Cercetare si Dezvoltare
Astellas Pharma Global Development Europe (APGD-EU) se situează la cel mai înalt nivel de știință și tehnologie.

Strategia noastră de cercetare și dezvoltare (R&D) are în centrul atenției imprimarea unui ritm accelerat de descoperire și de comercializare a noi medicamente prin concentrarea resurselor în proiecte promițătoare, în arii terapeutice bine definite.

Astellas Pharma Global Development Europe

Astellas Pharma Global Development Europe își asumă responsabilități globale pentru dezvoltarea departamentelor de R&D în următoarele arii terapeutice:

  • Urologie
  • Diabet / Metabolism / Boli renale / Boli cardiovasculare
  • Managementul durerii

Astellas Pharma Global Development Europe susține de asemenea efortul global de dezvoltare R&D în următoarele arii terapeutice:

  • Transplant
  • Inflamație / Imunologie (Inclusiv Boli Gastrointestinale)
  • Afecțiuni Sistem Nervos Central
  • Boli infecțioase
  • Oncologie

Pe plan mondial, Astellas are un număr semnificativ de proiecte importante de Faza III sau care sunt pe punctul de a obține aprobarea și mult mai multe în celelalte faze de dezvoltare clinică.

Obiectivul nostru este de a deveni Leaderi Globali în ariile terapeutice în care ne concentrăm pentru a îmbunătăți calitatea vieții pacienților, familiilor lor și profesioniștilor din domeniul sănătății care îi îngrijesc.

Descoperirea medicamentelor și procesul de dezvoltare în Astellas:

Descoperire aprobare Dezvoltare experimentală Dezvoltarea totală După
Găsirea celei mai bune substanțe care va putea fi supusă testărilor pentru a se verifica o anumită ipoteză. Testarea substanței privind siguranța preclinică și clinică, atributele farmacocinetice, farmacodinamice și farmacologice versus ipotezele cercetate. Dezvoltarea substanței cercetate într-un medicament prin confirmarea caracteristicilor clinice și de siguranță în tratamentul afecțiunilor, condițiilor sau indicațiilor specifice. Continuarea dezvoltării substanței după aprobare; elaborarea unui plan de management al riscului; îndeplinirea tuturor obligațiilor legale ale Deținătorului Autorizației de punere pe piață în vederea înregistrării.

NON_2020_0004_HBR