Termenii şi condiţiile de mai jos (“Termenii de Utilizare“) se aplică utilizării de către dumneavoastră a Website-ului (“Website-ul“) societăţii Astellas Pharma.  Aceşti Termeni de Utilizare trebuie citiţi împreună cu Politica noastră de Confidenţialitate (“Politica de Confidenţialitate“) şi aplicaţi în plus faţă de aceasta. Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceşti Termeni de Utilizare şi Politica noastră de Confidenţialitate şi să tipăriţi un exemplar pentru consultare ulterioară.

Prin utilizarea Website-ului, confirmaţi faptul că aţi citit, înţeles şi că sunteţi de întru totul de acord cu aceşti Termeni de Utilizare şi cu Politica de Confidenţialitate. În cazul în care nu sunteţi de acord cu aceşti Termeni de Utilizare sau cu Politica de Confidenţialitate, trebuie să încetaţi utilizarea Website-ului imediat.

1. Astellas Pharma

1.1 Astellas Pharma SRL (denumită în cadrul acestor Termeni de Utilizare “Astellas“, “noi“, sau “nouă“) este o societate comercială înmatriculată în România (sub numărul de înregistrare J40/8857/2009) şi care are sediul social în Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 172-176 – clădirea Willbrook Platinum Corp A2, etaj 2, Sector 1, București. Astellas este înregistrată de asemenea la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în calitate de operator de date cu caracter personal în scopuri de reclamă, marketing şi publicitate sub nr. 24900 din data de 26.07.2012. În cazul în care aveţi orice fel de întrebări cu privire la aceşti Termeni de Utilizare sau doriţi să ne contactaţi din orice alt motiv, vă rugăm să luaţi legătura cu societatea Astellas prin intermediul paginii noastre “Contact Us“.

2. Vizitatori europeni şi internaţionali

2.1 Acest Website este destinat utilizării de către rezidenţi din România, precum şi de rezidenţi din alte state membre UE [în care grupul Astellas este prezent] (inclusiv de clienţi/ potenţiali clienţi, cadre medico-sanitare, farmacişti şi cadre didactice).

2.2 Societăţile grupului Astellas sunt prezente de asemenea în Balcani, în statele baltice şi în alte ţări europene, în Orientul Mijlociu, Israel, Asia, SUA şi Africa.

2.3 În cazul în care nu sunteţi rezident în România sau în Uniunea Europeană, vă rugăm să vizitaţi Website-ul altor societăţi ale grupului Astellas sau Website-ul nostru internaţional. Societatea Astellas îşi declină în mod expres orice răspundere faţă de vizitatorii din afara României sau a Uniunii Europene, în limita maximă permisă de legislaţia aplicabilă, iar dumneavoastră sunteţi răspunzători pentru conformitatea cu orice legislaţie relevantă din jurisdicţia dumneavoastră, inclusiv cu orice reglementări naţionale referitoare la comercializarea produselor farmaceutice.

3. Utilizarea Website-ului de către dumneavoastră

3.1 Sunteţi de acord să utilizaţi Website-ul numai în scopuri legale, într-o manieră prin care nu se încalcă drepturile niciunei alte persoane şi care nu restricţionează sau împiedică nicio altă persoană să utilizeze Website-ul şi să beneficieze de acesta.

3.2 Aveţi permisiunea de a descărca, tipări şi utiliza conţinutul de pe Website cu condiţia:

  • să nu eliminaţi sau să ascundeţi orice semnalare de drepturi de autor Astellas de pe conţinutul Website-ului sau de pe orice copii ale conţinutului Website-ului pe care le efectuaţi;
  • să utilizaţi conţinutul Website-ului numai în scopuri interne de afaceri şi/sau în scop personal;
  • să nu modificaţi conţinutul Website-ului în niciun fel sau al copiilor tipărite ori digitale ale oricăror materiale pe care le-aţi tipărit sau descărcat în orice mod de pe  Website; şi
  • să utilizaţi toate ilustraţiile de pe Website şi alt conţinut vizual coroborat cu textul care le însoţeşte.

Nu trebuie să utilizaţi conţinutul Website-ului în niciun mod care contravine condiţiilor de mai sus dacă nu aveţi aprobare prealabilă în scris din partea noastră.

