Ultima actualizare: 10.03.2023

 

Astellas Pharma Inc. și societățile sale afiliate la nivel global („Astellas”, „noi”, „nouă”) respectă dreptul dumneavoastră de confidențialitate și tratează cu seriozitate respectarea obligațiilor de confidențialitate; acesta este și motivul pentru care am elaborat Notă de Confidențialitate („Notă”), care detaliază motivul și modul în care colectăm, distribuim și folosim informațiile cu caracter personal ale Profesioniștilor din domeniul sănătății („Informațiile cu caracter personal”), precum și modalitatea de a vă exercita drepturile de confidențialitate. Un Profesionist din domeniul sănătății este orice persoană având puterea de a prescrie, administra, achiziționa sau utiliza produse Astellas, sau influența, sub altă formă, o decizie de achiziționare a unui produs Astellas. Exemple de Profesioniști din domeniul sănătății sunt medicii, asistenții medicali specializați, asistenții medicali generaliști, farmaciștii, coordonatorii echipelor de transplant de organe, experții în procesele de compensare și factorii decizionali oficiali, iar definiția unui Profesionist din domeniul sănătății poate depinde de legislația de la nivel local.

Vă rugăm să citiți cu atenție această Notă. Pentru alte întrebări sau observații, vă rugăm să utilizați datele de contact specificate în secțiunea „Cum ne puteți contacta” de mai jos.

Astellas Pharma Inc., împreună cu afiliatul Astellas cu care sunteți într-o relația de colaborare, sunt operatorii de date pentru informațiile dumneavoastră cu caracter personal. Mai multe informații despre societatea afiliată Astellas se regăsesc în următorul link: la https://www.astellas.com/en/worldwide.

 

Cu ce se ocupă Astellas?

Astellas este o companie farmaceutică globală cu sediul principal în Tokyo, Japonia. Misiunea noastră este de a îmbunătăți viețile pacienților. Pentru alte informații privind Astellas, inclusiv informații despre ariile terapeutice pe care ne concentrăm, consultați secțiunile „Despre noi” (About) și „Arii terapeutice” (Therapy Areas) de pe pagina noastră de Internet, la adresa https://www.astellas.eu/about/about/.

 

Ce informații cu caracter personal prelucrează Astellas?

Colectăm informații cu caracter personal despre dumneavoastră dintr-o varietate de surse, inclusiv direct de la dumneavoastră și din documente sau formulare furnizate de dumneavoastră către Astellas, pentru a participa în cadrul inițiativelor sponsorizate sau susținute de Astellas, cum ar fi activitățile clinice de cercetare și dezvoltare sponsorizate de Astellas, cercetări de piață, studii din practica curentă (real-world) sau în alte contexte; de la parteneri de afaceri (și anume, entitatea juridică pentru care lucrați), părți terțe (de ex., furnizori sau agenții medicale) sau din surse disponibile public, inclusiv registre de boală, jurnale medicale și portaluri științifice, PubMed, ClinicalTrials.gov, pagini de Internet cu congrese, pagini de Internet ale universităților sau spitalelor, registre naționale, platforme de socializare, cum ar fi LinkedIn, Facebook, etc. și motoare de căutare online; CV-uri și descrieri profesionale; și pagini de Internet și baze de date online și de altă natură (cum ar fi, bazele de date cu informații despre Profesioniștii din domeniul sănătății administrate de furnizorii de date specializate), care ar putea fi deținute și administrate de părți terțe.

Informațiile dumneavoastră cu caracter personal, prelucrate de Astellas, se încadrează, în linii mari, în categoriile descrise mai jos. Sfera de aplicare reală a informațiilor cu caracter personal, prelucrate de Astellas în legătură cu dumneavoastră, depinde de tipurile și volumele interacțiunilor cu dumneavoastră și este limitată la informațiile cu caracter personal necesare pentru ca Astellas să atingă obiectivul acestor interacțiuni.

