Notă de informare către profesioniștii din domeniul sănătății cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Ultima actualizare: iulie 2020

Astellas Pharma este o companie farmaceutică multinațională, a cărei societate-mamă are sediul în Tokyo, Japonia. Misiunea noastră este de a îmbunătăți viețile pacienților în următoarele domenii-cheie: transplant, urologie, oncologie și boli infecțioase. Pentru mai multe informații despre Astellas, vă rugăm să consultați secțiunea „About” a website-ului nostru, la: https://www.astellas.com/ro/about/.

Astellas Pharma S.R.L. („Astellas”) respectă drepturile dumneavoastră la protecția datelor cu caracter personal. Această Notă de Informare explică cine suntem, cum colectăm, cum transmitem și cum utilizăm datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră și cum vă puteți exercita drepturile în legătură cu protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal. Dacă aveți întrebări sau preocupări în legătură cu modul în care utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau dacă doriți să vă exercitați drepturile – inclusiv dreptul de opoziție față de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în modul descris aici – vă rugăm să ne contactați utilizând detaliile furnizate în partea de jos a acestei Note de Informare.

Operatorul de date pentru datele dumneavoastră cu caracter personal este Astellas Pharma S.R.L., cu sediul social în Șos. București - Ploiești nr. 172 – 176, Platinum Business and Convention Center, Clădirea A, etaj 2, Sector 1, București, 015016, România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/8857/2009, Cod de Identificare Fiscală 25886345.

 

Ce date cu caracter personal colectează Astellas și de ce?

Colectăm date referitoare la dumneavoastră din diverse surse, inclusiv direct de la dumneavoastră și din: documente sau formulare pe care le furnizați pentru a participa la inițiativele sponsorizate sau susținute de Astellas, de exemplu, la activitățile de cercetare și dezvoltare clinică sponsorizate de Astellas sau în alte contexte; din surse disponibile public; din CV-uri; și din baze de date online, din alte baze de date și de pe website-uri, care pot fi gestionate de terți în numele nostru.

Astellas colectează și utilizează următoarele categorii de date cu caracter personal în scopurile descrise mai jos:

 • detalii personale, cum sunt numele si prenumele, vârsta, sexul adresa de e-mail si numărul de telefon;

 • detalii profesionale, cum sunt locul de muncă, denumirea postului, specialitatea medicală în care activați, calificările dumneavoastră profesionale și activitățile științifice (de exemplu, experiența anterioară în domeniul studiilor clinice, participarea la studii de cercetare încheiate sau aflate în desfășurare, organizate de Astellas și de alte companii), publicarea de cercetări și articole academice sau științifice, calitatea de membru în asociații și consilii; și

 • detalii despre interacțiunea cu noi, de exemplu, ce tipuri de reuniuni am organizat, subiectele discutate, gradul dumneavoastră de cunoaștere și întrebările pe care le-ați adresat cu privire la activitatea și produsele noastre, ce tipuri de materiale v-am prezentat și feedback-ul dumneavoastră, dacă a existat, precum și opiniile și rutinele dumneavoastră de prescriere, rutinele privind pacienții și diagnosticele, precum și informații similare.

Prelucrăm aceste date în bazele noastre de date despre clienți, în scopul de a gestiona relația cu dumneavoastră, inclusiv pentru a planifica potențialele colaborări, contacte, vizite și întâlniri; pentru a ajuta la evaluarea informațiilor pe care vi le furnizăm și a ne asigura că acestea sunt relevante în raport cu cunoștințele, interesele și preferințele dumneavoastră; și pentru a înțelege abordarea dumneavoastră științifico-terapeutică și gradul de satisfacție față de produsele Astellas.

Suplimentar, dacă ne acordați consimțământul, vom utiliza adresa dvs. de e-mail și numărul de telefon pentru a vă transmite informații și materiale referitoare la asistența medicală, materiale și informații științifice din domeniul medical, inclusiv invitații pentru evenimente, activități și reuniuni online, organizate și / sau sponsorizate de Astellas sau societățile din grupul Astellas despre care Astellas consideră că pot fi de valoare pentru dvs., relevante pentru munca dvs. sau adaptate profilului dvs. profesional. Aceste informații și materiale pot fi de natură promoțională sau nepromoțională. Consimțământul dvs. privind aceste comunicări este voluntar și îl puteți retrage oricând.

 

Cu cine partajează Astellas datele mele cu caracter personal?

