Στην Astellas, η κουλτούρα μας βασίζεται στην διαφάνεια και την ακεραιότητα και εργαζόμαστε συνεχώς για να είμαστε ένας έμπιστος ηγέτης στο ολοένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον της φροντίδας της υγείας. Ακολουθώντας τις εξελίξεις στο παγκόσμιο τοπίο, η Astellas δεν θα παρέχει πλέον χρηματοδότηση απευθείας σε μεμονωμένους επαγγελματίες υγείας (ΕΥ) για να παρακολουθήσουν συνέδρια και εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής παρακολούθησης. Αυτή η απόφαση αποτελεί μέρος των προσπαθειών μας να συνεχίσουμε να χτίζουμε τη φήμη μας ως μια ηθική εταιρεία που συνεργάζεται με διαφάνεια με τα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη. Η σταθερή προσέγγισή μας στη διαφάνεια και στην ακεραιότητα σε όλο τον κόσμο είναι κρίσιμη για τη φήμη μας και την εμπιστοσύνη που απολαμβάνουμε από τους επαγγελματίες υγείας, τους ασθενείς που εκείνοι υπηρετούν και την ευρύτερη κοινότητα της υγειονομικής περίθαλψης.

Τόσο στην ελληνική αγορά όσο και σε όλον τον κόσμο, η Astellas παραμένει αφοσιωμένη στην συνεχή και υψηλής ποιότητας παροχή ευκαιριών για ιατρική εκπαίδευση, διασφαλίζοντας την ορθή κλινική χρήση των υφιστάμενων φαρμάκων και των νέων ιατρικών καινοτομιών της εταιρείας μας, την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών / κενών και, τελικά, τη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών. Η Astellas θα συνεχίσει να μοιράζεται τα νέα επιστημονικά δεδομένα και τις πληροφορίες για τις νόσους σε διάφορες μορφές που υποστηρίζουν τον κρίσιμο ρόλο των επαγγελματιών υγείας στη βελτίωση της περίθαλψης των ασθενών, όπως:

  • Επιχορηγήσεις προς ΕΥΦ για Ιατρική Εκπαίδευση
  • Συμπόσια, διαδικτυακά σεμινάρια, ηλεκτρονική μάθηση και εκπαίδευση μέσω διαδικτύου (εστιάζοντας στη νόσο, στη θεραπεία ή σε προϊόντα),
  • Περιλήψεις συνεδρίων
  • Επιχορήγηση εκπαιδευτικών συνεδρίων.

Η Astellas διερευνά ευκαιρίες να αυξήσει τις ηλεκτρονικές και διαδικτυακές επιλογές που θα διαθέτει για Ιατρική Εκπαίδευση. Προσπαθούμε συνέχεια να αναγνωρίσουμε και να καταλάβουμε τα εκπαιδευτικά κενά που υπάρχουν στις θεραπευτικές κατηγορίες ενδιαφέροντος της Astellas με στόχο να δημιουργήσουμε εξατομικευμένα και ουσιώδη εκπαιδευτικά προγράμματα που καλύπτουν τις ανάγκες πληροφόρησης των επαγγελματιών υγείας.

Θα συνεχίσουμε να αξιολογούμε τρόπους εξέλιξης και βελτίωσης των δυνατοτήτων ιατρικής εκπαίδευσης, έτσι ώστε να ανταποκριθούμε στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της κοινότητας υγειονομικής περίθαλψης, αλλά και να διασφαλίσουμε ότι οι επαγγελματίες υγείας θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στα πιο πρόσφατα δεδομένα, που θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν την κλινική χρήση των θεραπειών μας και των νέων ιατρικών καινοτομιών μας.

NON_2021_0032_GR