Astellas bidrager til at indfri FN’s verdensmål

På FN’s årlige generalforsamling i 2015 vedtog medlemslandene FN’s verdensmål.

Disse verdensmål består af i alt 17 delmål, der fokuserer på at løse klodens største problemer inden for bl.a. sult, ulighed og klimaforandringer inden 2030. FN sætter her kursen mod en bæredygtig fremtid for alle, og det ønsker Astellas som virksomhed og som en del af verdenssamfundet at bidrage til.

Derfor lægger nogle af Astellas’ forretningsmål sig direkte op ad verdensmålene. Det drejer sig særligt om de mål, der handler om sundhed og trivsel (mål 3), rent vand og sanitet (mål 5), klimaindsats (mål 13) og livet på land (mål 15).

fnse.png

Under Verdensmål 3 har Astellas defineret fire indsatsområder. Vi skal være med til at:

  • udvikle ny innovativ medicin
  • sikre bedre adgang til medicin
  • styrke lokale sundhedssystemer
  • formidle viden om sundhed og trivsel

Læs mere om vores forretningsetik her.

Sådan støtter vi FN’s verdensmål – et eksempel 

Forskningsinvesteringer i ulandsmedicin er svære at tjene hjem. Derfor må befolkningerne ofte savne behandling. Astellas tager ansvar for at forbedre folkesundheden i den tredje verden og forsker i udbredte, men oversete tropiske parasitsygdomme.

I 2016 indgik vi forskningsaftaler med:

  • det japanske forskningsinstitut AIST (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology) om at udvikle en behandling til parasitsygdommen Chagas
  • Tokyo Universitet om at udvikle en risbaseret vaccine mod kolera og coli-infektioner

NON_2019_0015_DK