Jaunākā atjaunošana: 2020. gada 31. oktobris

Astellas Pharma Ltd. (“Astellas“) ciena jūsu tiesības uz privātumu. Šajā Privātuma paziņojumā ir izskaidrots, kas mēs esam, kā mēs vācam, kopīgojam un izmantojam jūsu personas datus, un kā jūs varat izmantot savas privātuma tiesības, piekļūstot tīmekļvietnēm un citiem tiešsaistes resursiem (piemēram, mobilajām lietotnēm, e-pastam un citiem lejupielādējamiem rīkiem), kas iekļauj saites uz šo paziņojumu. Ja jums ir jautājumi vai bažas par to, kā mēs izmantojam jūsu personas datus, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot šī Privātuma paziņojuma beigās norādīto kontaktinformāciju.

Ko Astellas dara?

Astellas Pharma ir globāls farmācijas uzņēmums, kura galvenā mātes uzņēmuma mītne atrodas Tokijā, Japānā. Mūsu misija ir uzlabot pacientu dzīves kvalitāti šādās galvenajās jomās: transplantācija, uroloģija, onkoloģija, pretinfekcija.

Plašāka informācija par Astellas ir pieejama šeit, mūsu tīmekļvietnes sadaļā “Par mums”.

Kādus personas datus Astellas vāc un kāpēc?

Tīmekļvietnēs un citos tiešsaistes digitālajos resursos Astellas vāktie personas dati ir vispārīgi iedalāmi šādās kategorijās:

 • informācija, kuru jūs sniedzat brīvprātīgi

Noteiktu informāciju lūdzam sniegt brīvprātīgi. Informācijas veidi, ko no jums lūdzam, un iemesli, kādēļ mēs to lūdzam, iekļauj:

Personas datu veidi

Kādēļ mēs vācam

(a) Uzruna
(b) Vārds
(c) Uzvārds
(d) E-pasta adrese
(e) Pasta adrese
(f) Tālruņa numurs

Mēs vācam personas datus, lai atbildētu uz uzdotajiem jautājumiem vai ja tas ir nepieciešams konkrētajam digitālajam resursam.

Ja mēs lūgsim jūs iesniegt augstāk neminētus personas datus, jūsu personas datu vākšanas brīdī mēs precizēsim, kādi personas dati mums ir nepieciešami un kādiem nolūkiem mēs tos lūdzam.

 • informācija, kuru vācam automātiski

Tāpat mēs varam vākt konkrētus datus automātiski no jūsu izmantotās ierīces. Dažās valstīs, tostarp Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, šo informāciju var uzskatīt par personas datiem.

Konkrēti – mūsu automātiski vāktie dati var ietvert tādu informāciju kā jūsu IP adrese, ierīces veids, unikālie ierīces identifikācijas numuri, pārlūka veids, plašāka ģeogrāfiskā atrāšanās vieta (piemēram, valsts vai pilsētas līmeņa atrašanās vieta) un cita tehniska informācija. Mēs arī varam vākt informāciju, kā jūsu ierīce mijiedarbojas ar mūsu tīmekļvietni, tostarp lapas, kurām jūs esat piekļuvis, un saites, uz kurām jūs esat klikšķinājis.

Šādas informācijas vākšana ļauj mums labāk izprast lietotājus, kuri apmeklē mūsu tīmekļvietni, no kurienes viņi ierodas mūsu vietnē un kāds mūsu tīmekļvietnes saturs viņus interesē. Mēs izmantojam šo informāciju iekšējās analīzes nolūkos un, lai uzlabotu mūsu tīmekļvietnes kvalitāti un atbilstību mūsu apmeklētājiem.

Daļu šīs informācijas var vākt, izmantojot sīkdatnes un līdzīgas izsekošanas tehnoloģijas, kuras ir sīkāk paskaidrotas turpmāk sadaļā “Sīkdatnes un tamlīdzīgas tehnoloģijas”.

 • informācija, kuru iegūstam no trešajām personām

Laiku pa laikam mēs varam saņemt jūsu personas datus no trešajām personām, ieskaitot jūsu ārstējošos ārstus, bet tikai tad, ja mēs esam pārbaudījuši, ka šīs trešajām personām ir jūsu piekrišana vai pastāv cits tiesisks pamats vai vajadzība atklāt mums jūsu personas datus.