Divulgăm datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

 • societățile membre ale grupului nostru, furnizori de servicii terți și parteneri care prestează pentru noi servicii de prelucrare a datelor, sau care prelucrează în alte condiții date cu caracter personal, în scopurile descrise în Nota de Informare sau în scopurile care vă sunt prezentate atunci când colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal. Lista cu membrii actuali ai grupului nostru este disponibilă aici https://www.astellas.com/ro/worldwide;

 • orice organism de aplicare a legii competent, orice agenție de reglementare sau guvernamentală, orice instanță sau altă terță parte atunci când considerăm că divulgarea este necesară (i) în temeiul legislației sau reglementărilor aplicabile, (ii) pentru a ne exercita, a ne afirma sau a ne apăra drepturile legale, sau (iii) pentru a proteja interesele dumneavoastră vitale sau interesele oricărei alte persoane;

 • un potențial cumpărător (și reprezentanții și consultanții acestuia) în legătură cu orice propunere de cumpărare, fuziune sau achiziție a oricărei componente a societății noastre, situație în care îl vom informa pe cumpărător că acesta trebuie să utilizeze datele dumneavoastră cu caracter personal exclusiv în scopurile prevăzute în această Notă de Informare;

 • orice altă persoană, dacă dumneavoastră consimțiți la divulgare.

 

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Temeiul juridic pentru colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal descrise mai sus este interesul nostru legitim de a menține relația cu dumneavoastră. Dacă aveți întrebări cu privire la acest temei juridic, vă rugăm să ne contactați utilizând detaliile de contact furnizate în partea de jos a acestei Note de Informare.

De asemenea, prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe baza consimțământului dvs., atunci când vă contactăm pentru a vă oferi informații și materiale referitoare la asistența medicală, materiale și informații științifice din domeniul medical, inclusiv invitații pentru evenimente, activități și reuniuni online, organizate și / sau sponsorizate de Astellas sau societățile din grupul Astellas despre care Astellas consideră că pot fi de valoare pentru dvs., relevante pentru munca dvs. sau adaptate profilului dvs. profesional.

În situații în care transmitem datele dvs. cu caracter personal către organisme însărcinate cu aplicarea legii, către orice agenție de reglementare sau guvernamentală, orice instanță sau altă terță parte, temeiul juridic al transmiterii datelor va fi obligația noastră legală sau după caz, (dacă nu există o astfel de obligație legală) interesul nostru legitim de a ne exercita, a ne afirma sau a ne apăra drepturile legale, sau (dacă un atare interes nu poate fi justificat) consimțământul dvs. În cazuri limitate, am putea să dezvăluim datele dvs. cu caracter personal unor terțe persoane pentru a proteja interesele dumneavoastră vitale sau interesele oricărei alte persoane.

 

Ce măsuri ia Astellas pentru a păstra securitatea datelor mele cu caracter personal?

Utilizăm măsuri tehnice și organizaționale corespunzătoare pentru a proteja datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le colectăm și le prelucrăm. Măsurile pe care le utilizăm au rolul de a oferi un nivel de securitate proporțional cu riscul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.

 

Transferurile internaționale de date

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate și prelucrate în alte state decât cel în care locuiți dumneavoastră. Este posibil ca aceste state să aibă legi privind protecția datelor diferite de legile din statul dumneavoastră (iar în unele cazuri este posibil ca legislația să nu asigure același nivel de protecție).

În mod specific, serverele pe care le utilizăm pentru a găzdui datele dumneavoastră cu caracter personal se află în SUA, iar societățile din grupul nostru și furnizorii de servicii terți și partenerii desfășoară activități la nivel global. Acest lucru înseamnă că, atunci când colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal, le putem prelucra în oricare dintre aceste state.

Totuși, am luat măsuri de protecție corespunzătoare pentru a ne asigura că datele dumneavoastră cu caracter personal rămân protejate în conformitate cu prezenta Notă de Informare. Aceste măsuri includ implementarea clauzelor contractuale standard ale Comisiei Europene în cazul transferurilor de date cu caracter personal între societățile din grupul nostru, care impun tuturor societăților din grup să protejeze datele cu caracter personal pe care le prelucrează din SEE în conformitate cu legislația Uniunii Europene privind protecția datelor. Clauzele noastre contractuale standard pot fi furnizate la cerere.

Am implementat măsuri de protecție adecvate similare împreună cu furnizorii noștri de servicii terți și cu partenerii noștri, iar la cerere vă putem furniza furnizate detalii suplimentare.

 

Păstrarea datelor

Păstrăm datele dvs. cu caracter personal atunci când există o necesitate de afaceri legitimă și durabilă pentru a proceda astfel (de exemplu, pentru a vă furniza un serviciu pe care l-ați solicitat sau pentru a ne respecta obligațiile legale, fiscale sau contabile).

Atunci când nu există o necesitate de afaceri legitimă și durabilă care să justifice prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, fie le vom șterge, fie le vom anonimiza, fie, dacă acest lucru nu este posibil (de exemplu, din cauză că datele dumneavoastră cu caracter personal au fost stocate în arhive de rezervă), vom stoca datele dvs. cu caracter personal în condiții de siguranță și le vom izola de alte operațiuni de prelucrare până când devine posibilă ștergerea.