 

Tipuri de informații cu caracter personal

Exemple

Date identificatoare cu caracter personal și informații biografice

Nume, incl. formula de adresare; naționalitate; locul și data nașterii; fotografii sau imagini personale/voce personală din înregistrării în scop comercial (dacă este cazul); date de identificare (nr. pașaport, număr de înregistrare medicală/identificator autorizație, identificator unic ca partener comercial Astellas), nume de profil sau denumire pe platformele de socializare

Informații de contact

Adresă poștală (personală și/sau profesională); numere de telefon; adrese de e-mail

Informații profesionale

Funcții profesionale, loc de muncă, domeniile medicale în care activați, calificările dumneavoastră profesionale și activitățile științifice (cum ar fi, anii de experiență clinică, număr de publicări de cercetări și articole academice sau științifice, participarea în comisii consultative și studii clinice și alte activități de cercetare în cadrul Astellas și a altor societăți, funcții de conducere, prezentări, calitatea de membru în asociații profesionale, comisii și comitete (de asemenea, pentru verificarea conflictelor de interese); CV-uri, limba preferată pentru informațiile profesionale

Identificatori pentru administrarea plăților/transferurilor de valoare

Date privind interacțiunea pe baza unui contract, precum și valoarea sumelor transferate către dumneavoastră în baza unui contract, dacă sunteți beneficiarul real; Numerele de asigurări sociale/asigurări; coduri numerice personale; coduri numerice profesionale; date bancare

Demersuri privind călătoriile și întâlnirile de afaceri

Informații despre transportul/cazarea/masa asociate deplasării și evenimentelor de afaceri, condiții speciale (preferințe/cerințe de regim, informații privind accesibilitatea)

Identificatori personali electronici

În situațiile în care sunt necesare în scopul prestării serviciilor prin intermediul paginilor de Internet și aplicațiilor pe care le operăm, datele dumneavoastră de identificare (cum ar fi, nume de utilizator, parolă, adresă de IP, tipul dispozitivului, codurile unice de identificare a dispozitivului, tipul browser-ului, locație geografică aproximativă (de ex., locație la nivel de țară sau oraș), precum și alte informații tehnice, înregistrare de imagini sau sunete). De asemenea, avem posibilitatea să colectăm informații despre modul în care dispozitivul dumneavoastră a interacționat cu pagina noastră de Internet sau cu aplicația noastră, inclusiv paginile și documentele accesate, fișierele sau aplicațiile pe care le-ați descărcat (în acest scop, folosim Google Analytics sau Adobe Analytics).

Pentru pagina de Internet Astellas-Pro, verificăm identitatea dumneavoastră folosind serviciul OWA (Autentificare web online) de la IQVIA Inc. Această verificare necesită confirmarea numelui dumneavoastră de utilizator și a parolei dumneavoastră, pentru a permite accesul la pagina de Internet cu utilizare restricționată. Vă rugăm rețineți că nu avem acces la parola dumneavoastră.

Date privind interacțiunile cu Astellas

Detaliile interacțiunilor cu noi, cum ar fi, tipul întâlnirilor pe care le-am organizat, subiectele dezbătute, cunoștințele dumneavoastră și orice alte întrebări pe care le-ați adresat în legătură cu activitatea și produsele noastre, materialele pe care vi le-am furnizat sau distribuit, feedback-ul pe care ni l-ați oferit (de ex., atunci când completați formulare pentru a participa la un eveniment Astellas, dar și în timpul acestuia sau dacă ne furnizați feedback în cadrul unui studiu), precum și opiniile și practicile de prescriere, practica clinică și modul obișnuit de diagnostic, precum și orice alte informații similare colectate în scop de cercetare de piață și/sau dovezi de tip real-world printr-o agenție terță sau broker de date; informații privind utilizarea, răspunsurile și/sau preferințele dumneavoastră, inclusiv canale de comunicare și frecvența comunicării.

