostredníctvom aktivít prospešných pre spoločnosť vrátane podpory miestnych komunít a rozvoja medicíny.

NON_2019_0004_SK