Astellas bidrar till infriandet av FN:s globala mål

Vid FN:s årliga generalförsamling 2015 antog medlemsländerna FN:s globala mål.
Dessa globala mål består av 17 delmål som fokuserar på att lösa de största problemen i världen vad gäller bl.a. svält, ojämlikhet och klimatförändringar före 2030. FN stakar här ut kursen mot en hållbar framtid för alla och det är något som vi på Astellas vill bidra till, både som företag och som en del i världssamfundet.

Därför ligger några av Astellas företagsmål i direkt linje med de globala målen. Det gäller främst de mål som handlar om hälsa och välbefinnande (mål 3), rent vatten och sanitet (mål 6), kamp mot klimatförändringar (mål 13) samt ekosystem och biologisk mångfald (mål 15).

Klicka på bilden och läs mer om de globala målen.

FN's globala mål

Under mål 3 har Astellas definierat fyra åtgärdsområden. Vi ska medverka till att

  • utveckla nya, innovativa läkemedel
  • säkerställa bättre tillgång till läkemedel
  • stärka lokala hälso- och sjukvårdssystem
  • förmedla kunskap om hälsa och välbefinnande

Läs mer om vår företagsetik Länk

Så stödjer vi FN:s globala mål – ett exempel

Det är svårt att få investeringar i forskning om u-landsmedicin att betala sig. Därför står sjuka människor ofta utan behandling. Astellas tar ansvar för att förbättra folkhälsan i tredje världen och forskar om utbredda men förbisedda tropiska parasitsjukdomar.

2016 ingick vi forskningsavtal med

  • det japanska forskningsinstitutet AIST (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology) om att utveckla en behandling för parasitsjukdomen Chagas
  • universitetet i Tokyo om att utveckla ett risbaserat vaccin mot kolera och coli-infektioner.

NON_2019_0003_SE