3.3 Nu aveţi dreptul de a modifica sau redistribui conţinutul acestui Website ori de a reproduce, a folosi tehnici de “link,” “frame” sau “deep-link” pe orice alt Website fără aprobarea noastră prealabilă obţinută în scris. Nu trebuie să utilizaţi conţinutul Website-ului în scopuri de exploatare comercială în nicio împrejurare.

3.4 Confirmaţi faptul că vă revine responsabilitatea de a vă asigura că aveţi instalat un antivirus, firewall sau alt software adecvat de securitate în momentul în care navigaţi pe internet şi accesaţi acest Website. Astellas nu-şi poate asuma răspunderea pentru faptul că dumneavoastră nu v-aţi luat măsuri de precauţie rezonabile în momentul în care aţi navigat pe internet şi pe Website-ul nostru.

4. Drepturi de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală (DPI)

4.1 Toate conţinuturile afişate în cadrul sau pe acest Website, şi toate drepturile de autor, mărcile comerciale, modelele şi alte drepturi de proprietate intelectuală existente în cadrul sau aferente Website-ului şi conţinutului acestuia (denumite în mod colectiv “DPI“) sunt deţinute de sau licențiate în numele Astellas sau al altor societăţi ale grupului Astellas.

4.2 În cazul în care orice DPI din cadrul sau asupra Website-ului vă aparţine, fie ca efect al legii sau în alt mod, prin prezenta cesionaţi către noi (sau către orice terţă persoană desemnată de noi) toate drepturile, titlurile şi interesele (legale sau fiduciare) asupra acestor DPI în întreaga lume, în măsura maximă posibilă, inclusiv oricare dintre şi toate reînnoirile şi prelungirile unor astfel de DPI. Dumneavoastră renunţaţi necondiţionat şi irevocabil la oricare dintre şi toate drepturile morale care ar putea exista, fie în prezent fie în viitor, asupra sau în legătură cu Website-ul, în măsura maxim posibilă în conformitate cu orice legislaţie aplicabilă.

4.3 Sunteţi de acord să perfectaţi toate înscrisurile şi documentele şi să întreprindeţi toate acţiunile şi măsurile pe care vi le-am putea solicita în mod rezonabil în vederea cesionării oricăror DPI către noi, să îndepliniţi scopul preconizat al acestor Termeni de Utilizare sau să constituiţi, perfectaţi, conservaţi ori să puneţi în aplicare drepturile care ne revin nouă în baza acestor Termeni de Utilizare.

5. Informaţii referitoare la produse şi servicii

5.1 Acest Website pune la dispoziţie informaţii referitoare la produsele şi serviciile societăţii Astellas oferite spre vânzare în România şi în Uniunea Europeană. Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că e posibil ca aceste informaţii să nu corespundă neapărat cu informaţiile referitoare la produsele şi serviciile puse pe piaţă de societatea Astellas (sau de societăţile din grup ale acesteia) în afara teritoriului României sau al Uniunii Europene.

5.2 Acest Website nu furnizează (şi nici nu îşi propune să furnizeze) informaţii, consultanţă sau servicii care ar trebui utilizate sau pe care ar trebui să se bazeze în vreun fel medicii, farmaciştii sau orice alţi profesionişti din domeniul medical ori pacienţii, în absenţa unei recomandări medicale din partea unui profesionist medical calificat. Pacienţii ar trebui întotdeauna să solicite sfatul unui profesionist medical calificat înainte de a începe să ia un medicament sau de a face un alt tratament medical. Vă recomandăm să consultaţi alte surse şi referinţe profesionale înainte de a face orice evaluare sau de a lua o decizia asupra unui tratament.

6. Răspundere

6.1 Excludem toate declaraţiile, garanţiile, condiţiile şi termenii prevăzuţi expres sau implicit de statut, de dreptul comun sau în alt mod în măsura maxima permisă de lege. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru nicio pierdere de profituri, de afaceri, bună-credinţă, orice pierdere specială, indirectă, incidentă, subsecventă sau economică, de orice natură, sau pentru alte daune de orice tip şi de orice natură (indiferent dacă acestea erau previzibile, cunoscute sau în alt mod) cauzate de, decurgând din sau în legătură cu aceşti Termeni de Utilizare ori cu utilizarea Website-ului de către dumneavoastră.