 

Drepturile dumneavoastră privind protecția datelor

Aveți următoarele drepturi privind protecția datelor:

 • Dacă vreți să solicitați accesul, corectarea, actualizarea sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă, puteți proceda astfel în orice moment, luând legătura cu noi prin detaliile de contact furnizate în secțiunea „Cum ne puteți contacta” de mai jos.
 • În plus, vă puteți opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, ne puteți solicita să restricționăm prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau puteți solicita portabilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Vă puteți exercita aceste drepturi, luând legătura cu noi prin detaliile de contact furnizate în secțiunea „Cum ne puteți contacta” de mai jos.
 • Aveți dreptul de a sesiza autoritatea pentru protecția datelor în legătură cu colectarea și utilizarea de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal. Autoritatea competentă în România este Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal:

  București, sector 1 blvd. Gh Magheru nr. 28-30, cod poștal 010336.

  https://www.dataprotection.ro/

  [email protected]

  Detaliile de contact ale autorităților pentru protecția datelor din Spațiul Economic European, Elveția și anumite țări din afara Europei (inclusiv S.U.A. și Canada) sunt disponibile http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.)

 

Răspundem la toate solicitările primite din partea persoanelor fizice care doresc să își exercite drepturile privind protecția datelor în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor.

 

Actualizările acestei Note de Informare

Putem modifica periodic această Notă de Informare ca reacție la modificările survenite în cadrul juridic, tehnic sau de afaceri. Atunci când ne actualizăm Nota de Informarel, vom lua măsuri corespunzătoare pentru a vă informa, proporțional cu semnificația modificărilor efectuate.

 

Cum ne puteți contacta

Dacă aveți orice întrebare sau preocupare în legătură cu utilizarea de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să luați legătura cu responsabilul nostru cu protecția datelor, menționând numărul de referință de mai sus si utilizând detaliile următoare: [email protected].

Privacy Notice to health professionals regarding the collection and processing of personal data
 

 

Last update: July, 2020

Astellas Pharma is a global pharmaceutical company, whose parent company headquarters is in Tokyo, Japan. Our mission is to improve patients’ lives in the following key areas: transplantation, urology, oncology and infectious diseases. For more information about Astellas, please see the “About” section of our website at: https://www.astellas.com/ro/about/.

Astellas Pharma S.R.L. (Astellas”) respects your right to privacy. This Privacy Notice explains who we are, how we collect, share and use personal information about you, and how you can exercise your privacy rights. If you have any questions or concerns about our use of your personal information, or would like to exercise any of your rights — including the right to object to the processing of your personal data in the way that we describe here — then please contact us using the details provided at the bottom of this Privacy Notice.

The data controller of your personal information is Astellas Pharma S.R.L. with the headquarters in 172-176 București – Ploiești Road, Platinum Business and Convention Center, Building A, 2nd floor, District 1, Bucharest, 015016, Romania, registered with the Bucharest Trade Register under no. J40/8857/2009, Fiscal Registration No. 25886345.

 

 

 

 

What personal data does Astellas collect and why?

We collect information about you from a variety of sources, including directly from you and from: documents or forms that you provide in order to participate in Astellas-sponsored or supported initiatives, such as Astellas-sponsored clinical research and development activities, or in other contexts; publicly available sources; CVs and resumes; and online and other databases and websites, which may be managed by third parties on our behalf.

Astellas collects and uses the following categories of personal data for the purposes described below:

 • personal details such as your first name and surname, age, gender, e-mail address and telephone number;

 • professional details such as your place of practice, job title, the medical field in which you are active, your professional qualifications and scientific activities (such as previous clinical trial experience, and participation in past or pending research studies with Astellas and other companies), publication of academic or scientific research and articles, and membership in associations and boards; and

 • details of interactions with us, such as what kind of meetings we have held, topics discussed, your knowledge of and questions you have had on our business and products, what kind of material we have displayed to you and any feedback that you have provided, as well as your opinions and routines on prescribing, routines regarding your patients and diagnosis, and similar information

We process this information in our customer databases for the purpose of managing our relationship with you, including to plan potential collaboration, contact, visits and meetings; to help evaluate the information we provide to you and ensure that it is relevant given your expertise, interests and preferences; and to understand your scientific-therapeutic approach and satisfaction with Astellas’ products.

In addition, if you give us your consent, we may use your e-mail address and telephone number to send you healthcare, medical and scientific-related information and materials, including invitations to events, activities and online meetings, organized and/or sponsored by Astellas or the companies within Astellas group, which Astellas believes may be of value to you, relevant to your work or tailored to your professional profile. These information and materials can be promotional or non-promotional in nature.