Kopumā mēs izmantosim no jums vāktos personas datus tikai šajā Privātuma paziņojumā izklāstītajiem nolūkiem vai nolūkiem, kurus mēs jums paskaidrosim personas datu vākšanas brīdī. Taču mēs varam izmantot jūsu personas datus arī citiem mērķiem, kad tie ir saderīgi ar nolūkiem, kurus esam jums atklājuši (piemēram, arhivēšanas nolūki sabiedrības interesēs, zinātniskās vai vēsturiskās izpētes nolūki, vai statistikas apkopošanas nolūki), ja un tādā mērā, kā to atļauj piemērojamie datu aizsardzības tiesību akti.

Kam Astellas atklāj manus personas datus?

Mēs varam izpaust jūsu personas datus šādām saņēmēju kategorijām:

 • mūsu grupas uzņēmumiem, trešajām personām-pakalpojumu sniedzējiem un partneriem, kuri sniedz mums datu apstrādes pakalpojumus vai citādi apstrādā datus šajā Privātuma paziņojumā aprakstītajiem nolūkiem vai personas datu vākšanas brīdī izskaidrotajiem nolūkiem. Aktuālais mūsu grupas uzņēmumu saraksts ir pieejams šeit;
 • jebkurām kompetentajām tiesībaizsardzības iestādēm, uzraugošajām vai valsts iestādēm, tiesām vai citām trešajām personām, ja mēs uzskatām, ka datu izpaušana ir nepieciešama (i) saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem vai noteikumiem, (ii) lai izmantotu, noteiktu vai aizsargātu savas juridiskās tiesības, vai (iii) aizsargātu jūsu vai citas personas vitālās intereses;
 • potenciālajam pircējam (un tā aģentiem un konsultantiem) saistībā ar mūsu uzņēmuma daļas pirkšanas, apvienošanas vai iegādes priekšlikumu ar nosacījumu, ka mēs informējam pircēju pa to, ka tam ir jāizmanto jūsu personas dati tikai šajā Privātuma paziņojumā noteiktajiem nolūkiem;
 • jebkurai citai personai, ja jūs esat devis piekrišanu izpaušanai.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats (tikai apmeklētājiem no EEZ)

Ja esat apmeklētājs no Eiropas Ekonomikas zonas, mūsu tiesiskais pamats, lai vāktu un izmantotu personas datus augstāk aprakstītajā veidā, būs atkarīgs no attiecīgajiem personas datiem un konkrētā vākšanas konteksta.

Taču mēs parasti vācam jūsu personas datus tikai tad, ja esam saņēmuši attiecīgu jūsu piekrišanu, it īpaši e-mārketinga darbībām, ja mums ir nepieciešami personas dati, lai izpildītu ar jums noslēgtu līgumu, vai ja datu apstrāde ir tādās mūsu leģitīmajās interesēs, kuras ir svarīgākas par jūsu datu aizsardzības interesēm vai pamattiesībām un brīvībām. Dažkārt mums var būt arī juridisks pienākums vākt jūsu personas datus vai cita nepieciešamība pēc personas datiem, lai aizsargātu jūsu vai citas personas vitālās intereses, piemēram, lai informētu pacientus par viņu lietoto zāļu iespējamām negatīvām blaknēm.

Ja mēs lūgsim jūs sniegt personas datus, lai izpildītu juridiskas prasības vai ar jums noslēgtu līgumu, mēs to darīsim jums skaidri zināmu attiecīgajā brīdī un informēsim jūs par to, vai savu personas datu norādīšana ir obligāta vai brīvprātīga (kā arī par to, kādas ir personas datu nenorādīšanas potenciālās sekas).

Tāpat, ja mēs vāksim un izmantosim jūsu personas datus uz mūsu (vai trešās personas) leģitīmo interešu pamata, mēs attiecīgajā brīdī skaidri informēsim jūs par to, kas ir šīs leģitīmās intereses.

