V spoločnosti Astellas znamená dodržiavanie predpisov oveľa viac, ako len jednoduché rešpektovanie stanovených pravidiel. Je to tiež záväzok vysvetľovať postoj, ktorý spoločnosť zastáva, a dodržiavanie predpisov vnímať ako základ každého aspektu obchodných aktivít. Je dôležité, aby bol každý jeden zamestnanec pevne odhodlaný postupovať v súlade s týmto postojom a považoval ho za základné pravidlo. V tomto kontexte spoločnosť zostavila Kódex správania skupiny Astellas*, ktorý obsahuje súbor etických zásad a štandardov v oblasti dodržiavania predpisov platný v rámci celej skupiny, čo pomáha zaisťovať globálne dodržiavanie prepisov pri vykonávaní obchodných aktivít.

NON_2019_0004_SK