Unele servicii, pagini de Internet sau aplicații, cum ar fi Astellas-Pro, rețin detalii din timpul accesului dumneavoastră pe pagina de Internet, pagini vizitate etc., dar numai în situațiile în care s-a oferit acordul relevant de folosire a tipului de cookie, după cum s-a explicat în detaliu în secțiunea „Cookie-uri și tehnologii similare de urmărire” în nota relevantă privind accesul serviciului, paginii de Internet sau aplicației etc. folosită pentru colectarea datelor respective.

 

 

De ce prelucrează Astellas datele dumneavoastră cu caracter personal?

Prelucrăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal în principal din motive legitime, scopuri contractuale și, dacă legislația în cauză o cere, pentru administrarea raporturilor noastre cu dumneavoastră și, în special, pentru următoarele scopuri principale:

 

Nr

Scopul prelucrării

1

Dezvoltarea și consolidarea relației profesionale cu dumneavoastră și îmbunătățirea cunoștințelor dumneavoastră despre produsele Astellas; dezvoltarea cunoștințelor noastre despre ariile terapeutice și practicile de tratament relevante, pentru dezvoltarea capacității noastre de a oferi tratamente valoroase, care îmbunătățesc viața pacienților; realizarea segmentării generale a părților interesate din zona dumneavoastră geografică și domeniul de expertiză; identificarea specialiștilor externi importanți, precum și identificarea locațiilor relevante pentru efectuarea studiilor clinice.

2

Gestionarea relației cu dumneavoastră în cadrul bazei noastre de clienți (cum ar fi, Veeva sau Sales Force), inclusiv planificarea unor colaborări posibile, contacte, vizite și întâlniri (virtuale și/sau fizice) cu dumneavoastră, precum și realizarea ulterioară a activităților respective. Aceasta va include planificarea, raportarea și urmărirea activităților noastre și materialelor furnizate către dumneavoastră, inclusiv măsurarea interacțiunilor noastre pentru a ajuta la dezvoltarea, distribuirea și evaluarea informațiilor pe care vi le furnizăm despre diferite afecțiuni și despre produsele și serviciile Astellas, dar și pentru a ne asigura că acestea sunt relevante, date fiind expertiza, interesele și preferințele dumneavoastră, în baza evaluării și clasificării profilului și opiniilor, protocoalelor și practicii dumneavoastră clinice; actualizarea bazelor de date cu lideri de opinie și experți în diferite arii terapeutice; și înțelegerea abordării dumneavoastră științifice, terapeutice și a satisfacției dumneavoastră față de produsele și serviciile Astellas.

3

Gestionarea interacțiunii noastre cu dumneavoastră pe baza unui contract prin care se va reglementa prestarea serviciilor de către dumneavoastră, inclusiv pentru a determina nivelul corespunzător al plății în baza calificărilor dumneavoastră profesionale (valoare corectă de piață), pentru a ne îndeplini obligațiile noastre și a ne exercita drepturile în baza contractului respectiv sau dacă serviciile vor fi prestate de Astellas către dumneavoastră sau către organizația pentru care lucrați.

4

Documentarea tranzacțiilor noastre cu dumneavoastră și asigurarea transparenței privind transferurile de valoare în care sunteți beneficiarul real (cum ar fi, contribuția la costurile asociate evenimentelor educaționale organizate de Astellas, inclusiv cheltuieli de transport și cazare, onorarii pentru servicii pentru susținerea de prezentări și servicii de consultanță).

5

Administrarea acordurilor oferite de dumneavoastră către Astellas (cum ar fi, acorduri pentru mesajele promoționale (marketing) pe cale electronică) sau consimțământul pentru ca Astellas să dezvăluie informațiile dumneavoastră cu caracter personal, pe baza contractului/contractelor noastre cu dumneavoastră (inclusiv, fără a se limita la, numele dumneavoastră și suma și/sau valoarea transferurilor realizate către dumneavoastră, în baza prezentelor contracte), în situațiile în care acordul respectiv este obligatoriu în baza unui cod sau unei legi.