Your consent regarding such communications is voluntary and you can withdraw it at any time.

 

 

 

 

 

 

Who does Astellas share my personal data with?

We disclose your personal data to the following categories of recipients:

 • member companies of our group, third party service providers and partners who provide for us data processing services, or who process personal data under other conditions, for the purposes described in this Privacy Notice or for the purposes presented to you when we collect your personal data. The list of current members of our group is available here: https://www.astellas.com/ro/worldwide;

 • any competent law enforcement body, any regulatory or governmental agency, any court or other third party where we consider that disclosure is necessary (i) under applicable law or regulation, (ii) to exercise, assert, or to defend our legal rights, or (iii) to protect your vital interests or the interests of any other person;

 • a potential buyer (and its agents and advisers) in connection with any proposal to purchase, merge or acquire any component of our company, provided that we inform the buyer that he must use your personal data exclusively in the purposes disclosed in this Privacy Notice;

 • any other person, if you consent to the disclosure.

 

 

 

 

 

Legal basis for the processing of personal data

Our legal basis for the collection and use of personal data described above is our legitimate interest in maintaining the collaboration with you. If you have any questions about this legal basis, please contact us using the contact details provided at the bottom of this Privacy Notice.

We also rely on your consent when we contact you to provide healthcare, medical and scientific-related information and materials, invitations to events, activities and online meetings, organized and/or sponsored by Astellas or the companies within Astellas group, which Astellas believes may be of value to you, relevant to your work or tailored to your professional profile.

Sometimes, when we disclose your personal information to competent law enforcement bodies, regulatory or governmental agencies, courts or other third parties, we will rely on our statutory obligations, or, as the case may be, (if there is no clear statutory obligation) on our legitimate interest to exercise, assert, or to defend our legal rights (if there is no such legitimate interest), or on your consent. In limited situations, we may disclose your data to third parties to protect your vital interests or the interests of any other person

 

 

 

 

 

What measures does Astellas take to keep my personal data secure?

We use appropriate technical and organizational measures to protect your personal data that we collect and process. The measures we use are intended to provide a level of security equivalent with the risk of the processing of your personal data.

 

 

International data transfers

Your personal data may be transferred and processed in countries other than the one where you live. These countries may have data protection laws that are different from the laws in your country (and in some cases the legislation may not provide the same level of protection).

Specifically, the servers we use to host your personal data are located in the USA and our group companies and third-party service providers and partners operate globally. This means that when we collect your personal data, we may process it in any of these countries.

However, we have taken appropriate safety measures to ensure that your personal data remains protected in accordance with this Privacy Notice. These measures include the implementation of the European Commission’s standard contractual clauses in the case of transfers of personal data between companies in our group, which require all companies in the group to protect the personal data they process from the EEA in accordance with the European Union’s data protection legislation.

Our standard contract terms can be provided upon request.

We have implemented similar appropriate safety measures with our third-party service providers and partners, and additional details can be provided upon request.

 

 

Data retention

We retain your personal data when there is a legitimate and sustainable business need to do so (for example, to provide you with a service you have requested or to comply with our legal, tax or accounting obligations).

When there is no legitimate and sustainable business need to justify the processing of your personal data, we will either delete or anonymize them, or, if this is not possible (for example, because your personal data have been stored in backup archives), we will store your personal data securely and isolate it from other processing operations until it becomes possible to delete it.

 

 

Your rights concerning data protection

You have the following data protection rights:

 • If you wish to access, correct, update or request deletion of your personal information in accordance with applicable law, you can do so at any time by contacting us using the contact details provided under the “How to contact us” heading below

 • Also, you can object to processing of your personal information, ask us to restrict processing of your personal information or request portability of your personal information. You can exercise these rights by reaching us using the contact details provided under the “How to contact us” heading below

 • You have the right to complain to the data protection authority about our collection and use of your personal information. The Romanian data protection authority is Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal:

  28-30 Gh Magheru ave., 010336 Bucharest, sector 1.

  https://www.dataprotection.ro/

  [email protected]

  Contact details of data protection authorities in the European Economic Area, Switzerland and certain non-European countries (including USA and Canada) are available at http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.)

 

We respond to all requests received from individuals wishing to exercise their data protection rights in accordance with applicable data protection legislation.
 

 

 

 

Updates to this Privacy Notice

We may periodically amend this to Privacy Notice in response to changes in the legal, technical or business framework. When we update our Privacy Notice, we will take appropriate steps to inform you, proportionate to the significance of the changes made.

 

How can you contact us

If you have any questions or concerns regarding our use of your personal data, please contact our data protection officer, mentioning the reference number above and using the following details: [email protected].

 

 

NON_2020_0080_HBR