Poslednji put ažurirano: Dec 2019

Astellas Pharma, trženje in distribucija farmacevtskih izdelkov d.o.o., Šmartinska cesta 53, Slovenija („Astellas”) poštuje Vaše pravo na privatnost. U ovom obaveštenju o privatnosti je objašnjeno ko smo mi, kako prikupljamo, delimo i koristimo Vaše podatke o ličnosti, i kako možete ostvariti Vaša prava na privatnost kada pristupate veb-sajtovima i ostalim resursima na internetu (kao što su mobilne aplikacije, formulari za apliciranje on-line, e-pošta i drugi alati koji se mogu preuzeti sa interneta) koji se odnose na ovo obaveštenje. Ukoliko imate bilo kojih pitanja, ili nedoumica u vezi sa korišćenjem Vaših podataka o ličnosti, obratite nam se koristeći kontakt detalje koji se nalaze na kraju ovog Obaveštenja o privatnosti.

Čime se bavi Astellas?

Astellas Pharma je globalna farmaceutska grupa društava, a sedište matične kompanije se nalazi u Tokiju, u Japanu. Naša misija je da poboljšamo život pacijenata u sledećim ključnim oblastima: transplantacija, urologija, onkologija, i antiinfektivi.

Za dodatne informacije o kompaniji Astellas, možete pogledati odeljak „O nama“ na internet stranici https://www.astellas.com/si/about

Koje podatke o ličnosti prikuplja kompanija Astellas i u koje svrhe?

Podaci o ličnosti koje kompanija Astellas prikuplja preko veb-stranica i drugih digitalnih resursa na internetu u najširem smislu potpadaju pod sledeće kategorije:

 • Podaci koje dobrovoljno dajete

Prikupljamo sledeće podatke o ličnosti koje ste nam dobrovoljno dali prilikom ispunjavanja obrasca za kontakt na našoj veb-stranici, i to: titulu, ime, prezime, adresu, e-mail, telefonski broj. Navedene podatke o ličnosti prikupljamo u svrhu davanja odgovora na Vaša pitanja. Ukoliko dobijemo Vaš pristanak, obrađivaćemo Vaše podatke o ličnosti da bi Vam periodično slali, putem elektronske pošte, odobrena marketinška saopštenja i materijale, a naročito pozive na događaje koje organizuje Astellas, kao i odobrene materijale promotivnog i/ili nepromotivnog karaktera za Astellas proizvode i/ili terapijske oblasti.

 • Podaci koje dajete u formularima za apliciranje koji se nalaze na našem veb sajtu:

Naš veb sajt sadrži veb formular koja omogućava zdravstvenim radnicima ili organizacijama koje se bave zdravstvenom negom da podnose elektronske aplikacije za nekoliko posebnih vrsta podrške u obrazovanju i/ili unapređenju zdravstvenih usluga. Vrste informacija koje tražimo od Vas da ih dostavite i razlozi zašto ih tražimo obuhvataju sledeće:

Vrsta podataka o ličnosti Zašto ih prikupljamo

Podaci koje podnosite u relevantnim obrascima aplikacije su Vaši kontakt podaci, Vaš profesionalni i akademski istorijat, detalji o Vašem zahtevu, kao i podaci o podršci koja Vam je eventualno ranije pružena.

Da bismo obavili ispitivanje interne usaglašenosti i proces davanja odobrenja, dogovorili logističku podršku (tamo gde je potrebna), obradili relevantna plaćanja (tamo gde postoje) i dokumentovali i otkrili podršku u skladu sa zahtevima lokalnog kodeksa i/ili internih korporativnih politika.

Ukoliko, u budućnosti, budemo tražili od Vas da nam dostavite bilo koje podatke o ličnosti, kada budemo prikupljali Vaše podatke o ličnosti objasniće Vam se zašto od Vas tražimo podatke o ličnosti.

 • Podaci koje prikupljamo automatski

Određene podatke možemo automatski prikupljati sa Vašeg uređaja. U nekim zemljama, kao što su to zemlje Evropskog ekonomskog prostora, ovi podaci se mogu smatrati podacima o ličnosti u skladu sa važećim propisima o zaštiti podataka o ličnosti.

Konkretno, podaci koje prikupljamo automatski obuhvataju informacije poputvrste Vašeg uređaja, jedinstvenih identifikacija uređaja, vrste pretraživača, šire geografske lokacije (npr. lokacija na nivou države ili grada) i druge tehničke informacije. Pored toga, možemo prikupljati informacije o prirodi interakcije Vašeg uređaja sa našim internet sajtom, uključujući i stranice kojima ste pristupili i linkove na koje ste kliknuli.

Prikupljanje ovih podataka nam omogućava da bolje razumemo posetioce koji dolaze na naš internet sajt, odakle dolaze i koji sadržaj na internet sajtu ih interesuje. Ove informacije koristimo za internu analizu i za poboljšanje kvaliteta i svrsishodnosti veb-sajta za naše posetioce.

Neke od ovih podataka se mogu prikupljati korišćenjem kolačića ili slične tehnologije za praćenje, kao što je to detaljnije opisano u nastavku pod nazivom „Kolačići i slične tehnologije za praćenje“.