6

Gestionarea resurselor noastre IT (tehnologia informației), inclusiv administrarea infrastructurii și continuitatea afacerii, precum și furnizarea accesului la informațiile și serviciile noastre pentru dumneavoastră, inclusiv asigurarea restricționării accesului pentru servicii și informații limitate Profesioniștilor din domeniul sănătății; înțelegerea mai bună a utilizării, de către dumneavoastră, a paginii noastre de Internet și/sau aplicațiilor noastre, precum și conținutul care prezintă interes pentru dumneavoastră, astfel încât să îmbunătățim calitatea și relevanța paginii noastre de Internet și/sau aplicațiilor noastre, dar și pentru analiză internă. Unele dintre aceste informații pot fi colectate folosind cookie-uri și tehnologii similare de urmărire, după cum se detaliază la momentul colectării cookie-urilor.

7

Administrarea tuturor solicitărilor pe care ni le transmiteți, în legătură cu medicamentele (de ex., mostre de medicamente sau medicamente autorizate pentru utilizare în tratamente de ultimă instanță) și solicitările de informații medicale, inclusiv informații despre pacienții dumneavoastră sau aparținătorii lor, dacă este relevant.

8

Dacă legea, codul de practică sau o altă reglementare o cere sau permite, permisiunea ca Astellas să își protejeze interesele, inclusiv gestionarea programului nostru de complianță în afaceri, astfel încât să respecte obligațiile juridice, de reglementare și din sectorul farmaceutic sau cele mai bune practici și obligații etice, pentru monitorizare, audit sau inspecție; stabilirea drepturilor legale, înaintarea de acțiuni sau litigii în instanță (de ex., dacă este nevoie, pentru împiedicarea sau detectarea fraudelor sau faptelor penale sau pentru a răspunde unei anchete de reglementare).

9

Înregistrarea, stocarea, administrarea și urmărirea evenimentelor adverse sau problemelor de calitate a produselor care pot fi raportate de dumneavoastră în legătură cu medicamentele Astellas; realizarea comunicării directe cu dumneavoastră în legătură cu atenționările de siguranță și retragerea produselor de pe piață, acțiuni importante și, uneori, fundamentale, dar și pentru facilitarea și evaluarea eficienței comunicărilor noastre către dumneavoastră despre planurile de administrare a riscurilor pentru produsele comercializate.

10

Efectuarea sondajelor, cercetării de piață și proiectelor audio pe mediile sociale pentru a înțelege observațiile și perspectivele dumneavoastră privind poziția Astellas în sectorul medical și opinia și poziția comunității medicale privind anumite aspecte și subiecte asociate.

11

Gestionarea eficientă a relației noastre cu dumneavoastră, pe baza contractelor de colaborare cu partenerii noștri (inclusiv, de ex., alte companii farmaceutice sau organizații cu care promovăm în comun un medicament) și facilitarea tuturor tranzacțiilor corporative și proceselor asociate de verificare prealabilă (due diligence). Acestea includ traduceri, cum ar fi transferul Autorizației de punere pe piață către un nou titular, fuziuni, achiziții și alte tipuri de cesionări și restructurări de societăți).

12

Gestionarea eficientă a activităților asociate prezenței dumneavoastră la întâlnirile sau evenimentele online sau în direct organizate sau susținute de Astellas; transmiterea direct către dumneavoastră a materialelor de marketing, informațiilor medicale și științifice actualizate, informații în legătură cu compania și/sau produse sau servicii pe care le furnizăm cu ajutorul poștei sau prin mijloace electronice.

13

Dacă vizitați biroul nostru sau pagina noastră de Internet, vom colecta informații de bază, din motive de siguranță, pentru a gestiona accesul la clădire, având posibilitatea și de a capta imagini pe camerele noastre video cu circuit închis.

14

Documentarea și menținerea evidenței privind corespondența oficială cu autoritățile, cum ar fi, Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, Ministerul Sănătății, Organizații interesate de o anumită afecțiune, precum și orice alte autorități și organisme oficiale relevante, în legătură cu activitatea companiei farmaceutice Astellas.

