Pacienti

Pokiaľ máte akékoľvek otázky týkajúce sa vášho zdravotného stavu, liečby alebo niektorého z našich produktov, obráťte sa, prosím, najskôr na svojho lekára či lekárnika.
V naliehavých prípadoch, prosím, kontaktujte pohotovostnú službu.

Upozorňujeme, že otázky zaslané prostredníctvom tejto webovej stránky sú sledované iba v pracovných dňoch od 8.00 do 17.00.

Kontaktujte nás na emailovej adrese [email protected].

NON_2019_0007_SK