 • Podaci koje dobijamo od izvora treće strane

Povremeno možemo dobiti Vaše podatke o ličnosti od izvora treće strane, ali samo u situacijama kada smo proverili da te treće strane ili imaju Vašu saglasnost ili im je na neki drugi način zakonski dozvoljeno ili su obavezne da otkriju Vaše podatke o ličnosti.

Sa kim Astellas deli moje podatke o ličnosti?

Možemo otkrivati podatke o ličnosti sledećim kategorijama primalaca:

 • našim kompanijama u okviru grupe, pružaocima usluga koji su treća lica i partnerima koji nam pružaju usluge obrade podataka, ili koji na drugi način obrađuju podatke o ličnosti u svrhe koje su opisane u ovom Obaveštenju o privatnosti ili su Vam objašnjene prilikom prikupljanja Vaših podataka o ličnosti. Lista naših kompanija u okviru trenutne grupe Astellas dostupna je na sledećem linku https://www.astellas.com/si/worldwide.

 • svim organima nadležnim za sprovođenje zakona, regulatornim telima, vladinim agencijama, sudovima i ostalim trećim licima kada smatramo da je otkrivanje neophodno (1) jer je u skladu sa važećim zakonom ili propisom, (2) da bismo ostvarili, ustanovili ili štitili svoja zakonska prava, ili (3) da bismo zaštitili svoje vitalne interese ili interese bilo koje druge osobe;

 • nekom potencijalnom kupcu (i njegovim zastupnicima ili savetnicima) u vezi sa bilo kojom predloženom kupovinom, spajanjem ili sticanjem bilo kog dela naše firme, pod uslovom da kupca obavestimo da Vaše podatke o ličnosti sme koristiti samo u svrhe navedene u ovom Obaveštenju o privatnosti;

 • bilo kom drugom licu uz Vašu saglasnost za otkrivanje.

Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti (samo za posetioce iz EEP)

Ukoliko ste posetilac iz Evropskog ekonomskog prostora, naš pravni osnov za prikupljanje i korišćenje gore opisanih podataka o ličnosti će zavisiti od tih podataka o ličnosti i konkretnog konteksta u kom ih prikupljamo.

Međutim, naša uobičajena praksa je da podatke o ličnosti prikupljamo samo u slučajevima kada za to imamo Vašu saglasnost, kada su nam podaci o ličnosti potrebni kako bismo pripremili ugovor za Vas, ili kada je obrada u našem legitimnom interesu i nije u suprotnosti sa Vašim interesima u pogledu zaštite podataka ili osnovnih prava i sloboda. U nekim slučajevima možemo imati i zakonsku obavezu da prikupljamo podatke o ličnosti od Vas, ili su nam iz drugog razloga potrebni podaci o ličnosti kako bismo zaštitili Vaše vitalne interese ili interese druge osobe.

Ukoliko od Vas tražimo da nam dostavite podatke o ličnosti da bismo postupili u skladu sa zakonskom obavezom, ili da bismo sročili ugovor za Vas, tada ćemo Vam objasniti i saopštiti Vam da li je dostavljanje Vaših podataka o ličnosti obavezno ili ne (kao i o mogućim posledicama ukoliko nam ne dostavite podatke o ličnosti).

Na sličan način, ukoliko prikupljamo ili koristimo Vaše podatke o ličnosti za naše legitimne interese (ili interese bilo kog trećeg lica), tada ćemo Vam objasniti o kojim se legitimnim interesima radi.

Ukoliko imate pitanja ili su Vam potrebne dodatne informacije u vezi sa pravnim osnovom po kom prikupljamo i koristimo Vaše podatke o ličnosti, možete nam se obratiti koristeći kontakt detalje koji su dati u poglavlju „Kako da nam se obratite“ u nastavku.

anchor-point

Kolačići i slične tehnologije za praćenje

Koristimo kolačiće i slične tehnologije za praćenje (zajedno, „Kolačići“) za prikupljanje i korišćenje Vaših podataka o ličnosti. Za dodatne informacije o vrstama Kolačića koje koristimo, zašto i kako možemo kontrolisati Kolačiće, pogledajte naše >>Obaveštenje o Kolačićima<<.

Na koji način kompanija Astellas obezbeđuje bezbednost mojih podataka o ličnosti?

Preduzimamo odgovarajuće tehničke i organizacione mere da bismo zaštitili podatke o ličnosti koje o Vama prikupljamo i obrađujemo. Mere koje preduzimamo su osmišljene da obezbede stepen bezbednosti koji odgovara riziku obrade Vaših podataka o ličnosti.

Međunarodni prenos podataka

Vaši podaci o ličnosti se mogu prenositi i obrađivati u zemljama koje nisu zemlja u kojoj ste stalno nastanjeni. Te zemlje mogu imati zakone o zaštiti podataka koji se razlikuju od zakona Vaše zemlje.