 

În general, vom utiliza informațiile cu caracter personal colectate de la dumneavoastră doar în scopurile prevăzute în prezenta Notă de Confidențialitate sau în scopurile pe care vi le explicăm la momentul colectării informațiilor dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, vom putea utiliza informațiile dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri care sunt incompatibile cu scopurile pe care vi le-am dezvăluit (cum ar fi scopuri de arhivare în interes public, cercetare științifică sau istorică sau în scop statistic), dacă și în situațiile în care legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal permite acest lucru.

 

Baza juridică pentru prelucrarea informațiilor cu caracter personal (pentru profesioniștii din domeniul sănătății din țările Spațiului Economic European)

Colectăm și prelucrăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal:

 • în scopul conformității cu obligațiile legale care ne aparțin în baza legislației din sectorul medical sau din alt sector (de ex., în scop de reglementare fiscală și în scopul altor regulamente financiare și de transparență)
 • în scopul derulării acordului contractual încheiat cu dumneavoastră sau pentru a întreprinde demersurile necesare, la solicitarea dumneavoastră, înainte de stabilirea unui raport contractual cu dumneavoastră
 • în scopul protejării intereselor dumneavoastră fundamentale sau intereselor altor persoane, de ex., pentru informarea pacienților privind posibilele reacții adverse asociate medicației pe care o folosesc
 • în situațiile în care avem acordul dumneavoastră în acest sens (în aceste cazuri, aveți posibilitatea de a vă retragerea acordul în orice moment)
 • în scopul protejării interesului public în domeniul sănătății publice, în situațiile în care avem obligația de a colecta categorii speciale de informații în interesul public (de ex., măsuri de combatere a Covid-19).
 • în scopul realizării intereselor noastre legitime în calitate de companie farmaceutică, după cum sunt acestea detaliate în tabelul „Scopurile prelucrării” de mai sus și cu condiția să nu fie anulate prin interesele dumneavoastră de protecție a datelor sau prin drepturile și libertățile fundamentale.

În cazurile în care prelucrarea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal nu este deja acoperită prin una dintre bazele legale anterioare, fie vă vom furniza o notă separată de confidențialitate, care să specifice baza legală sau vom obține acordul dumneavoastră prealabil, expres și specific în acest sens.

În cazurile în care prelucrarea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal de către noi este obligatorie, în baza raportului contractual cu dumneavoastră, nefurnizarea acestor informații ar putea bloca încheierea contractului sau conduce la incapacitatea Astellas de a-și îndeplini obligațiile contractuale.

Dacă aveți întrebări în legătură cu baza legală conform căreia colectăm și utilizăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal sau dacă aveți nevoie de alte informații privind baza legală, vă rugăm să ne contactați folosind datele de contact specificate în secțiunea „Cum ne puteți contacta”.

 

Cum prelucrează Astellas datele mele cu caracter personal?

Vom prelucra informațiile dumneavoastră cu caracter personal conform acestei Note de confidențialitate și aplicând următoarele principii:

 • Echitate: Vom prelucra informațiile dumneavoastră cu caracter personal în mod echitabil. Aceasta înseamnă că asigurăm transparență în legătura cu modalitatea de prelucrare a informațiilor cu caracter personal și că le vom prelucra în conformitate cu legislația aplicabilă.
 • Limitarea scopului: Vom prelucra informațiile cu caracter personal în scopurile legale menționate anterior și nu le vom prelucra într-un mod incompatibil cu scopurile respective.
 • Proporționalitate: Vom prelucra informațiile cu caracter personal într-un mod care să corespundă scopurilor pe care prelucrarea este menită a le atinge.
 • Exactitatea datelor: Luăm măsurile corespunzătoare pentru a ne asigura că informațiile personale deținute de noi sunt exacte, complete și, dacă este cazul, actualizate.

 

Cum păstrează Astellas securitatea informațiilor mele cu caracter personal?

Implementăm măsuri de siguranță fizică, tehnică și organizaționale corespunzătoare pentru a proteja informațiile dumneavoastră cu caracter personal împotriva prelucrării sau dezvăluirii neautorizate sau ilegale. Măsurile pe care le folosim sunt menite a oferi un nivel de securitate corespunzător riscului prelucrării informațiilor dumneavoastră cu caracter personal.

