Pacient podstupujúci liečbu môže mať pocit, že zajtrajšok je príliš ďaleko. V množstve terapeutických oblastí stále existujú nenaplnené potreby a pacienti spolu s lekármi nevnímajú túto skutočnosť s uspokojením. Práve zmenu v týchto oblastiach si Astellas stanovila ako hlavnú z priorít.

Vo vybraných terapeutických oblastiach sa snažíme určovať smer vývoja v súlade s naším záväzkom poskytovať ľuďom nádej na lepšiu budúcnosť.

Orientáciou na špecifické potreby v oblasti zdravia zaujímame inovatívny, starostlivo premyslený prístup, založený na identifikácii a vývoji nových smerov vedúcich k zlepšeniu zdravia a predĺženiu života.

Udržiavame si vysoký štandard v oblasti výskumu a vývoja, klinických štúdií a pravidelného monitorovania účinnosti našich produktov.

Pôsobíme aj v oblastiach mimo farmácie… náš program spoločenskej zodpovednosti (CSR) podporuje iniciatívy zamerané na ochranu životného prostredia a pomoc ľuďom na celom svete.

Sme si vedomí, že náš trvalý úspech závisí predovšetkým od nášho potenciálu Meniť zajtrajšok...

NON_2019_0004_SK