Sposób, w jaki prowadzimy naszą działalność, jest dla Astellas równie ważny, jak wyniki, które osiągamy. Rzetelność jest fundamentem zaufania, jakim darzą nas nasi interesariusze. Nasz stały postęp i sukcesy zależą od każdego z pracowników, wymagają działania zgodnie z najwyższymi normami etyki i rzetelności oraz skupiania się na naszych pacjentach.

Jako organizacja jesteśmy przekonani, że naszym głównym obowiązkiem jest przekładanie nowatorskich badań naukowych na wartość dla naszych pacjentów na całym świecie oraz że rozwiązywanie niezaspokojonych potrzeb medycznych wymaga od nas zarówno podejmowania wyzwań, jak i zaangażowania. I z tego właśnie powodu jesteśmy zdecydowani działać zgodnie z najwyższymi normami etyki i rzetelności - to podstawowe zasady, które wskazują nam wspólny kierunek, w jakim będziemy zmierzać, by osiągać sukcesy i mieć przy tym pewność, że czynimy to we właściwy sposób.

Od każdego z ponad 16.000 naszych pracowników, którzy wnoszą wkład w nasz rozwój i powodzenie, wymagamy przestrzegania takich zasad etyki i rzetelności, które stanowią integralny element filozofii naszej działalności. Wspomniane zasady są tym, co nas inspiruje, by sięgać po wielkość każdego dnia.

NON_2022_0045_PL