Ja jums ir jautājumi vai nepieciešama papildu informācija par jūsu personas datu vākšanas un izmantošanas tiesisko pamatu, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot zemāk esošajā sadaļā “Kā sazināties ar mums” norādīto kontaktinformāciju.

anchor-point

Sīkdatnes un tamlīdzīgas izsekošanas tehnoloģijas

Mēs izmantojam sīkdatnes un līdzīgas izsekošanas tehnoloģijas (kopā – “Sīkdatnes”) jūsu personas datu vākšanai un izmantošanai (tai skaitā, lai sniegtu interesēm atbilstošu reklāmu). Papildu informācija par mūsu izmantotajiem Sīkdatņu veidiem, to izmantošanas nolūkiem un, kā jūs varat kontrolēt Sīkdatnes, lūdzam izlasīt mūsu Sīkdatņu paziņojumā.

Kā Astellas nodrošina manu personas datu drošību

Mēs īstenojam pienācīgus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu mūsu vāktos un apstrādātos jūsu personas datus. Mūsu īstenotie pasākumi ir veidoti tā, lai nodrošinātu riskam atbilstošu jūsu personas datu drošības līmeni. Konkrētie mūsu izmantotie pasākumi iekļauj jūsu personas datu šifrēšanu, kamēr tie tiek pārsūtīti un netiek izmantoti.

Starptautiska datu nodošana

Jūsu personas dati var tikt nosūtīti uz un apstrādāti valstī, kura nav jūsu mītnes valsts. Šajās valstīs var būt spēkā datu aizsardzības tiesību akti, kuri atšķiras no jūsu valstī spēkā esošajiem (un dažos gadījumos šie tiesību akti var nebūt tikpat aizsargājoši).

Jo īpaši - mūsu serveri atrodas ES, ASV, Japānā, un mūsu grupas uzņēmumi un trešās personas-pakalpojumu sniedzēji un partneri darbojas visā pasaulē. Tas nozīmē, ka, vācot personas datus, mēs tos varam apstrādāt jebkurā no šīm valstīm.

Taču mēs esam ieviesuši pienācīgus aizsardzības pasākumus, kas liek aizsargāt jūsu personas datus atbilstoši šim Privātuma paziņojumam. Šie pasākumi iekļauj Eiropas Komisijas līguma standartklauzulas personas datu nodošanai grupas uzņēmumu starpā, kas liek visiem grupas uzņēmumiem aizsargāt viņu apstrādātos personas datus no EEZ atbilstoši Eiropas Savienības datu aizsardzības tiesību aktiem.

Pēc pieprasījuma mēs varam izsniegt mūsu ieviestās līguma standartklauzulas. Attiecībās ar saviem pakalpojumu sniedzējiem un partneriem mēs esam ieviesuši līdzīgus attiecīgus drošības pasākumus, un pēc pieprasījuma mēs varam sniegt sīkāku informāciju.

Datu glabāšana

Mēs glabājam savāktos jūsu personas datus, ja mums turpinās tiesisks darījums, kuriem tie vajadzīgi (piemēram, lai sniegtu jums jūsu prasītos pakalpojumus vai izpildītu piemērojamās juridiskās, nodokļu vai grāmatvedības prasības).

Ja mums vairs neturpinās tiesisks darījums, kuram jāapstrādā jūsu personas dati, mēs dzēsīsim vai anonimizēsim datus vai, ja tas nav iespējams (piemēram, jo jūsu personas dati ir saglabāti dublējumkopiju arhīvā), mēs nodrošināsim jūsu personas datu glabāšanas drošību un izolēsim tos no jebkādas turpmākas apstrādes, līdz dzēšana būs iespējama.

Automatizēta lēmumu pieņemšana

Dažos personas datu apstrādes gadījumos varētu tikt pieņemti automatizēti lēmumi (ieskaitot profilēšanu), kas jūs ietekmē tiesiski vai līdzīgā būtiskā veidā.

Automatizēti lēmumi nozīmē, ka lēmums par jums tiek pieņemts automātiski uz datorizētas noteikšanas rezultātā (izmantojot programmatūru algoritmus) un fiziska persona nav to izskatījusi.