6.2 Vă punem la dispoziţie conţinutul Website-ului cu bună credinţă însă nu dăm niciun fel de garanţii sau declaraţii referitoare la acurateţea, exhaustivitatea sau actualizarea conţinutului şi nici la faptul că Website-ul nu încalcă drepturile niciunei terţe persoane. În măsura maxim permisă de lege, nu ne asumăm responsabilitatea sau răspunderea pentru utilizarea de către dumneavoastră a conţinutului de pe Website, iar utilizarea acestuia se face exclusiv pe propriul dumneavoastră risc. Având în vedere faptul că luăm măsuri de precauţie rezonabile pentru a preveni existenţa unor viruşi informatici şi/sau a altor programe dăunătoare pe Website, nu ne asumăm nicio răspundere pentru acestea.

6.3 Informaţiile transmise prin intermediul acestui Website vor trece prin reţele publice de telecomunicaţii. Deşi depunem eforturi pentru a asigura operarea acestui Website, nu facem nicio declaraţie şi nu dăm nicio garanţie conform căreia operarea acestui Website va fi neîntreruptă sau fără erori şi ne declinăm orice răspundere în legătură cu aceasta.

7. Link-uri către website-uri terţe

7.1 Acest Website conţine link-uri către website-uri terţe care considerăm că ar putea prezenta interes pentru dumneavoastră. Cu toate acestea, Astellas nu verifică şi nici nu aprobă în alt mod conținutul niciunor website-uri terţe, iar utilizarea acestora se face exclusiv pe propriul dumneavoastră risc.

7.2 În consecinţă, Astellas nu îşi asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru accesibilitatea sau conţinutul niciunor website-uri terţe şi nicio răspundere pentru daunele sau prejudiciile rezultate pe care le-aţi putea suferi ca urmare a vizitării şi/sau utilizării acestora.

7.3 Întotdeauna trebuie să citiţi cu atenţie Termenii de Utilizare ai fiecărui website pe care îl vizitaţi.

8. Modificarea prezenţilor Termeni de Utilizare

8.1 Putem modifica sau actualiza aceşti Termeni de Utilizare periodic în vederea conformării cu legislaţia sau a îndeplinirii condiţiilor noastre comerciale care sunt în continuă schimbare fără a vă notifica în legătură cu aceasta. Orice actualizări sau modificări vor fi publicate pe Website. Prin continuarea utilizării Website-ului, sunteţi de acord să respectaţi termenii acestor actualizări şi modificări. Ar trebui să verificaţi periodic Termenii de Utilizare, deoarece modificările vor intra în vigoare imediat ce sunt publicate pe Website.

8.2 Aceşti Termeni de Utilizare au fost actualizaţi ultima data în luna februarie 2013.

9. Alţi termeni importanţi

9.1 În cazul în care se constată de către instanţa competentă că oricare dintre aceşti Termeni de Utilizare este ilegal, nevalabil sau inaplicabil, ceilalţi Termeni de Utilizare vor rămâne pe deplin în vigoare şi efect.

9.2 Numai dumneavoastră şi noi vom avea dreptul de a pune în aplicare aceşti Termeni de Utilizare. Nicio terţă persoană nu va avea dreptul de a pune în aplicare aceşti Termeni de Utilizare.

9.3 În cazul în care o încălcare acestor Termeni de Utilizare provoacă prejudicii altor persoane, sunteţi de acord să despăgubiţi şi să protejaţi societatea Astellas pentru şi faţă de oricare dintre şi toate pierderile, daunele sau cheltuielile.

9.4 Aceşti Termeni de Utilizare prevăd întregul acord dintre dumneavoastră şi noi şi înlocuiesc oricare dintre şi toţi termenii, condiţiile, garanțiile şi/sau declaraţiile anterioare în măsura maxim permisă de lege.

9.5 Aceşti Termeni de Utilizare sunt guvernaţi de legislaţia din România. În cazul oricărei probleme sau dispute decurgând din sau în legătură cu aceşti Termeni de Utilizare, dumneavoastră şi noi ne vom supune competenţei exclusive a instanţelor din România.

NON_2020_0002_HBR