 

Cui distribuie Astellas informațiile mele cu caracter personal?

Avem dreptul de a angaja părți terțe pentru prelucrarea informațiilor cu caracter personal pentru și în numele Astellas. Solicităm acestor persoane împuternicite să prelucreze informațiile cu caracter personal și să acționeze strict conform instrucțiunilor noastre și să ia măsuri pentru ca protecția informațiilor cu caracter personal să nu fie afectată. Avem dreptul de a dezvălui informațiile dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

 

Societățile noastre afiliate și grupului nostru de societăți

Dezvăluire în scopurile precizate în prezentul Aviz. Lista societăților actuale din grupul nostru este disponibilă la adresa https://www.astellas.com/en/worldwide

Parteneri și prestatori terți de servicii

Părțile terțe care prestează servicii de prelucrare a datelor sau care prelucrează datele cu caracter personal în scopurile menționate în prezenta Notă sau care vă sunt notificate în momentul colectării datelor dumneavoastră cu caracter personal. Părțile terțe respective vor avea dreptul de a prelucra informațiile dumneavoastră cu caracter personal în contextul următoarelor categorii de activități:

 1. Crearea și diseminarea materialelor și campaniilor educaționale și comerciale, activități de comunicare corporativă și relații publice, prin materiale tipărite și în format electronic
 2. Servicii de consultanță, cum ar fi participarea în comitete consultative și moderarea unor evenimente
 3. Cercetări de piață și sondarea rețelelor sociale
 4. Planificarea, realizarea și evaluarea vizitelor promoționale, evenimentelor și interacțiunilor noastre, inclusiv operarea unui sistem sau instrument de Administrare a Relațiilor cu Clienții (CRM) și de Creare de profiluri și Segmentare
 5. Participarea în studii clinice și realizarea unor publicații, inclusiv cooperarea cu Organizații de Cercetare Clinică (CRO-uri)
 6. Monitorizare și audituri interne, precum și măsuri corective/preventive relevante
 7. Activități de promovare în comun
 8. Administrarea solicitărilor părților terțe, solicitărilor pentru datele subiecților, reclamațiilor, acțiunilor în instanță, și denunțărilor/exprimărilor de opinie
 9. Prelucrarea și plata remunerațiilor și organizarea demersurilor de deplasare și compensarea cheltuielilor, dezvăluirea acestora, conform cerințelor din codurile aplicabile
 10. Servicii de infrastructură și aplicații, administrarea platformelor IT și asistență IT, servicii de comunicare internă și externă
 11. Completarea și gestionarea solicitărilor de informații medicale și/sau raportarea evenimentelor adverse sau a reclamațiilor privind calitatea
 12. Diseminarea comunicărilor impuse prin lege
 13. Asigurarea protecției și securității spațiilor Astellas sau în cadrul evenimentelor Astellas

Consultanți

Prestarea serviciilor de consultanță de către agenții, consultanți, auditori, contabili, consilieri, consilieri juridici și agenți similar, în ceea ce privește serviciile de consultanță pe care ni le prestează în scopuri comerciale legitime și sub rezerva interdicției contractuale de utilizare a informațiilor cu caracter personal în alte scopuri

Autorități competente

Toate organismele de aplicare a legii, de reglementare, agenție guvernamentală, instanță sau altă parte terțe relevantă, în situațiile în care considerăm că dezvăluirea este necesară (i) în baza legislației sau regulamentelor aplicabile, (ii) pentru exercitarea, stabilirea sau apărarea drepturilor noastre legale, (iii) pentru a răspunde solicitărilor de reglementare sau investigațiilor sau pentru a investiga probleme denunțate sau (iv) pentru protejarea intereselor dumneavoastră fundamentale sau ale altor persoane

Potențiali cumpărători (precum și agenții sau consultanții acestora)

În legătură cu o fuziune sau achiziție propusă a unei părți din afaceri, cu condiția să informăm cumpărătorul că are obligația de a utiliza informațiile cu caracter personal doar în scopurile descrise în această Notă

Orice altă persoană

Dezvăluirea respectivă se va realiza doar în baza acordului dumneavoastră

 

Astellas nu vinde și nu va vinde informațiile dumneavoastră către părți terțe fără acordul dumneavoastră.

