Pacienti
Odborná verejnosť
Bezpečnosť lieku
Ostatné

Astellas Pharma s.r.o.
Rohanské nábřeží 678/29,
Karlín, 186 00 Praha 8.
Telefon: +420 221 401 500
E-mail: [email protected]
Web: www.astellas.com/cz
IČO: 26432765

>> Astellas Pharma, s.r.o., o.z., Bratislava

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 81789

mapa

Kontaktujte nás na emailovej adrese [email protected].

NON_2019_0007_SK