Odborná verejnosť

Pokiaľ máte akékoľvek otázky týkajúce sa liečby alebo preskripcie liečivých prípravkov spoločnosti Astellas, neváhajte sa na nás obrátiť...
Upozorňujeme, že otázky zaslané prostredníctvom tejto webovej stránky sú sledované iba v pracovných dňoch od 8.00 do 17.00.

Kontaktujte nás na emailovej adrese [email protected].

NON_2019_0007_SK