Am inițiat diverse proiecte pentru a explora mai bine cele mai noi descoperiri din știință și tehnologie și pentru a descoperi noi perspective care au potențialul de a transforma cunoștințele actuale și a valorifica rezultatele eforturilor noastre de cercetare și dezvoltare:

Prin proiectul Network Research System bazat pe conceptul de “cele mai avansate cunoștințe științifice, cele mai mari talente, cel mai bun loc” (“best science, best talent, best place”), dezvoltăm parteneriate cu cercetători și companii care completează expertiza noastră, oferindu-ne posibilitatea să avansăm rapid către tehnologii și arii terapeutice de cercetare noi, pentru a putea oferi suport cât mai multor persoane într-un mod cât mai eficient.

Inițiativa FASTEN (FASTEx-New-Standards) stabilește criteriile care ne oferă posibilitatea de a optimiza alocarea resurselor și achiziția celor mai recente informații științifice, ceea ce ne ajută la reducerea timpului pentru cercetare și dezvoltare și creșterea raportului cost-eficacitate.

Prin intermediul acestor inițiative, Astellas face în mod constant eforturi de inovare, îmbunătățindu-și capacitatea de a oferi medicamente inovatoare și valorificând mereu oportunitățile nou apărute.

NON_2020_0004_HBR