Paskutinį kartą atnaujinta: 2020 m. spalio 31 d.

„Astellas Pharma Ltd.“ (toliau – „Astellas“) gerbia jūsų teisę į privatumą. Šiame Pranešime apie privatumą paaiškinama, kas mes esame, kaip mes renkame, bendriname ir naudojame jūsų asmens duomenis bei kaip galite naudotis savo teisėmis į privatumą naršydami interneto svetaines ir naudodamiesi kitais internetiniais ištekliais (pavyzdžiui, mobiliosiomis programomis, el. paštu bei kitais parsisiunčiamais įrankiais), kuriems taikomas šis pranešimas. Jei turite klausimų ar jums kelia susirūpinimą tai, kaip naudojame jūsų asmens duomenis, prašome susisiekti su mumis šio Pranešimo apie privatumą pabaigoje nurodytais kontaktais.

Kuo užsiima Astellas?

„Astellas Pharma“ yra pasaulinė farmacijos kompanija, kurios pagrindinės patronuojančiosios bendrovės būstinė yra Tokijuje, Japonijoje. Mūsų misija – pagerinti pacientų gyvenimą šiose pagrindinėse srityse: transplantacijos, urologijos, onkologijos ir priešinfekcinio gydymo.

Daugiau informacijos apie Astellas galima rasti mūsų interneto svetainės skiltyje „Apie“ čia.

Kokius asmens duomenis Astellas renka ir kodėl?

Asmens duomenis, kuriuos Astellas renka interneto svetainėse ir kituose internetiniuose šaltiniuose, iš esmės galima suskirstyti į šias kategorijas:

 • Duomenys, kuriuos pateikiate savo noru

Mes prašome savanoriškai pateikti tam tikrus duomenis. Duomenų, kuriuos prašome pateikti, rūšys ir priežastys, dėl kurių prašome juos pateikti:

Asmens duomenų rūšys

Kodėl juos renkame

a) Kreipinys
b) Vardas
c) Pavardė
d) El. pašto adresas
e) Pašto adresas
f) Telefono numeris

Mes renkame asmens duomenis, reikalingus norint atsakyti į užklausą ar naudotis tam tikru skaitmeniniu ištekliumi.

Jei paprašysime jūsų pateikti kitus aukščiau nenurodytus asmens duomenis, rinkdami šiuos duomenis paaiškinsime, kokių asmens duomenų prašome ir kodėl.

 • Duomenys, kuriuos renkame automatiškai

Taip pat galime automatiškai rinkti tam tikrus duomenis iš jūsų įrenginio. Kai kuriose šalyse, įskaitant Europos ekonominės erdvės šalis, pagal galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus šie duomenys gali būti laikomi asmens duomenimis.

Konkrečiai duomenys, kuriuos renkame automatiškai, gali apimti tokią informaciją, kaip jūsų IP adresas, įrenginio tipas, unikalūs įrenginių identifikavimo numeriai, naršyklės tipas, geografinė vietovė (pavyzdžiui, šalis ar miestas) ir kiti techniniai duomenys. Mes taip pat galime rinkti duomenis apie jūsų įrenginio sąveiką su mūsų interneto svetaine, įskaitant aplankytus puslapius ir spustelėtas nuorodas.

Duomenys, kuriuos renkame, padeda mums geriau suprasti savo interneto svetainės lankytojus, iš kur jie yra ir koks mūsų interneto svetainės turinys juos domina. Šiuos duomenis naudojame savo vidaus analizės tikslais, taip pat siekdami pagerinti savo interneto svetainės kokybę ir aktualumą mūsų lankytojams.

Kai kurie iš šių duomenų gali būti renkami naudojant slapukus ir panašias sekimo technologijas, kaip paaiškinta toliau skiltyje „Slapukai ir panašios technologijos“.

 • Duomenys, kuriuos gauname iš trečiųjų šalių šaltinių

Kartais jūsų asmens duomenis galime gauti iš trečiųjų šalių šaltinių, įskaitant jus gydančius gydytojus, tačiau tik po to, kai patikriname, ar šie tretieji asmenys yra gavę jūsų sutikimą arba yra kitaip teisėtai įgalioti ar įpareigoti atskleisti mums jūsų asmens duomenis.

Apskritai iš jūsų surinktus asmens duomenis naudosime tik šiame Pranešime apie privatumą nurodytais tikslais arba tikslais, kuriuos paaiškiname jums rinkdami jūsų asmens duomenis. Tačiau taip pat galime naudoti jūsų asmens duomenis kitais tikslais, kurie nėra nesuderinami su jums nurodytais tikslais (pavyzdžiui, archyvavimo tikslais visuomenės interesais, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistikos tikslais), jei ir kai tai leidžiama pagal galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus.

Su kuo Astellas dalijasi mano asmens duomenimis?

