Οι εργαζόμενοι της Astellas παίζουν τον πολυτιμότερο ρόλο στη διαμόρφωση της εταιρείας και στη δημιουργία νέων επιπέδων εταιρικής αξίας.
Η Astellas ενθαρρύνει κάθε εργαζόμενο να ασπαστεί την προσέγγιση της επίδειξης ηγετικών ικανοτήτων και προορατικότητας για τη διαμόρφωση της εταιρείας. Η Astellas προσπαθεί να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της μέσω πρωτοβουλιών που σχετίζονται με την προώθηση της διαφορετικότητας και την καλλιέργεια του παγκόσμιου ανθρώπινου δυναμικού.
Επιπλέον, η Astellas προωθεί μία εταιρική κουλτούρα η οποία στοχεύει στην ευθυγράμμιση των εργαζομένων της παγκοσμίως προς μία κατεύθυνση, για την πραγμάτωση της επιχειρηματικής φιλοσοφίας.
Οι εργαζόμενοι της Astellas είναι επίσης ένας από τους σημαντικότερους συνεργάτες μας. Για το λόγο αυτό, η εταιρεία δεσμεύεται ότι θα εκπληρώνει τις εταιρικές της ευθύνες έναντι των εργαζομένων.

NON_2021_0032_GR