Pracownicy Astellas odgrywają największą rolę w kształtowaniu naszej Firmy i podnoszeniu wartości naszych przedsiębiorstw na nowy, wyższy poziom.
Astellas zachęca wszystkich pracowników, by przyswoili sobie podejście polegające na wykazywaniu cech przywódczych i aktywną pracę na rzecz kształtowania naszej Firmy. Astellas pracuje nad tym, by zwiększać swą konkurencyjność, dzięki inicjatywom na rzecz promowania różnorodności i tworzenia sprzyjających warunków rozwoju naszych kadr na całym świecie.
Ponadto, Astellas krzewi kulturę korporacyjną pozwalającą nadać jednolity kierunek dążeniom naszego zróżnicowanego personelu, aby umożliwić wspólną realizację filozofii naszej działalności.
Pracownicy Astellas są przy tym także jednymi z naszych najważniejszych interesariuszy.
W tym celu Firma zobowiązuje się do wypełniania swych społecznych zobowiązań wobec pracowników.

Marzec 2022_NON_2022_0010_PL