Jūsų asmens duomenis galime atskleisti šioms gavėjų grupėms:

 • Mūsų grupės įmonėms, trečiųjų šalių paslaugų teikėjams ir partneriams, kurie mums teikia duomenų tvarkymo paslaugas arba kitaip tvarko asmens duomenis šiame Pranešime apie privatumą aprašytais arba asmens duomenų rinkimo metu jums nurodytais tikslais. Aktualų mūsų grupės įmonių sąrašą galima rasti čia;
 • Bet kurioms kompetentingoms teisėsaugos, reguliavimo institucijoms, valdžios įstaigoms, teismams ar kitiems tretiesiems asmenims, jei manome, kad atskleisti šiuos duomenis yra būtina i) pagal galiojančius įstatymus ar kitus teisės aktus, ii) siekiant pasinaudoti, nustatyti ar apginti savo teises arba iii) apsaugoti jūsų ar kitų asmenų gyvybinius interesus;
 • Potencialiems pirkėjams (ir jų atstovams bei konsultantams) dėl numatomo pirkimo, susijungimo ar mūsų verslo dalies įsigijimo, su sąlyga, kad informuosime pirkėjus, jog jie turi naudoti jūsų asmens duomenis tik šiame Pranešime apie privatumą nurodytais tikslais;
 • Bet kuriems kitiems asmenims, gavę jūsų sutikimą dėl duomenų atskleidimo.

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas (tik EEE lankytojams)

Jei esate lankytojas iš Europos ekonominės erdvės, teisinis pagrindas, kuriuo remdamiesi renkame ir naudojame aukščiau aprašytus asmens duomenis, priklausys nuo atitinkamų asmens duomenų ir konkretaus jų rinkimo konteksto.

Tačiau paprastai jūsų asmens duomenis renkame tik gavę jūsų sutikimą dėl jų rinkimo, ypač elektroninės rinkodaros tikslais, kai asmens duomenys mums reikalingi tam, kad galėtume vykdyti su jumis sudarytą sutartį, arba kai duomenų tvarkymas yra pagrįstas mūsų teisėtais interesais ir jūsų duomenų apsaugos interesai ar pagrindinės teisės ir laisvės nėra svarbesni už juos. Kai kuriais atvejais mes taip pat galime būti teisiškai įpareigoti rinkti jūsų asmens duomenis ar kitaip juos gauti, kad apsaugotume jūsų ar kito asmens gyvybinius interesus, pavyzdžiui, informuoti pacientus apie jų vartojamų vaistų galimą neigiamą šalutinį poveikį.

Prašydami jūsų pateikti asmens duomenis, kad įvykdytume teisinį reikalavimą ar su jumis sudarytą sutartį, mes aiškiai nurodysime tai atitinkamu laiku ir informuosime jus, ar asmens duomenų pateikimas yra privalomas (taip pat apie galimas atsisakymo pateikti savo asmens duomenis pasekmes).

Be to, rinkdami ir naudodami jūsų asmens duomenis savo (ar trečiosios šalies) teisėtų interesų pagrindu, atitinkamu laiku aiškiai nurodysime jums šiuos teisėtus interesus.

Jei turite klausimų ar jums reikia daugiau informacijos apie teisinį pagrindą, kuriuo remdamiesi mes renkame ir naudojame jūsų asmens duomenis, prašome susisiekti su mumis toliau skiltyje „Kaip su mumis susisiekti“ nurodytais kontaktais.

anchor-point

Slapukai ir panašios sekimo technologijos

Rinkdami ir naudodami jūsų asmens duomenis (įskaitant jų naudojimą reklamai pagal domėjimosi sritis) mes naudojame slapukus ir panašias sekimo technologijas (toliau kartu – „Slapukai“). Daugiau informacijos apie tai, kokius Slapukus naudojame, kodėl bei kaip galite valdyti Slapukus, galima rasti Pranešime apie slapukus.

Kaip Astellas saugo mano asmens duomenis?

Mūsų renkamų ir tvarkomų asmens duomenų saugumą užtikriname naudodami tinkamas technines ir organizacines priemones. Mūsų naudojamos priemonės yra skirtos užtikrinti jūsų asmens duomenų tvarkymo riziką atitinkantį saugumo lygį. Priemonės, kurias naudojame, apima perduodamų ir saugomų asmens duomenų šifravimą.

Tarptautinis duomenų perdavimas

Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami ir tvarkomi už jūsų gyvenamosios šalies ribų. Kitose šalyse gali galioti kitokie duomenų apsaugos teisės aktai nei jūsų šalyje (ir kai kuriais atvejais juose numatyta apsauga gali būti mažesnė).

Tiksliau mūsų serveriai yra ES, JAV, Japonijoje, o mūsų grupės įmonės ir trečiųjų šalių paslaugų teikėjai bei partneriai veikia visame pasaulyje. Tai reiškia, kad rinkdami jūsų asmens duomenis galime juos tvarkyti bet kurioje iš šių šalių.

Tačiau ėmėmės atitinkamų apsaugos priemonių, kad jūsų asmens duomenys būtų apsaugoti pagal šį Pranešimą apie privatumą. Taikydami šias priemones įgyvendiname Europos Komisijos standartines sutarčių sąlygas dėl asmens duomenų perdavimo tarp mūsų grupės įmonių, pagal kurias visos grupės įmonės privalo apsaugoti tvarkomus asmens duomenis iš EEE šalių pagal Europos Sąjungos duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus.