Kad mēs pieņemam automatizētus lēmumus par jums, jums ir tiesības apstrīdēt šo lēmumu, izteikt savu viedokli un pieprasīt, lai lēmumu izskata fiziska persona. Lai izmantotu šīs tiesības, sazinieties ar mums, izmantojot zemāk esošajā sadaļā “Kā sazināties ar mums” norādīto kontaktinformāciju.

Jūsu datu aizsardzības tiesības

Jums ir šādas datu aizsardzības tiesības:

 • Ja vēlaties piekļūt saviem personas datiem, labot, atjaunināt tos vai pieprasīt to dzēšanu, jūs varat iesniegt savu pieprasījumu jebkurā laikā, izmantojot zemāk esošajā sadaļā “Kā sazināties ar mums” norādīto kontaktinformāciju.
 • Turklāt, ja esat Apvienotās Karalistes vai Eiropas Savienības rezidents, jūs varat iebilst pret jūsu personas datu apstrādi, pieprasīt ierobežot jūsu personas datu apstrādi vai pieprasīt savu personas datu pārnesamību. Atkārtoti norādām, lai izmantotu šīs tiesības, sazinieties ar mums, izmantojot zemāk esošajā sadaļā “Kā sazināties ar mums” norādīto kontaktinformāciju.
 • Jums ir tiesības jebkurā laikā atteikties no mūsu sūtītajiem mārketinga paziņojumiem. Jūs varat izmantot šīs tiesības, mūsu nosūtītajos mārketinga e-pasta ziņojumos uzklikšķināt uz saites “atteikties no abonēšanas” vai “atteikšanās”. Lai atteiktos no cita veida mārketinga paziņojumiem (piemēram, mārketings pa pastu vai telemārketings), sazinieties ar mums, izmantojot zemāk esošajā sadaļā “Kā sazināties ar mums” norādīto kontaktinformāciju.
 • Tāpat, ja mēs esam savākuši un apstrādājam jūsu personas datus uz jūsu piekrišanas pamata, tad jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu. Piekrišanas atsaukšana neietekmēs pirms piekrišanas atsaukšanas veiktās datu apstrādes likumību un neskars jūsu personas datu apstrādi, kura tiek veikta uz cita likumīga apstrādes pamata, kas nav piekrišana.
 • Jums ir tiesības iesniegt datu aizsardzības iestādē sūdzību par to, kā mēs vācam un izmantojam jūsu personas datus. Lai saņemtu plašāku informāciju, lūdzam sazināties ar savu vietējo datu aizsardzības iestādi. (Eiropas Ekonomikas zonas datu aizsardzības iestāžu kontaktinformācija pieejama šeit.)

Mēs atbildam uz visiem pieprasījumiem, kurus saņemam no personām, kas vēlas izmantot savas datu aizsardzības tiesības saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem.

Kā nepilngadīgas personas izmantot tīmekļvietni

Mūsu tīmekļvietnes un tiešsaistes pakalpojumi nav paredzēti tādām personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.

Šī Privātuma paziņojuma atjauninājumi

Mēs varam periodiski atjaunināt šo Privātuma paziņojumu, reaģējot uz juridiskām, tehniskām vai komercdarbības pārmaiņām. Kad mēs atjaunināsim savu Privātuma paziņojumu, mēs attiecīgi jūs informēsim, ievērojot veikto izmaiņu nozīmīgumu. Būtisku Privātuma paziņojuma izmaiņu gadījumā mēs lūgsim jūsu piekrišanu, ja un kad to prasa piemērojamie datu aizsardzības tiesību akti.

Jūs varat uzzināt, kad šis Privātuma paziņojums tika pēdējo reizi mainīts, aplūkojot “Jaunākās atjaunošanas” datumu šī Privātuma paziņojuma augšā.

Kā sazināties ar mums

Lai izmantotu savas privātuma tiesības, iesniedziet savu pieprasījumu [email protected]. Ja jums ir jautājumi vai bažas par to, kā mēs izmantojam jūsu personas datus, sazinieties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, izmantojot šādu kontaktinformāciju: [email protected].

 

NON_2021_0003_BA