De asemenea, vom lua măsurile care se impun pentru a nu permite accesul la informațiile cu caracter personal decât pentru angajații care prezintă o necesitate legitimă comercială pentru acces și care au obligația contractuală de a nu utiliza informațiile cu caracter personal în orice alt scop.

 

Transferuri internaționale de date

Informațiile dumneavoastră cu caracter personal vor putea fi transferate și prelucrate în țări, altele decât cele în care aveți domiciliul, inclusiv China, India, Filipine, Singapore și Statele Unite ale Americii. Aceste țări ar putea implementa o legislație de protecția datelor diferită de legislația țării dumneavoastră (și, în unele cazuri, cu un grad redus de protecție). De asemenea, societățile din grupul nostru și prestatori terți de servicii și partenerii noștri operează la nivel global. Aceasta presupune că, în momentul colectării informațiilor dumneavoastră cu caracter personal, există posibilitatea de a le prelucra în oricare din aceste țări.

Am luat toate măsurile corespunzătoare pentru a ne asigura că informațiile dumneavoastră cu caracter personal vor rămâne protejate, conform acestei Note. Măsurile includ implementarea Clauzelor Contractuale Standard, ale Uniunii Europene, pentru transferul datelor cu caracter personal între societățile din grupul nostru, care impun tuturor societăților din grupul nostru să protejeze datele cu caracter personal pe care le prelucrează, conform legislației aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal. Aveți, de asemenea, posibilitatea de a vă exercita drepturile descrise în secțiunea „Drepturile dumneavoastră de protecție a datelor cu caracter personal” de mai jos în ceea ce privește informațiile cu caracter personal pe care le transferăm societăților din grup din afara țării unde aveți domiciliul. Implementăm măsuri de protecție contractuală și în cazul prestatorilor terți de servicii și partenerilor noștri.

Alte informații se pot furniza la cerere, luând legătura cu Responsabilul nostru pentru protecția datelor cu caracter personal, folosind datele de contact din secțiunea „Cum ne puteți contacta” de mai jos.

 

Păstrarea datelor

Păstrăm informațiile cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră în situațiile în care există o necesitate comercială legitimă continuă sau o obligație legală în acest sens. Nu vom reține informațiile dumneavoastră cu caracter personal pe o durată mai îndelungată decât este necesar în scopurile pentru care le prelucrăm sau conform legii, contractului, Politicii globale a companiei Astellas privind Administrarea înregistrărilor, informațiilor și planului de păstrare a înregistrărilor.

 

Drepturile dumneavoastră privind protecția datelor cu caracter personal

Răspundem solicitărilor pe care le primim din partea persoanelor fizice care doresc să își exercite drepturile de protecție a datelor cu caracter personal conform legislației aplicabile privind protecția datelor.