Su mūsų standartinėmis sutarties sąlygomis galima susipažinti pateikus prašymą. Panašias atitinkamas apsaugos priemones taikome ir trečiųjų šalių paslaugų teikėjams bei partneriams. Daugiau informacijos galima gauti pateikus prašymą.

Duomenų saugojimas

Iš jūsų surinktus asmens duomenis saugome tuo atveju, jei tai reikalinga vykdant teisėtą veiklą (pavyzdžiui, kad galėtume suteikti jūsų prašomą paslaugą arba kad įvykdytume galiojančius teisės aktų, mokesčių ar apskaitos reikalavimus).

Jei vykdant teisėtą veiklą nėra poreikio tvarkyti jūsų asmens duomenis, mes juos ištriname arba nuasmeniname, arba, jei tai neįmanoma (pavyzdžiui, todėl, kad jūsų asmens duomenys saugomi atsarginių kopijų archyvuose), saugiai laikome jūsų asmens duomenis ir neleidžiame toliau jų tvarkyti, kol bus galima juos ištrinti.

Automatinis sprendimų priėmimas

Kai kuriais atvejais tvarkant jūsų asmens duomenis gali būti priimami automatiniai sprendimai (įskaitant profiliavimą), turintys teisinį ar panašų reikšmingą poveikį jums.

Automatiniai sprendimai – tai su jumis susiję sprendimai, kuriuos automatiškai priima kompiuteris (naudojant programinės įrangos algoritmus) be žmogaus įsikišimo.

Tais atvejais, kai su jumis susijusį sprendimą priimame automatiškai, jūs turite teisę ginčyti tokį sprendimą, išreikšti savo nuomonę ir reikalauti, kad atitinkamą sprendimą peržiūrėtų žmogus. Pasinaudoti šia teise galite susisiekę su mumis toliau skiltyje „Kaip su mumis susisiekti“ nurodytais kontaktais.

Jūsų teisės į duomenų apsaugą

Jūs turite šias teises į duomenų apsaugą:

 • Jei norite susipažinti, taisyti, atnaujinti ar pateikti prašymą ištrinti jūsų asmens duomenis, tai galite padaryti bet kuriuo metu, susisiekę su mumis toliau skiltyje „Kaip su mumis susisiekti“ nurodytais kontaktais.
 • Be to, jei esate Jungtinės Karalystės ar Europos Sąjungos gyventojas, galite nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, paprašyti mūsų apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą arba perkelti jūsų asmens duomenis. Šiomis teisėmis taip pat galite pasinaudoti susisiekę su mumis toliau skiltyje „Kaip su mumis susisiekti“ nurodytais kontaktais.
 • Jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti mūsų rinkodaros pranešimų. Pasinaudoti šia teise galite spustelėję nuorodą „atsisakyti prenumeratos“ arba „atsisakyti“ rinkodaros el. laiškuose, kuriuos gaunate iš mūsų. Norėdami atsisakyti kitų rinkodaros formų (pavyzdžiui, rinkodaros paštu arba telefonu), susisiekite su mumis toliau skiltyje „Kaip su mumis susisiekti“ nurodytais kontaktais.
 • Be to, jei jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome su jūsų sutikimu, jūs galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Jūsų sutikimo atšaukimas neturės įtakos iki jo vykdyto duomenų tvarkymo teisėtumui ir jūsų asmens duomenų tvarkymui, kurį vykdome kitais teisėtais pagrindais.
 • Jūs turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos institucijai dėl savo asmens duomenų, kuriuos renkame ir tvarkome. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į vietos duomenų apsaugos instituciją. (Europos ekonominės erdvės duomenų apsaugos institucijų kontaktinius duomenis galima rasti čia.)

Mes atsakome į visus prašymus, kuriuos gauname iš asmenų, pageidaujančių pasinaudoti savo teisėmis į duomenų apsaugą pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus.

Nepilnamečių naudojimasis šia interneto svetaine

Mūsų interneto svetainė ar internetu teikiamos paslaugos nėra skirtos jaunesniems nei 18 metų asmenims.

Šio Pranešimo apie privatumą atnaujinimas

Atsižvelgdami į teisinius, techninius ar verslo pokyčius, kartais galime atnaujinti šį Pranešimą apie privatumą. Atnaujindami savo Pranešimą apie privatumą imsimės reikiamų informavimo priemonių, atitinkančių tokių pakeitimų svarbą. Gausime jūsų sutikimą dėl bet kokių esminių Pranešimo apie privatumą pakeitimų, jei to reikalaujama pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus.

Šio Pranešimo apie privatumą paskutinio atnaujinimo data yra nurodyta jo pradžioje esančioje eilutėje „paskutinį kartą atnaujinta“.

Kaip su mumis susiekti

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis į privatumą, pateikite užklausą adresu [email protected]. Jei turite klausimų ar jums kelia susirūpinimą tai, kaip naudojame jūsų asmens duomenis, prašome susisiekti su mūsų duomenų apsaugos specialistu šiais kontaktais: [email protected].

 

NON_2021_0002_BA