Astellas ma na celu tworzenie innowacyjnych metod leczenia chorób o wysokich niezaspokojonych potrzebach medycznych dzięki naszemu podejściu Focus Area.

Stosując podejście Focus Area, priorytetyzujemy naszą strategię badawczo-rozwojową z trzech perspektyw:

  1. Biologia – jasne mechanizmy działania farmakologicznego wraz z towarzyszącym postępem naukowym
  2. Modalność – najlepsza droga podania w celu maksymalizacji efektów farmakologicznych
  3. Choroba – szeroka ocena niezaspokojonych potrzeb medycznych i otoczenia rynkowego

Tam, gdzie istnieją wyraźne dowody naukowe i potencjał zapewnienia WARTOŚCI pacjentom, optymalizujemy alokację zasobów dla priorytetowych kandydatów, aby przyspieszyć postęp od wczesnych etapów rozwoju.
 

NON_2022_0045_PL