Η Astellas έχει δημιουργήσει πέντε πεδία διαχείρισης βασιζόμενη στη φιλοσοφία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ): Επιχειρηματικές Δραστηριότητες, Εργαζόμενοι, Κοινωνία, Περιβάλλον και Συμμόρφωση. Στον τομέα της συμμόρφωσης ειδικότερα, έχουμε υιοθετήσει μία ευρεία προοπτική, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τους νόμους και τους κανονισμούς, αλλά και διεξάγοντας τις εταιρικές δραστηριότητες με τα ανώτερα ηθικά πρότυπα. Θεωρούμε ότι αυτό είναι ο ακρογωνιαίος λίθος όλων των δραστηριοτήτων μας.

Κοινωνική Υπευθυνότητα σε Πέντε Τομείς

NON_2021_0032_GR