Η Astellas συνάπτει συνεργασίες με ένα φάσμα ενδιαφερομένων σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης κοινωνικών ζητημάτων που θίγουν τον παγκόσμιο πληθυσμό. Δραστηριοποιούμαστε επίσης για την ενίσχυση της αειφορίας της κοινωνίας μέσω δραστηριοτήτων κοινωνικής προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υποστήριξης σε τοπικές κοινότητες και για την πρόοδο της ιατρικής.

NON_2021_0032_GR