Astellas supportavdelning för etik och regelefterlevnad. Astellas uppförandekod, Code of Conduct, speglar vårt fokus på att alltid arbeta efter den högsta etiska standarden. Vi ska följa våra riktlinjer individuellt, tillsammans som företag och på ett globalt plan. På Astellas uppmanar vi löpande våra medarbetare och samarbetsparter att rapportera faktiska eller potentiella brott mot lagar, branschriktlinjer och våra egna rutiner som bland annat beskrivs i Code of Conduct. Alla rapporter behandlas med respekt och sekretess.

Du är välkommen att kontakta vår supportavdelning för etiska frågor här:

Webb: www.astellasemea.ethicspoint.com

Läs mer om vår Code of Conduct här.

helsp.png

 

 

 

 

NON_2022_0009_SE