Astellas zaprzestaje finansowania udziału indywidualnych przedstawicieli zawodów medycznych w kongresach i innych wydarzeniach naukowych

04.11.2020: „Podstawą kultury Astellas jest otwartość i uczciwość. Nieprzerwanie dążymy do tego, by być godnym zaufania liderem w ciągle zmieniającym się środowisku ochrony zdrowia. Uwzględniając zmiany w kontekście globalnym, Astellas przestaje bezpośrednio finansować indywidualnym przedstawicielom zawodów medycznych (HCP – Healthcare Professional) udział w kongresach i konferencjach, również w formie zdalnej. Decyzja ta wpisuje się w nasze nieustanne wysiłki zmierzające do budowania wizerunku firmy postępującej etycznie i współpracującej w przejrzysty sposób z partnerami zewnętrznymi. Konsekwentne podejście do zasad przejrzystości i uczciwości ma kluczowe znaczenie dla naszej globalnej reputacji i zaufania w relacjach z HCP, pacjentami, którym pomagają, i ogólnie z przedstawicielami systemu ochrony zdrowia.

Zarówno w Polsce, jak i na całym świecie Astellas pragnie nieustannie oferować możliwości edukacji medycznej na wysokim poziomie. Pomagają one zapewnić właściwe kliniczne stosowanie naszych dotychczasowych leków oraz nowych innowacyjnych rozwiązań medycznych, wypełniają potrzeby edukacyjne i ostatecznie podnoszą poziom opieki nad pacjentem. Astellas będzie nadal udostępniała w różnorakich formatach nowe dane naukowe oraz informacje o chorobach wspierające krytyczną rolę przedstawicieli zawodów medycznych w podnoszeniu poziomu opieki nad pacjentem, w tym:

  • Granty na edukację medyczną zwaną również Samodzielną Edukacją Medyczną (IME – Independent Medical Education)
  • Sympozja, webinaria, edukacja zdalna i edukacja internetowa (dotycząca jednostek chorobowych, leczenia lub produktów); przykłady obejmują transmitowane satelitarnie sympozja podczas kongresów, programów prelekcyjnych lub warsztatów produktowych.
  • Programy mentorskie
  • Podsumowania z kongresów
  • Granty edukacyjne dla organizacji ochrony zdrowia (HCO – Healthcare Organisation)
  • Sponsorowanie konferencji edukacyjnych.

Więcej informacji w sprawie decyzji Astellas o finansowaniu dla HCP można znaleźć na stronie dotyczącej Działań Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (lub w języku japońskim).

Lipiec 2021 NON_2021_0015_PL