Päť oblastí riadenia založeného na SZP

Spoločnosť Astellas stanovila týchto päť oblastí riadenia založeného na SZP: obchodné aktivity, zamestnanci, spoločnosť, životné prostredie a dodržiavanie predpisov. Najmä v oblasti dodržiavania predpisov berieme do úvahy širokú perspektívu, a to nielen pri posudzovaní zákonov a nariadení, ale aj pri vykonávaní našich firemných aktivít na základe najvyšších etických štandardov. Považujeme to za základný kameň všetkých našich aktivít.

image

NON_2019_0004_SK