Zarządzanie oparte na idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) w Astellas

W Astellas rozumiemy naszą Społeczną Odpowiedzialność Biznesu (Corporate Social Responsibility - CSR) jako odpowiedzialność za wszelkie skutki naszych decyzji i działalności dla społeczeństwa i środowiska.
Pomagamy wnosić wkład w zrównoważony rozwój społeczny wypełniając nasze społeczne zobowiązania, jakie spoczywają na nas jako firmie farmaceutyczne: na przykład, dostarczanie produktów farmaceutycznych, które rozwiązują niezaspokojone potrzeby medyczne. W efekcie zdobywamy zaufanie społeczeństwa zarówno dla naszej Firmy, jak i naszych produktów, a tym samym zwiększamy stabilność naszego rozwoju.
Ten pozytywny cykl doprowadzi do realizacji naszej misji, jaką jest „stabilny wzrost wartości przedsiębiorstwa," dzięki realizacji naszego raison d'etre - „przyczynianie się do poprawy stanu zdrowia ludzi na całym świecie poprzez dostarczanie innowacyjnych i bezpiecznych produktów farmaceutycznych." Podsumowując, dla Astellas urzeczywistnianie naszej społecznej odpowiedzialności oznacza realizację filozofii naszego działania.

CSR image1

Dwa aspekty Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CRS) dla Astellas

CSR ma dla Astellas dwa aspekty: tworzenie wartości i ochrona wartości.

Tworzenie wartości

Prowadząc swoją działalność Astellas tworzy wartość na rzecz społeczeństwa pomagając rozwiązywać problemy społeczne, takie jak niezaspokojone potrzeby medyczne, przynosząc przy tym korzyść naszym interesariuszom.
Dzięki reinwestowaniu zysków, jakie osiągamy, dzięki naszej działalności biznesowej, zwiększamy posiadane możliwości w zakresie badań i rozwoju. Co więcej, zdobywając zaufanie partnerów w kręgach rządowych i biznesowych we wszystkich krajach, kreujemy nowe okazje biznesowe. Czyli, innymi słowy - wartość dla Astellas.

Ochrona wartości

Astellas stara się ograniczać obciążenie środowiska naturalnego i chronić bioróżnorodność, dba o zgodność z przepisami i podejmuje kroki na rzecz przeciwdziałania korupcji. Oprócz społecznej wartości takich działań, przyczyniają się one także do obniżania ryzyka naszej reputacji i umocnienia korporacyjnej renomy marki Astellas, chroniąc tym samym wartość naszych przedsiębiorstw.

CSR image2

Struktura organizacyjna dla promowania Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR)

Astellas Pharma Inc. (Astellas) ustanowiła Komitet ds. CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu) oraz Międzynarodową Grupę ds. Zdrowia (Globaną Global Health Group) przy Oddziale ds. Polityki Zdrowotnej i CSR, która promując długofalowe, strategiczne i globalne działania na rzecz CSR, realizowane przez wszystkie wydziały.

Komitet ds. CSR

W celu koordynacji i promocji działań w zakresie CSR na całym świecie, Astellas ustanowiła Komitet ds. CSR, w skład którego wchodzą przedstawiciele Japonii oraz regionów: Azji i Oceanii, obu Ameryk i EMEA*. Komitet ds. CSR omawia zagadnienia polityki i plany ważnych działań na rzecz społecznej odpowiedzialności naszej Firmy.

*EMEA: Europa (włącznie z państwami WNP), Bliski Wschód i Afryka,

Międzynarodowa Grupa ds. Zdrowia, Polityki Zdrowotnej i CSR dla promocji inicjatyw Astellas w zakresie CSR

Dodatkowo, oprócz roli sekretariatu Komisji ds. CSR, Międzynarodowa Grupa ds. Zdrowia, Polityki Zdrowotnej i CSR (Global Health, Healthcare Policy & CSR) odpowiada za rozwiązywanie problemów w sferze społecznej odpowiedzialności biznesu w różnych oddziałach, propagowanie wewnętrznej i zewnętrznej wiedzy o zagadnieniach CSR, rozprowadzanie informacji dotyczących CSR oraz komunikację z interesariuszami.

Struktury organizacyjne

CSR image3

Lipiec 2021 NON_2021_0015_PL