 • Dacă doriți să accesați, corectați sau actualizați informațiile dumneavoastră cu caracter personal, aveți posibilitatea de a întreprinde acest demers în orice moment, luând legătura cu noi prin intermediul datelor de contact specificate în secțiunea „Cum ne puteți contacta” de mai jos.
 • Aveți dreptul să solicitați ștergerea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal, în anumite circumstanțe, sub rezerva legislației aplicabile în jurisdicția dumneavoastră. Dacă doriți să vă exercitați dreptul de ștergere, vă rugăm să utilizați datele de contact specificate în secțiunea „Cum ne puteți contacta” de mai jos.
 • În plus, veți avea dreptul, în anumite circumstanțe, să obiectați împotriva prelucrării informațiilor dumneavoastră cu caracter personal, să ne solicitați să restricționăm prelucrarea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal sau solicitați portabilitea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal. Din nou, veți avea dreptul de a vă exercita aceste drepturi folosind datele de contact specificate în secțiunea „Cum ne puteți contacta” de mai jos.
 • În mod similar, dacă am colectat și prelucrat informațiile dumneavoastră cu caracter personal cu acordul dumneavoastră, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe care am realizat-o în prealabil de retragerea consimțământului dumneavoastră, și nu va afecta prelucrarea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal realizată în conformitate cu bazele legale, altele decât consimțământul.
 • Veți avea dreptul de a obiecta împotriva utilizării informațiilor în scopul activităților directe de promovare. În situațiile în care se aplică acest drept, vă rugăm să utilizați funcția „prefer să nu iau parte” sau „dezabonare”, din cadrul comunicării relevante sau să ne contactați folosind datele de contact specificate în secțiunea „Cum ne puteți contacta” de mai jos.
 • Aveți dreptul de a transmite o reclamație către autoritatea de protecția datelor în legătură cu colectarea și utilizarea, de către noi, a informațiilor dumneavoastră cu caracter personal. Pentru alte informații, vă rugăm să luați legătura cu autoritatea de protecția datelor de la nivel local. (Datele de contact pentru autoritățile de protecția datelor din Spațiul Economic European sunt disponibile la adresa https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en; datele de contact pentru Comisarul de Informații sunt disponibile la adresa https://ico.org.uk/global/contact-us/).
 • Dacă aplicăm un proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri, vă vom furniza prompt informații relevante despre algoritmul aplicat, precum și semnificația și consecințele preconizate a prelucrării respective pentru dumneavoastră.

 

Clasificarea și procesul decizional automatizat

În cadrul activităților noastre de creare de profiluri și proces decizional automatizat, avem posibilitatea de a folosi algoritmi. De exemplu, vă vom putea clasifica drept profesionist din domeniul sănătății folosind un algoritm pentru evaluarea expertizei dumneavoastră profesionale, cum ar fi activitățile și publicațiile științifice, experiența clinică, calificările academice și preferințele de comunicare. Folosim această clasificare pentru a ne susține planificarea posibilelor colaborări, contacte, vizite și întâlniri cu dumneavoastră. Deciziile bazate pe utilizarea algoritmilor, de către noi, vor fi în general realizate de persoane și nu vor avea efecte semnificative pentru dumneavoastră. Cu toate acestea, vă vom furniza informații suplimentare și, dacă este cazul, vă vom solicita acordul prealabil dacă utilizează procesele complet automatizate care vor produce efecte juridice sau alte efecte semnificative pentru dumneavoastră.

 

Folosirea paginii de Internet și aplicației Astellas de către minori

Scopul paginii noastre de internet, aplicațiilor sau serviciilor noastre online nu este de a fi utilizat de către persoane cu vârsta sub 18 ani.

 

Actualizarea acestei Note de Confidențialitate

Vom actualiza periodic această Notă pentru a corespunde modificărilor juridice, tehnice sau comerciale în continuă schimbare. În momentul actualizării Notei, vom afișa toate revizuirile în secțiunile de confidențialitate relevante ale paginilor noastre de Internet corporative (lista paginilor de Internet poate fi accesată folosind pagina: https://www.astellas.com/eu/worldwide) și vom lua toate măsurile suplimentare corespunzătoare pentru a vă informa în legătură cu schimbările pe care le facem. Ultima dată a actualizării Notei de confidențialitate poate fi vizualizată prin verificarea datei „ultimei actualizări”, afișate în partea de jos a Notei.

 

Cum ne puteți contacta

Dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră de protecție a datelor cu caracter personal, vă rugăm să transmiteți solicitarea la adresa: http://www.astellas.com/eu/dsr.

Dacă aveți întrebări sau îngrijorări în legătură cu utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către noi, aveți posibilitatea de a lua, în orice moment, legătura cu Responsabilul pentru protecția datelor cu caracter personal din cadrul Astellas, folosind următoarele date de contact: [email protected].

MAT-RO-NON-2023-00002