În prim-planul schimbării în domeniul sănătății, pentru a transforma rezultatele științifice inovatoare în beneficii pentru pacienți

Transformăm schimbarea în oportunitate

Crearea de medicamente noi și soluții medicale inovatoare prin valorificarea ariei noastre principale de expertiză

Pășim dincolo de GCL*

Privim oportunitățile de afaceri din perspective multiple, îmbrățișând schimbarea

*GCL: Global Category Leader

Viziune & Strategie

Soluții medicale inovatoare prin combinarea unei expertize variate
în domeniul sănătății, atât interne cât și externe

Procesul de creare a valorii în cadrul Astellas

Astellas se regăsește în prim-planul schimbării în domeniul sănătății, valorificând știința inovatoare în favoarea pacienților.
Prin repetarea continuă a acestui ciclu, urmărim creșterea sustenabilă a valorii noastre organizaționale.

Viziune & Strategie

Abordarea noastră față de procesul de creare a valorii

Esența activității Astellas’ este să “contribuie la îmbunătățirea sănătății pacienților la nivel mondial prin furnizarea de produse farmaceutice inovatoare și de încredere.”
Pe baza acestui principiu, obiectivul nostru este să ne aflăm în prim-planul schimbării din domeniul sănătății, valorificând inovațiile științifice în beneficiul pacienților. Cheia succesului nostru constă în ariile de interes, principiile activității și factorii determinanți ai performanței, care descriu unde este necesar aportul de valoare și cum ar trebui să acționăm pentru a produce valoarea. În baza acestei abordări, vom crea valoare canalizându-ne eforturile pe activitatea de dezvoltare de medicamente inovatoare.
Acest proces își are originea în progresele științifice, iar Astellas alocă suficiente fonduri și implementează măsuri pentru a satisface cererile și așteptările părților interesate. Prin crearea valorii pentru pacienți prin intermediul acestui proces, vom genera fonduri pentru a susține următoarea etapă de creștere și a asigura beneficiul părților interesate.
Astellas va continua să urmeze acest ciclu pentru a realiza creșterea sustenabilă a valorii organizaționale.

Arii de interes

Pe lângă evoluția continuă în cadrul industriei farmaceutice, este necesar ca Astellas să identifice oportunități comerciale în cel mai flexibil și mai eficient mod de până acum, pentru a continua procesul de creștere. Ne vom defini ariile de interes prin adăugarea unor multiple perspective la abordarea noastră convențională asupra ariilor terapeutice. Vom lua în considerare noile tehnologii și abordări terapeutice, fezabilitatea dezvoltării produselor și noile posibilități de comercializare, tendințele pieței și schimbările legilor și reglementărilor în domeniul farmaceutic. Obiectivul nostru este identificarea nevoilor neadresate și a noilor oportunități de afaceri.

Principiile activității

Într-un mediu de afaceri aflat într-un proces rapid de schimbare, este esențială flexibilitatea în ceea ce privește reevaluarea domeniilor de afaceri, după cum este necesar—chiar și a celor care la un moment dat au fost considerate oportunități clare. Astellas își propune să continue procesul de evoluție, încurajând toți angajații să acorde, în cadrul activităților desfășurate, o atenție deosebită procesului în trei pași definit prin: concentrarea resurselor pe ariile identificate, redefinirea centrului de interes atunci când este necesar și extinderea centrului de interes către noi oportunități de activitate.

Factorii determinanți ai performanței

Unul dintre factorii determinanți pentru ca Astellas să realizeze o creștere sustenabilă constă în aria sa principală de expertiză care constituie sursa avantajului său competitiv. Este esențială identificarea clară a expertizei noastre principale și îmbunătățirea acesteia până ce devine una dintre cele mai bune la nivel mondial. În același timp, atunci când este disponibilă expertiză deosebită în afara Companiei, vom forma în mod proactiv parteneriate. Prin combinarea expertizei optime, atât interne cât și externe, vom crește productivitatea și creativitatea, maximizând expertiza noastră de creare a valorii. În plus, în cadrul Astellas Way*, am definit un set de valori și acțiuni comune care să fie preluate de toți angajații noștri ca parte din eforturile depuse pentru stimularea unei culturi organizaționale care să susțină implementarea filozofiei noastre de afaceri. În același timp, rămânem dedicați eforturilor de înțelegere a solicitărilor și așteptărilor unui număr extins de părți interesate, inclusiv pacienți și valorificării acestei înțelegeri.

*Pentru detalii cu privire la Astellas Way, cele 5 mesaje principale din One Astellas - Centrarea pe pacient, Proprietate, Rezultate, Atitudine și Integritate

NON_2021_0074_HBR, September 2021