Astellas Code of Conduct gjenspeiler vårt fokus på alltid å arbeide etter de høyeste etiske standarder. Vi skal etterleve retningslinjene våre individuelt, i fellesskap og på globalt plan. Astellas oppfordrer fortløpende medarbeidere og samarbeidspartnere til å rapportere faktiske eller potensielle overtredelser av rettsregler, bransjeguidelines eller våre egne prosedyrer slik de er beskrevet i bl.a. Code of Conduct. Alle rapporteringer behandles med respekt og fortrolighet.

Du er velkommen til å kontakte vår etiske helpdesk her:

Web: www.astellasemea.ethicspoint.com

Les mer om vår Code of Conduct

helsp

 

 

 

NON_2022_0006_NO