Konkretno, naši serveri se nalaze u Irskoj, i kompanije iz naše grupe i treća lica koja su pružaoci usluga i partneri posluju širom sveta. To znači da možemo da obrađujemo Vaše prikupljene podatke o ličnosti u nekoj od ovih zemalja.

Međutim, preduzeli smo odgovarajuće zaštitne mere da Vaši podaci o ličnosti budu zaštićeni u skladu sa ovim Obaveštenjem o privatnosti.

Zadržavanje podataka

Mi zadržavamo podatke o ličnosti koje od Vas prikupljamo kada imamo tekuće opravdane poslovne potrebe da to činimo (na primer, da bismo Vam pružili traženu uslugu ili da bismo postupali u skladu sa važećim zakonskim, poreskim ili računovodstvenim zahtevima).

Kada ne budemo imali nikakve tekuće opravdane poslovne potrebe da obrađujemo Vaše podatke o ličnosti, mi ćemo ih ili obrisati ili učiniti anonimnim, ili, ukoliko to nije moguće (na primer, jer su Vaši podaci o ličnostismešteni u rezervnu arhivu), bezbedno ćemo smestiti Vaše podatke o ličnosti i izolovati ih tako da se neće dodatno obrađivati dok njihovo brisanje ne bude moguće.

Vaša prava u pogledu zaštite podataka

Imate sledeća prava u pogledu zaštite podataka:

 • Ukoliko želite da pristupite podacima o ličnosti, da ih ispravite, ažurirate ili zahtevate njihovo brisanje to možete učiniti u svakom trenutku tako što ćete nam se obratiti koristeći detalje za kontakt u odeljku „Kako da nam se obratite“ u nastavku. Imate pravo na prekid i privremenu obustavu obrade, ako osporite tačnost, potpunost i ažurnost podataka, kao i pravo da se ti podaci označe kao osporeni, dok se ne utvrdi njihova tačnost, potpunost i ažurnost .

 • Takođe, ukoliko ste stalno nastanjeni u Evropskoj uniji, možete da prigovorite obradi Vaših podataka o ličnosti, da od nas tražite ograničenje obrade Vaših podataka o ličnosti ili zahtevate prenosivost Vaših podataka o ličnosti. Ponavljamo da možete ostvariti ova prava tako što ćete nam se obratiti koristeći kontakt detalje koji se nalaze u odeljku „Kako da nam se obratite“ u nastavku.

 • Imate pravo u svako doba da se odjavite kako ne biste dobijali reklamne poruke koje Vam pošaljemo. Možete ostvariti ovo pravo pritiskom na link „odustajem“ ili

„odjavljujem se“ u reklamnoj e-pošti koju Vam pošaljemo. Možete se odjaviti sa drugih vidova reklamnog materijala (kao što su to reklame koje stižu poštom ili putem telefonskog marketinga) tako što ćete nam se obratiti koristeći kontakt detalje u odeljku „Kako da nam se obratite“ u nastavku.

 • Na sličan način, ukoliko smo prikupili i obrađivali Vaše podatke o ličnosti uz Vašu saglasnost, uvek možete povući svoju saglasnost. Povlačenje Vaše saglasnosti neće uticati na zakonitost bilo koje obrade koju smo sproveli pre Vašeg povlačenja, niti će uticati na obradu Vaših podataka o ličnosti koja se vrši na zakonitim osnovama, a koje nisu saglasnost.

 • Imate pravo da se žalite organu za zaštitu podataka o našem prikupljanju i korišćenju Vaših podataka o ličnosti. Za dodatne informacije, obratite se svom lokalnom organu za zaštitu podataka ovde.

Odgovaramo na sve zahteve koje dobijemo od osoba koje žele da ostvare svoja prava u pogledu zaštite podataka u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka.

Upotreba ove veb stranice od strane maloletnika

Nemamo nameru da naše veb stranice ili internet usluge koriste osobe ispod 18 godina.

Ažuriranja ovog Obaveštenja o privatnosti

Možemo s vremena na vreme ažurirati ovo Obaveštenje o privatnosti kao odgovor na promene na zakonskom, tehničkom ili poslovnom planu. Prilikom ažuriranja našeg Obaveštenja o privatnosti, preduzećemo odgovarajuće mere kako bismo Vas obavestili, u skladu sa značajem izmena koje vršimo. Pribavićemo Vašu saglasnost u slučaju bilo kojih materijalnih izmena Obaveštenja o privatnosti ukoliko i kada je to propisano važećim propisima o zaštiti podataka.

Možete videti kada je ovo Obaveštenje o privatnosti poslednji put ažurirano tako što ćete proveriti datum kada je „poslednji put ažurirano“ koji se nalazi na vrhu ovog Obaveštenja o privatnosti.

anchor-point

Kako da nam se obratite

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili imate nedoumice u vezi sa načinom na koji se obrađuju

Vaši podaci o ličnosti, možete nam se obratiti koristeći sledeće detalje: [email protected]

Rukovalac Vaših podataka o ličnosti je kompanija Astellas Pharma, trženje in distribucija farmacevtskih izdelkov d.o.o., Šmartinska cesta 53, Slovenija.

NON_2022_0030_AB